Hlavní navigace

EU: Do výpočtu koeficientu pro uplatnění odpočtu DPH nelze zahrnout obrat provozoven v jiných státech

28. 10. 2013

Sdílet

V nedávno publikovaném rozhodnutí (C-388/11 Le Crédit Lyonnais v Ministre du Budget) Soudní dvůr EU dospěl k závěru, že pro účely stanovení odpočtu DPH u plnění, která jsou použita jak pro plnění zdanitelná, tak pro plnění, u nichž nárok na odpočet DPH na vstupu neexistuje, lze započíst pouze plnění týkající se plátce v dané jurisdikci. Plnění, jež případně vykazují stálé provozovny v jiných státech, započítána nebudou.

V daném případě se jednalo o banku Le Crédit Lyonnais s centrálou ve Francii a organizačními složkami v jiných státech a její spor s finančním úřadem týkající se let 1988 a 1989. 

Soudní dvůr potvrdil, že způsob uplatnění práva na odpočet a stanovení koeficientu pro uplatnění odpočtu DPH u tzv. smíšených plnění je v kompetenci jednotlivých členských států. Přestože soud vycházel ze zásady, že centrála a jednotlivé provozovny v jiných státech tvoří pro účely DPH jednu osobu, uzavřel, že pro uplatnění odpočtu je nutné postupovat v každém dotčeném státě samostatně. Toto pravidlo pak platí jak pro započítání obratu ve státech EU, tak ve třetích zemích.

 

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?