Hlavní navigace

6 tipů na vybudování výkonného obchodního týmu

27. 5. 2016

Sdílet

 Autor: © pressmaster - Fotolia.com
Obchodní oddělení je důležitou součástí každé firmy. Z velké části totiž úspěšnost společnosti stojí a padá s výkonností a produktivitou obchodního týmu. Kvalitním výběrem jednotlivých členů a správným nastavením procesů můžete zajistit, že tržby podniku stoupnou až o 60 %. Důležitá je především zdravá motivace a absence stresu. Jakými kroky toho můžete dosáhnout?

1. Vnitřní motivace

Vnitřní motivace je vždy nejsilnějším motorem, který žene obchodníky kupředu. Jestliže je obchodník vnitřně přesvědčený o povaze své práce, je předurčen k úspěchu. Tento typ motivace je totiž mnohem účinnější než příslib vysokého platu či jiných benefitů. Lidé však mají tento typ nastavení většinou již v sobě. „Z 80 % je hlavním krokem už správný výběr člověka, který s vnitřní motivací do firmy přichází a je přesvědčen o tom, proč chce dělat obchodníka. U zbylých 20 % je to pak o zapálení jeho vnitřního ohně tím, že jej strhne šéf, tým, firemní kultura a celková atmosféra,“ sdělil Jiří Jemelka, výkonný ředitel poradenské společnosti J.I.P. pro firmy.

 

2. Stanovujte dosažitelné cíle
Pro obchodníky není nic horšího než pracovat pod konstantním stresem z důvodu nereálných a nezdravých požadavků managementu firmy. Stres snižuje fyzickou i psychickou kondici a negativně ovlivňuje mezilidské vztahy i komunikaci. Naopak nastavením dosažitelných cílů zvýšíte motivaci obchodního týmu. Takové cíle podporují zdravou konkurenci a zároveň zlepšují kooperaci mezi jednotlivými členy obchodního oddělení. Ke zvyšování výkonnosti dochází jen tehdy, když se management sám angažuje do plnění stanovených cílů a když existuje společná vůle dotahovat projekty do konce.

 

3. Odměňujte dobré výsledky

Dobrý manažer by si měl všímat výsledků obchodníků a ty dobré náležitě oceňovat. Nemusí jít přitom přímo o finanční odměny. Mnohdy postačí i zvýšená pozornost, veřejná pochvala za kvalitně odvedenou práci či pozvání na oběd. Výkonové odměňování je postavené na předem stanovených výsledcích a jejich hodnocení probíhá na základě objektivních a stabilních kritérií, která jsou zaměstnancům známá, jasná a spravedlivá. Takový druh odměny má pozitivní vliv na pracovní morálku a nasazení obchodníků, neboť ti pak pracují s vědomím, že za
dobré výsledky budou náležitě odměněni a dostane se jim upřímného uznání.

 

4. Dělejte pravidelné porady
Zavedení pravidelných porad a reportingu na týdenní bázi je dalším efektivním způsobem, jak zvýšit výkonnost a produktivitu obchodního týmu. Společné porady totiž nemají pouze kontrolní funkci, kdy se rozebírají dosažené výsledky nebo počty schůzek za uplynulý týden. „Ten, kdo takto skládá účty, se musí zamýšlet a analyzovat, co udělal dobře a co musí změnit, aby se ve svých výsledcích zlepšoval. Ostatní by měli naslouchat, aplikovat získané informace na své případy a přispívat do diskuze,“ poradil Jiří Jemelka. Vhodné je i předložit plány na další týden. Ostatní obchodníci tak ví o cílech svých kolegů, což může zvyšovat jejich motivaci a snahu.

 

5. Pěstujte jasnou a efektivní komunikaci
Komunikace je bezesporu jedním z nejdůležitějších procesů v rámci obchodních operací. Díky jasné a efektivní komunikaci obchodníci přesně vědí, co se od nich očekává a jaké jsou stanovené cíle. Každý by měl znát svou roli a svou pozici v celkové hierarchii společnosti. Jedině tak totiž obchodníci vědí, na koho se v případě potřeby obrátit a od koho dostávají zpětnou vazbu, což zvyšuje efektivitu a výkonnost obchodního týmu.

 

6. Nevystavujte obchodníky stagnaci
Konstantní a nikdy nekončící trénink a vzdělání jsou klíčem k úspěšnému obchodnímu týmu. Vzděláváním se totiž nejen procvičují již osvojené vědomosti a dovednosti, ale dochází též k přijímání a učení se nových a aktuálních principů, což zvyšuje úroveň obchodníků. „Výborným způsobem zvyšování kvalifikace obchodního oddělení je takzvaně školení svépomocí. Obchodníci si sami pravidelně připravují témata, ať už z oblasti obchodních dovedností či produktových znalostí a předají je kolegům během krátké půlhodinové přednášky,“ uvedl příklad vzdělávacího procesu Jiří Jemelka s tím, že dostatečné vzdělávání a trénink je prvotním krokem k poražení konkurence.

Cloud23

 

Zdroj: J.I.P. pro firmy.