Hlavní navigace

Firmy chtějí mohutně investovat do vlastních zdrojů energie, fotovoltaiky, bioplynových stanic či hybridních systémů

10. 2. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Mezi firmami roste zájem o pořízení vlastních zdrojů energie. Je to logické, tento trend ještě urychlil razantní růst energií v druhé polovině loňského roku. Proto letos lze očekávat růst investic v oblasti budování vlastních energetických zdrojů.

Možná i vaše společnost uvažuje o podobném kroku a tak, jako CFO, byste mohli zaujmout k tomuto tématu stanovisko a případně se začít zajímat o to, jaké investice na částečnou nebo úplnou energetickou soběstačnost připravit. Nejste jediní, kvůli razantnímu růstu cen energií zvažuje investice a pořízení vlastních zdrojů energie a dalších ekologických řešení spousta firem.

Leoš Aldorf, generální ředitel SSI Energy

„Ve druhé polovině loňského roku vzrostl zájem společností a institucí napříč obory, které se na nás obrátily s konzultacemi ekonomické výhodnosti zamýšlených změn či přímo s poptávkou těchto realizací. Mnoho z nich se v aktuální situaci rozhodlo pro vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny. Firmy tak nynější situaci využívají k celkové modernizaci a přechodu na efektivnější systémy energetického managementu, v roce 2022 očekáváme v tomto ohledu ještě další nárůst poptávky,“ říká Leoš Aldorf, generální ředitel SSI Energy.

Solární elektrárny

Mezi řešení, pro které se mnoho firem aktuálně rozhodlo a chtějí je v tomto roce realizovat, pak patří instalace solárních elektráren. Fotovoltaika je nyní ještě výhodnější, a pokud firmy s instalací váhaly nebo jim ekonomicky vycházela na hraně, tak nyní v podstatě nemají o čem přemýšlet. Návratnost investice se nyní totiž může snížit hravě až na polovinu dřívějších nákladů.

Biomasa

Stále častější je také využití biomasy k výrobě elektrické energie. Takzvané bioplynky již dnes produkují čtvrtinu obnovitelné elektřiny v Česku a zájem o ně dále roste. „Pozorujeme také růst zájmu firem o výrobu elektrické energie z bioplynu a biomasy. Takzvané bioplynky se rozšiřují již relativně dlouho, ale současná situace tento zdroj elektrické energie staví pro firmy do zcela jiného světla. Navíc se, podobně jako u fotovoltaických elektráren, jedná o environmentálně příznivé řešení, které hraje do karet v současném trendu udržitelnosti,“ doplňuje Leoš Aldorf.

Využívání biomasy lze považovat za obnovitelné a environmentálně příznivé, záleží na konkrétních případech a realizaci. K dispozici je dnes více druhů využitelné biomasy, odpadní z různých druhů zemědělské i průmyslové produkce nebo účelově pěstované s cílem následného zisku energie. Proces výroby energie probíhá zpravidla spalováním biomasy v tepelné elektrárně a její přeměnou na bioplyn, jenž je následně využit pro pohon motorového agregátu a výrobu elektřiny. Řešením je také anaerobní fermentace za přesně řízených podmínek, kdy působením mikroorganismů dochází k přeměně organické hmoty na bioplyn.

Kombinovaná řešení

„Roste také zájem o sofistikované systémy energetického managementu s využitím kombinovaných energetických řešení, která zvyšují míru soběstačnosti a zároveň bezpečnosti provozovaných objektů. Jedná se o tak zvané hybridní systémy, které zajišťují vysokou úroveň účinnosti a umožňují spojení s obnovitelnými zdroji energie. Často využívaným řešením v oblasti vytápění je aktuálně kombinace tepelného čerpadla s kondenzačním kotlem nebo kondenzačního kotle se solárním termickým článkem. Aktuálně jsou napříč segmenty stále populárnější fotovoltaiky v kombinaci s tepelným čerpadlem a akumulací přebytečné elektřiny v bateriích s možností integrace nabíjecí stanice pro elektromobily,“ dále upřesňuje Leoš Aldorf.

Cloud24

Díky službě energetického managementu je následně možné garantovat dlouhodobý efekt realizovaných energeticky úsporných opatření s dopadem na efektivní vynaložení potřebných finančních prostředků. Výdaje na energie tvoří stále více významnou část nákladů na provoz objektů a technologických zařízení, takže spotřebu energií se vyplatí průběžně sledovat, pravidelně vyhodnocovat a přijímat opatření vedoucí k její optimalizaci.

Může jedno z popsaných řešení zlepšit energetickou bilanci i u vašeho podniku?

Byl pro vás článek přínosný?