Hlavní navigace

Firemní kultura postavená na důvěře

Sdílet

MyQ Autor: MyQ
Moderní pracoviště by nemělo být jen open-office bludiště, kde jsou zaměstnanci uzavření ve svých bublinách a bez ustání pracují od devíti do sedmnácti. Kromě aplikací na plánování úkolů, KPI a firemních cílů musí zdravou kancelář držet pohromadě také něco stejně důležitého a nehmatatelného – firemní kultura.

Opravdová firemní kultura není jen sadou hesel vyvěšených na zdech nebo přílohou k vítacímu emailu pro nové zaměstnance. Měla by prostupovat celou společností od recepce až do manažerské kanceláře a být během chvilky rozpoznatelná pro návštěvníky zvenku.

Na konci roku 2021 se svou firemní kulturu rozhodla významně aktualizovat česká firma na vývoj tiskového softwaru MyQ a pojmenovat principy, které již na pracovišti dlouhou dobu fungovaly – otevřenost, zodpovědnost a spolupráce. Hlavním principem, který vše spojuje, je přitom vzájemná důvěra mezi organizací a jejími zaměstnanci. Ta dostala v lednu také jasnou formu v českém prostředí velmi unikátního benefitu: neomezené placené dovolené. Jak říká CEO MyQ Martin Januš: „Neomezená dovolená nejsou nekonečné prázdniny a není to ani snaha o podplacení zaměstnanců. Rozhodující a hlavní je vzájemná důvěra a zodpovědnost firmy ke svým pracovníkům, ale také zaměstnanců vůči firmě.“ 

Možnost udělat si placené volno, kdykoliv členové týmu potřebují (samozřejmě po domluvě s nadřízeným), dává zaměstnancům MyQ možnost udržovat zdravou rovnováhu mezi prací a osobním životem. Nyní se nemusejí obávat, že budou „pálit“ dovolenou na rodinné nebo jiné povinnosti nebo že si nemohou vzít pár dní volna k odpočinku, protože by si zkrátili letní pobyt na pláži. Členové MyQ týmu tak mohou svou práci odvádět, jak nejlépe umějí, beze strachu z přetížení. Takové pojetí dovolené od nich samozřejmě vyžaduje velkou míru zodpovědnosti a posiluje jejich individualitu i pozitivní vztah k firmě.

Neomezená dovolená a správné rozložení osobních a pracovních sil je však jen jedním z nosných pilířů, na kterých MyQ firemní kulturu postavilo. Tím dalším je po již zmíněné důvěře otevřenost. Jen takové pracovní prostředí, kde všichni mohou upřímně vyjádřit svůj názor, může firmu posouvat kupředu. MyQ má velmi plochou hierarchii a zaměstnanci mají kdykoliv možnost představit nové nápady svým kolegům, ale i managementu – každý podnět se bere vážně, ať už přijde odkudkoliv. Jak říká C# a Java programátor Freddy Gonzáles: „Mám velmi nápomocný tým. Můžu tu sdílet své znalosti a dostává se mi milé podpory.“ A tak to platí na všech odděleních.

soutez_casestudy

Posledním a neméně důležitým pilířem je nadšení do práce samotné. Zaměstnance MyQ by především měly naplňovat úkoly, kterým se v práci snaží přijít na kloub. Jako přidanou hodnotu je pak dělají pro firmu, která se o ně postará a jejíž mise jim dává smysl. Skvělým příkladem je jeden z hlavních programátorů MyQ Roger, Dan Křemen: „Původně jsem zamýšlel mít MyQ jen jako takovou přestupnou stanici, než se rozmyslím, co budu chtít dělat dále. Ale našel jsem si tu své místo a doufám a pevně věřím, že se projektu bude dařit. Ono, MyQ dost představuje to, co jsem vlastně hledal.“

A taková by měla být firemní kultura 21. století – založená na důvěře, osobní zodpovědnosti, otevřené komunikaci a lásce k pracovní náplni. Chcete nám pomáhat ji tvořit? Podívejte se na naše webové stránky, nabíráme nové superhrdiny do týmu MyQ!

Byl pro vás článek přínosný?