Hlavní navigace

Finanční ředitelé potřebují lépe sledovat nehmotná aktiva

26. 5. 2016

Sdílet

 Autor: © rangizzz - Fotolia.com
V Praze se v úterý 24. května uskutečnila konference Oracle SaaS Forum 2016, která se věnovala digitální transformaci podniků. Jedním z hlavním témat konference byly IT systémy pro podporu finančního řízení firem.

Významným předpokladem úspěchu firmy je dnes flexibilita, tj. schopnost rychle reagovat a přizpůsobovat se změnám na trhu. Podle průzkumu společnosti Oracle však pouze 16 % dotazovaných manažerů považuje své firmy za dostatečně flexibilní. Pružnost firmy bezprostředně souvisí se schopností přijímat rozhodnutí, a to na všech úrovních společnosti. Klíčovými jsou však zaměstnanci oddělení financí, u kterých se prakticky sbíhají veškeré podnikové procesy. Ti jsou proto schopni kalkulovat a vyčíslit finanční přínosy a popsat případná rizika. Požadavek rychlosti ovšem neznamená, že řešení mají být přijímána ad-hoc. Kvalifikované rozhodování vyžaduje data a nástroje pro jejich zpracování. Jeden ze způsobů, jak překonat určitou těžkopádnost současných systémů podnikového IT, představuje cloud. Podle Hardvard Business Review Analytic Services není už hlavní motivací pro volbu cloudových řešení úspora nákladů, ale právě flexibilita nabízených řešení.

 

Významnou roli tak hrají nástroje integrující podnikový software s dalšími moderními technologiemi, jako jsou sociální sítě, mobilní technologie a nástroje pro zpracování velkých objemů dat (big data). Předpovědi a analýzy lze dnes díky těmto nástrojům provádět nad daty v reálném čase (tj. není třeba mít dvě sady dat, jednu pro on-line transakce a druhou pro analytiku). Moderní cloudová řešení tak poskytují přehledné analýzy, reporty a grafické panely, a umožňují tak provádět pokročilou analytiku doslova každému zaměstnanci.

 

Druhým významným požadavkem, který na finanční ředitele klade digitální transformace firem, je samotný způsob, podle něhož se posuzuje stav firmy. Podle analýzy The Digital Finance Imperative (Jak řídit finance v éře digitálního byznysu), sponzorované společností Oracle, by se měl větší důraz klást na hodnocení nehmotných aktiv. Většinu hodnoty společností dnes představují obtížněji uchopitelné veličiny, jako je třeba vnímání značky a loajalita zákazníků. Nehmotná aktiva tvoří až 80 % hodnoty všech současných firem. Začíná být proto kriticky důležité dokázat nehmotná aktiva měřit pomocí klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) i dalších metrik. Zde se opět ukazuje role moderních, často na cloudu založených nástrojů, které umí zajistit přístup k datům a schopnost používat je v rámci celého podniku. Podle výsledků průzkumu mají finanční ředitelé v současnosti problém monitorovat právě kritické nehmotné ukazatele. Pouze 16 % respondentů dokáže např. kvantifikovat právě zákaznický sentiment a stejně nízké číslo platí i pro sledování hodnoty značky.

 

Zbývá dodat, že i samotné řešení pro řízení financí lze dnes poskytovat formou cloudu; společnost Oracle například v rámci svého portfolia služeb SaaS nabízí řešení Oracle Financials Cloud nebo manažerský systém Oracle Hyperion Cloud I tímto způsob lze usnadnit přístup k relevantním datům v reálném čase, a urychlit tak proces rozhodování. V podobě cloudu se dá nasadit nejen vlastní finanční modul, ale i řešení pro plánování podnikových zdrojů (ERP), manažerský systém (EPM a BI) a systém pro řízení lidských zdrojů (HCM) jako jeden celek.

soutez_casestudy

 

CFO World byl mediálním partnerem akce.

Byl pro vás článek přínosný?