Hlavní navigace

Finanční služby potřebují vyšší úroveň provozní efektivity

3. 12. 2020

Sdílet

 Autor: Adobe Stock
Nacházíme se ve světě, který je neustále připojený, vše je pořád k dispozici a kde bankovní zákazníci očekávají přístup k účtům, informacím a službám, kdykoliv a kdekoliv si zamanou. Způsob, jakým organizace tyto požadavky zvládají, může rozhodnout o celkové spokojenosti zákazníka, a tím i o konečném obchodním úspěchu společnosti.

Mění se i prostředí finančních služeb. Zatímco základní principy jako důvěra, hodnota a na zákazníky orientované služby, na kterých je toto odvětví postavené, zůstávají neměnné, způsob, jakým finanční společnosti poskytují tyto hodnoty, se od minulosti velmi liší.

Instituce poskytující finanční služby musejí najít rovnováhu mezi nabízením inovativních řešení a udržováním nízkých nákladů – a to vše při dodržení všech regulačních požadavků. Tato kultura neustálého propojení a přístupu k informacím vede organizace nejen k tomu, aby přehodnotily své obchodní provozní procesy. Je třeba, aby se důrazně zamyslely nad možnostmi, jaké páteř jejich bankovního systému nabízí, a implementovaly změny a modernizovaly systémy, tak aby udržely tempo s rychle se měnícími požadavky.

Automatizace je klíčová pro zvyšování provozní efektivity. To platí obzvláště pro vysokoobjemové úkoly, jako je zpracování plateb, kde může automatizace na úroveň rychlosti v reálném čase pomoci k mnohem vyšší výkonnosti. Finanční instituce typicky zpracovávají transakce jako dávky na základě pevného časového rozvrhu. Toto však v dnešní době nedostačuje očekáváním spotřebitelů, kteří požadují rychlý přístup a na vteřinu přesné informace o svých účtech.

Dnešní automatizační technologie jsou schopné zvládat vysoké objemy dat mnohem lépe než jejich předchůdci, přičemž vytvářejí prostor pro nové obchodní praktiky jako přímé zpracování (straight-through processing) pro vypořádání transakcí. Díky této úrovni výkonnosti, poskytující téměř okamžité vypořádání, mohou podniky, spotřebitelé a vlády převádět zdroje, které jsou bezprostředně k dispozici příjemci, a plátce může zároveň v reálném čase obdržet potvrzení, že transakce byla dokončena podle očekávání.

Přínosy provozní efektivity

Provozní efektivita může pomoci organizacím i při odhalování a boji s finančním zločinem. Podvody, praní špinavých peněz a další finanční zločiny mohou být nákladné, a to jak z hlediska dopadu na hospodářské výsledky, tak z pohledu času a zdrojů nutných k vyšetření a následné prevenci.

Mnoho organizací implementuje nové systémy pro boj s podvody. Ty mohou mnohem pohotověji integrovat nové typy a zdroje dat a prediktivní náhledy pro podporu vnitřních a vnějších bezpečnostních podnikových procesů. Toto je pouze jeden z příkladů, kde může zapojení inovativních technologií jako strojové učení nebo umělá inteligence na základě otevřeného hybridního cloudu s využitím linuxových kontejnerů pomoci v boji s finančním zločinem.

Snahám o zvýšení provozní efektivity může bránit bezpočet faktorů. Jako příklad můžeme uvést samotné množství transakcí a výjimek v pravidlech, nové nebo měnící se požadavky, nespolupracující systémy pro odhalování podvodů nebo otravné manuální procesy.

Technologie pro automatizované rozhodování mohou být nasazené pro rychlé a konzistentní vyhodnocování transakcí vůči sadě podnikových a regulačních pravidel. Zatímco prediktivní náhledy mohou pomoci rozpoznat potenciálně podezřelé aktivity, které vyžadují bližší prošetření, automatizované rozhodování může nasměrovat tyto případy k příslušným odborným vyšetřovatelům.

Další oblastí, kam mohou organizace zaměřit svou pozornost v oblasti provozní efektivity, je řízení rizik. Například v případě kapitálových trhů mohou neustále se měnící podmínky trhu a požadavky regulátorů omezit schopnost rychlé reakce firmy. Stanovení cen a výpočty rizik, které závisejí na obrovském množství dat, mohou být pomalé, což může ovlivnit trvání podnikových procesů. To jde proti modernímu bankovnictví, které očekává vyšší rychlost.

Analytici rizik by rádi měnili obchodní pravidla rychle a efektivně, měli přístup k datům z více zdrojů a dělali komplexní výpočty náročné na zdroje nad velkými objemy dat. Chtějí mít možnost využít skryté souvislosti, které mohou vést k automatickým rozhodnutím, integrovat pestrou škálu různých datových typů a nasadit open source AI/ML a kognitivní modely, jež mohou pomoci automatizovat a analyzovat komplexní podnikové procesy.

ICTrocenka

Organizace poskytující finanční služby před sebou mají pestrou paletu problémů a výzev, kterým musejí čelit na denní bázi. Mezi ně spadají modernizace plateb, odhalování podvodů a minimalizace rizik. To vše s neustálým tlakem na minimalizaci času a nákladů na operace. Pomoci uspokojit potřeby nové generace zákazníků a dosáhnout vyšší úrovně provozní efektivity může portfolio pro otevřený hybridní cloud, které nabízí společnost Red Hat.

Zjistěte více o řešení Red Hatu pro provozní efektivitu a podívejte se, jak i vy můžete zamířit k vyšší efektivitě napříč svou organizací při současném poskytování inovativních, responzivních a efektivních zákaznických zkušeností.

Byl pro vás článek přínosný?