Hlavní navigace

Slovensko: Rozšírenie oznamovacej povinnosti pri zrážkovej dani a zabezpečení dane

28. 10. 2013

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Boj Ministerstva financií SR proti daňovým únikom priniesol okrem návrhu na zvýšenie sadzby zrážkovej dane a sadzby pre zabezpečenie dane na 35 % aj návrh na rozšírenie oznamovacích povinností platiteľov dane.

Podľa súčasného znenia zákona o dani z príjmov sú platitelia dane povinní predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane, pričom obsah oznámenia nie je zákonom upravený. V praxi sa na splnenie oznamovacej povinnosti používa tlačivo vydané Finančným riaditeľstvom SR, ktoré v prípade výplaty príjmov daňovým nerezidentom obsahuje aj niektoré osobné údaje daňovníka.

 

Finančná správa má záujem o získavanie týchto údajov aj v budúcnosti, a to najmä v prípade novej kategórie daňovníkov, a to daňovníkov z nezmluvných štátov, ktorí sú často rezidentmi daňových rajov. Zámery finančnej správy však bolo potrebné zosúladiť s právnou úpravou ochrany osobných údajov, podľa ktorej možno spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracovania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon.

 

Z týchto dôvodov návrh novely zákona o dani z príjmov predložený na rokovanie Národnej rady SR obsahuje aj povinnosť platiteľov dane plniť oznamovaciu povinnosť na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo SR, pričom toto tlačivo bude zo zákona obsahovať aj osobné údaje o fyzickej osobe, a to meno, priezvisko, adresu a dátum narodenia. Podľa súčasného znenia návrhu by sa tento zákonom vymedzený obsah oznamovacej povinnosti mal vzťahovať na zrazenie dane a zabezpečenie dane z príjmov vyplácaných všetkým daňovníkom, t. j. bez ohľadu na daňovú rezidenciu.
V spoločnostiach, ktoré vyplácajú množstvo položiek príjmov podliehajúcich zrážkovej dani, ako sú napríklad finančné inštitúcie, tak môže dôjsť od 1. januára 2014 v prípade schválenia novely zákona k významnému rozšíreniu oznamovacej povinnosti.

 

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?