Hlavní navigace

Evidence k režimu přenesení daňové povinnosti

13. 4. 2011

Sdílet

V souvislosti s novelou zákona o DPH vydalo Generální finanční ředitelství pokyn GFŘ – D – 4 týkající se formátu a podávání výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti.

Tato zvláštní daňová záznamní povinnost se vztahuje nově na všechny plátce dodávající či nakupující zboží či služby, u nichž je při lokálních dodávkách uplatňován systém reverse-charge (šrot, zlato, emisní povolenky a od 1. ledna 2012 pak i stavební práce). Tito plátci (jak prodávající tak i kupující) budou od dubna 2011 podávat společně s daňovým přiznáním také zvláštní evidenci těchto transakcí.

Evidenci je nutno podávat elektronicky ve stanoveném formátu xml.

Podání lze učinit následujícími způsoby:

* datovou zprávou prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy; datová zpráva musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem nebo

* datovou zprávou bez uznávaného elektronického podpisu podanou prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy, pokud je toto podání správci daně do 5 dnů potvrzeno nebo opakováno písemně a nebo

* datovou zprávou prostřednictvím datové schránky subjektu (v takovém případě není nutný elektronický podpis).

Pokyn je dostupný na stánkách Ministerstva financí http://cds.mfcr.cz. K pokynu je též doplněna informace o konkrétních požadavcích na obsah záznamní evidence a na strukturu požadovaných údajů včetně definice formátu xml. Informace je k dispozici také na stránkách Mnisterstva financí zde: http://cds.mfcr.cz/.

 

 

FIN24

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?