Hlavní navigace

Evropská komise plánuje omezení dotací a investičních pobídek

15. 2. 2013

Sdílet

Evropská komise zahájila veřejné konzultace k návrhu Pokynů pro vnitrostátní regionální podporu na období 2014 až 2020. Konzultace budou probíhat do 11. března 2013.

Poté bude zpracováno finální znění, které nabude účinnosti 1. ledna 2014. Nové pokyny budou závazné pro projekty, jimž bude udělena veřejná podpora (například dotace nebo investiční pobídky) po 1. lednu 2014.

 

Návrh obsahuje celou řadu restrikcí a nových podmínek, za kterých lze poskytovat veřejnou podporu. Týkají se především investic realizovaných velkými podniky a mohou vést i k významným omezením v oblasti investičních pobídek pro nové projekty. Stávajících projektů by se nová omezení neměla týkat, pokud budou schváleny do konce roku 2014.

 

Mezi hlavní navrhované změny patří:

Omezení maximální výše veřejné podpory pro velké podniky na 25 % ze způsobilých nákladů (výše investice); dosud platí 30–40% podpora pro celé území České republiky mimo Prahu, kde je již dnes podpora nulová.

Zahájení stavebních prací nebo pořizování movitých věcí, například objednávek strojů, bude možné až po schválení investičních pobídek; podle stávajících předpisů je přitom možné pořizovat majetek už po předběžném posouzení žádosti. Oproti současnému stavu tak dojde ke zpoždění přibližně o šest měsíců. Rozšíření dokumentace pro doložení tzv. motivačního účinku, jímž investor prokazuje, že jej investiční pobídky nebo dotace motivují k realizaci investice v určité lokalitě a určitém rozsahu. 

Přestože lze očekávat přehodnocení některých návrhů, je pravděpodobné, že určitá omezení od roku 2014 nastanou. Česká republika bude muset s ohledem na nové pokyny novelizovat zákon o investičních pobídkách a související předpisy. 

 

FIN24

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?