Hlavní navigace

EU a Velká Británie se rozcházejí v regulaci umělé inteligence

4. 12. 2023

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Evropští politici se předhánějí v tom, aby se vypořádali s novými příležitostmi a riziky, které přináší umělá inteligence (Al), a aby zavedli regulaci, která by podporovala vývoj a využívání Al a zároveň chránila před přirozenými riziky. EU a Spojené království zaujímají rozdílné přístupy, přičemž EU navrhuje právní předpisy a Spojené království zaujímá nelegislativní přístup.

Klíčové poznatky:

•             Přístup EU: Politická jednání EU o zákoně o umělé inteligenci jsou v závěrečné fázi, přičemž nová pravidla mohou platit od 1. pololetí 2026.

•             Přístup Spojeného království: Spojené království zpočátku zaujímá k regulaci Al nelegislativní přístup, přičemž regulační orgány mají za úkol dohlížet na dodržování pěti základních zásad.

•             Dopad na podnikání: Rozdíly v regulaci pravděpodobně zvýší konkurenci v podnikání mezi EU a Spojeným královstvím.

Evropská unie: Navrhovaná legislativa by měla regulovat rizikové systémy Al

V dubnu 2021 vydala Evropská komise návrh právních předpisů, jejichž cílem je – poprvé – harmonizovat pravidla upravující Al v celé Evropské unii (EU). Doufá se, že politické dohody o navrhovaném aktu bude dosaženo do konce roku, přičemž většina nových pravidel by měla začít platit dva roky poté. V závislosti na tom, jak jednání pokročí, bychom se mohli dočkat toho, že nová pravidla pro poskytovatele a uživatele systémů umělé inteligence v EU začnou platit v první polovině roku 2026.

Předpisy by se lišily v závislosti na rizikovosti jednotlivých Al:

•             Nepřijatelné riziko: Tyto systémy by byly zakázány.

•             Vysoké riziko: Tyto systémy by byly regulovány.

•             Omezené riziko: Vyžadovala by se transparentnost.

•             Nízké riziko: Neexistovaly by žádné regulační povinnosti.

Spojené království: Vláda zaujímá nelegislativní přístup

Na rozdíl od EU nemá Spojené království nyní v úmyslu přijímat právní předpisy, ale místo toho plánuje vytvořit rámec, který by vyžadoval, aby regulační orgány – případně prostřednictvím zákonné povinnosti – uplatňovaly pět zásad, které mají vést k odpovědnému rozvoji a využívání umělé inteligence ve všech odvětvích hospodářství:

1. Zabezpečení a odolnost

2. Transparentnost a vysvětlitelnost

3. Spravedlnost

4. Odpovědnost a řízení

5. Soutěživost

Vláda Spojeného království také nedávno uspořádala první světový summit o bezpečnosti umělé inteligence. Během summitu zajistila dohodu mezi zúčastněnými, včetně USA, EU, a Číny, o Bletchleyské deklaraci, což je společný program pro řešení „hraničních“ rizik Al. To zahrnuje rizika plynoucí ze zneužití Al nebo z nezamýšlených důsledků plynoucích z používání Al v odvětvích, jako je kybernetická bezpečnost a biotechnologie. Zahrnuje také rizika plynoucí z šíření dezinformací. 

Očekává se, že v návaznosti na summit vláda Spojeného království brzy vyzve domácí regulační orgány, aby zveřejnily pokyny k tomu, jak budou navrhovaný rámec založený na zásadách Spojeného království, uplatňovat.

Do budoucna

Vzhledem k ambicím stát se globálními lídry v oblasti regulace umělé inteligence se teprve ukáže, zda EU nebo Spojené království – pokud vůbec – dosáhnou správného výsledku.

Varování před riziky

Hodnota investic a výnosy z nich podléhají výkyvům.

To může být částečně způsobeno změnami směnných kurzů. Investoři nemusí získat zpět celou investovanou částku. Minulá výkonnost není vodítkem pro budoucí výnosy.

Byl pro vás článek přínosný?