Hlavní navigace

Evropská komise navrhuje rozšířit automatickou výměnu informací v rámci EU na další typy příjmů

20. 9. 2013

Sdílet

 Autor: © auris - Fotolia.com
V současné době probíhá automatická výměna informací o daňových poplatnících v oblasti přímých daní na základě dvou evropských právních předpisů.

Prvním z výše zmíněných předpisů je směrnice o příjmech z úspor, která je podkladem pro automatickou výměnu informací o příjmech úrokového charakteru plynoucích fyzickým osobám. Tento systém funguje již od roku 2005. Členské státy se zavázaly přijmout novelu uvedené směrnice, která by systém automatické výměny v této oblasti posilovala a rozšiřovala, do konce tohoto roku.

 

Druhým předpisem je směrnice o správní spolupráci 2011/16/EU, která se v České republice uplatňuje od letošního května na základě zákona 164/2013 Sb. (zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní). Tato směrnice nahradila předchozí směrnici 77/799/ES o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného. Směrnice 2011/16/EU upravuje automatickou výměnu informací s účinností od 1. ledna 2015 u těchto typů příjmů: příjmy ze závislé činnosti, odměny členů statutárních orgánů, plnění ze životního pojištění, penze a příjmy z majetku. Nyní Evropská komise předkládá návrh na rozšíření této směrnice, respektive automatické výměny informací na další typy příjmů, a to na dividendy, kapitálové zisky, případně další typy příjmů z finančních nástrojů.

 

Pokud budou takto revidovány obě směrnice, automatická výměna informací mezi členskými státy EU bude zahrnovat stejný rozsah informací jako ten, který se zavázaly členské státy vyměňovat s USA v rámci tzv. zákona FATCA.

 

Navrhované novely jsou součástí širší iniciativy Evropské komise, tzv. akčního plánu, který Komise představila v prosinci 2012 a jímž hodlá čelit agresivnímu daňovému plánování a daňovým únikům. 

 

 

Zdroj: KPMG

ICTrocenka

 

 

Byl pro vás článek přínosný?