Hlavní navigace

Evropský trh obráběcí a tvářecí techniky roste

27. 6. 2014

Sdílet

 Autor: © Kadmy - Fotolia.com
Zástupci strojírenských asociací evropských zemí se sešli po deseti letech v Praze.

Česká republika 21. až 24. června po deseti letech opět hostila Valné shromáždění Evropské asociace výrobců obráběcích a tvářecích strojů CECIMO. Patnáct členských zemí sdružených v asociaci pokrývá více než 97 procent celkové výroby obráběcích strojů v Evropě a přes jednu třetinu světové produkce. Podle Ekonomického výboru asociace vzrostl loni objem výroby obráběcích a tvářecích strojů 15 členských zemí CECIMO na 22, 8 miliardy eur. Jde o dvouprocentní meziroční nárůst, stejný vývoj asociace očekává i v roce 2014. 

Valné shromáždění CECIMO na čtyřdenním zasedání v Praze vyzvalo národní vlády uskutečňovat takové politické kroky, které výrobním firmám umožní snazší přístup k finančním zdrojům a přispějí k vytvoření transparentních a rovných podmínek pro obchod. Zástupci patnácti zemí také oznámili společnou účast na veletrhu obráběcích strojů EMTE-EASTPO 2014 v Šanghaji v polovině července. Jde o historicky první veletržní akci na asijském kontinentě, které se evropské firmy sdružené v asociaci CECIMO účastní společně. Akce se uskuteční za podpory CECIMO 14. až 17. července 2014 v prostorách Nového mezinárodního Expo centra. Jeho první ročník znamená pro evropské vystavovatele výjimečnou příležitost k prezentaci nejnovějších technologií. 

„Asijský trh představuje pro evropské výrobce obráběcích strojů největší exportní prostor. Přímý kontakt s potenciálními klienty má pro poznání jejich potřeb, jakož i specifických požadavků tohoto trhu, naprosto zásadní význam,“ říká Jean-Camille Uring, prezident CECIMO (Francie).

 

Ekonomické výsledky evropského trhu 

Ekonomický výbor asociace prezentoval na pražském zasedání ekonomické výsledky trhu. „Dvouprocentní zvýšení objemu výroby v oboru obráběcích a tvářecích strojů v roce 2013 ve srovnání s rokem 2012 je příznačným jevem návratu ekonomického růstu a zlepšení obchodní důvěry,“ komentuje vývoj Miroslav Šabart, předseda představenstva a prezident Svazu strojírenské technologie, která pražské setkání zajišťovala. 

Ne všechny trhy však vykazovaly rostoucí křivku. Podle Šabarta naděje exportérů, vkládané do dynamicky se rozvíjejících trhů Asie a Jižní Ameriky s vysokou absorpční schopností, nebyly zcela naplněny. Některé kroky místních vlád, jako například větší podpora spotřeby na úkor investic (Čína) nebo ochrana domácí produkce (Brazílie) vedly k omezení investic do průmyslu, energetiky a infrastruktury v těchto zemích, což způsobilo v roce 2013 pokles objemu exportu „zemí CECIMO“ o 3 procenta na celkových 18, 2 miliardy eur. „Ve střednědobé perspektivě to však bude růst kupní síly střední třídy, který může v těchto zemích opět urychlit růst transformujících se ekonomik,“ konstatuje Šabart. 

Evropský sektor obráběcích strojů je v současné době plně konkurenceschopný a firmy vyvážejí až 80 % své produkce. Poslední vývoj ukázal schopnost evropských firem adaptovat se na měnící se podmínky na trzích v Evropě i ve světě. Zásadní význam průmyslu jako takového a především pak oboru obráběcích strojů, tvořícího základ pro další návazná průmyslová odvětví, byl oficiálně potvrzen i na úrovni tvůrců evropské politiky. Evropská komise vydala prohlášení, v němž nabádá vlády k obnově evropského průmyslu a uvědomění si jeho zásadní role v procesu vytváření pracovních míst a udržitelného růstu.

 

Pražská výzva 

soutez_casestudy

Předseda Komunikačního výboru CECIMO a výkonný ředitel Centra obráběcích strojů Oy pan Jarmo Hyvönen (Finsko) upozornil během pražského zasedání také na skutečnost, že důsledky nedávné globální ekonomické krize výrazně zasáhly finanční sektor, což vedlo k omezení přístupu výrobců obráběcích strojů i jejich klientů k finančním zdrojům. Jedním ze závěrů valného shromáždění CECIMO je výzva ke koordinovanému postupu všech vlivných hráčů na trhu, politiků, manažerů působících v oblasti výroby a představitelů finančních institucí k takovým krokům, které by zajistily konkurenceschopnost evropské produkce. Export zůstává i nadále pro obor obráběcích a tvářecích strojů v Evropě významným zdrojem růstu. CECIMO proto apeluje na Evropskou komisi, aby i nadále prosazovala zásady volného obchodu a uplatňování transparentních pravidel nepřipouštějících vytváření bariér v oblasti cel a tarifů.

 

Byl pro vás článek přínosný?