Hlavní navigace

Firmy chtějí po PR agenturách hlavně profesionální tým

3. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © alphaspirit - Fotolia.com
Z průzkumu agentury AMI Communications prováděného mezi českými manažery komunikace vyplývá, že více než polovina firem využívá k zajištění komunikace s veřejností externí služby.

Společnosti si na dobrých PR agenturách cení zejména profesionality, kontaktů, zkušeností a znalostí nejen mediálního prostředí, ale také oboru podnikání dané firmy. Jestliže se agentura v businessu neorientuje, je to vnímáno jako její nedostatek. Jako nevýhodu spolupráce s agenturami uvedli respondenti finanční náročnost.

Padesát tři procent dotázaných firem uvedlo, že k zajištění komunikace s veřejností využívá externích služeb. Z toho 37 procent využívá kombinaci externích a vlastních zdrojů a 16 procent spoléhá čistě na služby PR agentur či externích pracovníků. Čtyřicet procent realizuje komunikaci směrem k veřejnosti interně, tzv. in-house.

Při výběru PR agentury se firmy nejvíce zaměřují na to, na jaké profesionální úrovni je její tým. To je zásadní pro více než čtyři pětiny firem. Znalost českého prostředí oceňuje 73 procent dotázaných a otevřenou komunikaci 69 procent. „To, zda má daná agentura mezinárodní zázemí, není pro firmy nijak zásadně důležité. Hlavní jsou zkušenosti na domácí půdě a znalost místního prostředí,“ komentuje Milan Hejl, managing partner AMI Communications.

 

Atributy pro výběr dobré PR agentury (údaje v %)

Velmi důležité

Spíš důležité

Spíš není důležité

Vůbec není důležité

Profesionalita týmu

79

20

1

 

Znalost českého prostředí

73

25

2

 

Otevřená komunikace

69

29

2

 

Perfektní znalost médií

64

33

3

 

Kreativita

59

38

2

2

Dobrá orientace v oboru podnikání klienta

57

38

5

1

Dobré reference

47

46

6

2

Perfektní práce v oblasti online komunikace

37

46

17

1

Sympatický tým

30

52

18

1

Respekt odborné veřejnosti

31

51

15

5

Nízká cena

12

47

39

3

Portfolio náročných klientů

11

45

39

6

Dostatečná velikost agentury

7

34

43

17

Mezinárodní zázemí

7

20

50

24

 

 

 

Přidaná hodnota agentur

Zkušenosti a specializace, směřování komunikace klientů, vyvarování se chyb, orientace v mediální oblasti a nezávislý pohled zvenčí – to jsou podle respondentů výhody a přednosti PR agentur. Následuje profesionalita, kreativita, kontakty a schopnost ušetřit čas.

 

Nevýhody spolupráce s agenturami

Často nedostatečná znalost byznysu společnosti, finanční náročnost a problém, kdy si zaměstnanec PR agentury nerozumí s kontaktní osobou dané firmy, pro niž pracuje, hodnotili respondenti jako hlavní nevýhody při spolupráci s agenturami. „Firmy musejí důvěřovat PR agentuře natolik, že jí dovolí nahlédnout do podstaty svého byznysu. PR manažeři pak musejí skvěle znát nejen mediální trh, ale i oblast podnikání svého klienta. Bez toho nemohou odvádět dobrou práci a může docházet k mnoha nedorozuměním. Potvrzuje to i zkušenost ze zahraničí, kde se komunikace stále více začíná dostávat do rozhodujících funkcí,“ komentuje Denisa Kasl Kollmannová, vedoucí katedry marketingové komunikace a PR na FSV UK v Praze.

 

Cloud24

Zdroj: AMI Communications

 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku