Hlavní navigace

Tajemství úspěšného podnikání: Obchodní plán

4. 12. 2023

Sdílet

 Autor: GaudiLab / Shutterstock.com
Klíčovým krokem, který může výrazně ovlivnit vaše podnikatelské úspěchy, je pečlivá příprava obchodního plánu. V tomto článku se podíváme na to, co to vlastně obchodní plán je, proč byste měli mít jasně definovanou byznysovou strategii a jak na tyto procesy v praxi. Probereme také, jaký obsah by měl plán mít, jak jej sestavit krok za krokem, a kde najdete užitečné vzory a šablony pro jeho vytvoření.

Co je to obchodní plán?

Obchodní plán je důležitý dokument, který podnikatelé vytvářejí před nastartováním svého byznysu. Slouží k ujasnění si dlouhodobých plánů, odhalení rizik, získání úvěru v bance, oslovení investorů či obchodních partnerů apod​​. Tento dokument by měl zahrnovat také finanční plán podnikání na několik let dopředu

Rozdíl mezi obchodním plánem, strategií a procesem:

 • Obchodní plán je dokument, kterýby měl obsahovat finanční prognózy, analýzy trhu, marketingové a prodejní strategie a plány na řízení rizik. 
 • Obchodní proces je osnova konkrétních úkolů a aktivit vedoucích k zisku, typicky slouží jako návod pro obchodní oddělení, jak získat leady, sestavovat nabídky nebo jak se chovat na obchodních schůzkách. Obchodní procesy jsou často zdokumentované a standardizované, aby bylo možné dosáhnout konzistence, efektivity a kvality výsledků.
 • Obchodní strategie většinou využívají už fungující firmy, které chtějí zlepšit své obchodní procesy a lépe naplňovat cíle. Obchodní strategie je plán nebo řada taktik, které firma vytváří a implementuje s cílem dosáhnout konkurenční výhody, maximalizovat svůj zisk a úspěšně dosáhnout svých dlouhodobých cílů. Je základním kamenem pro rozhodování a alokaci zdrojů ve firmě. 

Takže zatímco obchodní plán je dokument, který poskytuje celkový přehled o tom, čeho a jak chce podnik dosáhnout, obchodní strategie podniku je na vyšší úrovni a zaměřuje se na dlouhodobé cíle a způsoby, jak jich dosáhnout. Obchodní proces se pak věnuje konkrétním krokům a činnostem, které je třeba provést, aby se plnily denní operativní cíle.

Co by měl obchodní plán obsahovat? 

 • Úvod popisující váš podnikatelský nápad. 
 • Medailonek podnikatele a popis jeho zkušeností. 
 • Detailní popis produktu a služby včetně vysvětlení, proč o ně bude zájem. 
 • Popis zákazníka (ideálně i s personami). 
 • Průzkum trhu a konkurence. 
 • Analýzu rizik
 • Finanční a marketingový plán. 
 • Strategii růstu. 
 • Hrubý časový plán. 

Výsledný obsah obchodního plánu záleží na účelu, pro který ho sestavujete. Například banka může vyžadovat podrobný plán, zatímco investora je třeba zaujmout především zajímavým nápadem

Jak sestavit obchodní plán?

 • Identifikujte účel a cílovou skupinu. 
 • Vytvořte obsahový rámec, který pokrývá všechny důležité aspekty vašeho byznysu. 
 • Zahrňte finanční prognózy a analýzy. 
 • Vypracujte strategii marketingu a prodeje. 
 • Identifikujte možná rizika a vytvořte plány pro jejich řešení​

Vzory obchodních plánů 

Může být užitečné prohlédnout si nějaké vzory obchodních plánů, abyste měli lepší představu o tom, jak by měl váš plán vypadat. Existují online zdroje, které nabízí šablony a vzory obchodních plánů, například na webu Průvodce podnikáním od ČSOBnebo portálu Pohoda.cz​​

soutez_casestudy

Význam pečlivé přípravy 

Pečlivá příprava obchodního plánu je základním kamenem úspěchu byznysu. Nejenže vám pomáhá získat jasnou představu o vašem podnikatelském záměru, ale také umožňuje podnikatelům realisticky hodnotit tržní podmínky, konkurenci a potenciální rizika, kterým může jejich podnikání čelit. Je nezbytné věnovat dostatečnou pozornost promyšlení obchodní strategie a optimalizaci obchodních procesů – tyto aspekty jsou zásadní pro úspěch každého podnikání. Tato trojice – obchodní plán, obchodní strategie a obchodní proces – vytváří pevný základ, na kterém může vaše podnikání prosperovat a růst. 

Věnování času a úsilí k sestavení kvalitního obchodního plánu, identifikaci strategických cílů a optimalizaci obchodních procesů je investicí, která se vám mnohonásobně vrátí, jakmile vaše podnikání zaznamená na trhu úspěch. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku