Hlavní navigace

Slovensko: Návrh novely Obchodného zákonníka a Trestného zákona

3. 8. 2012

Sdílet

 Autor: © Beboy - Fotolia.com
Vláda Slovenskej republiky predložila na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty, ako aj niektoré ďalšie zákony vrátane Obchodného zákonníka a Trestného zákona.

Navrhované zmeny Obchodného zákonníka s účinnosťou od 1. októbra 2012: 

Spoločnosť s ručením obmedzeným nebude môcť založiť osoba, ktorá bude mať daňový nedoplatok. Prevod väčšinového obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným (t.j. obchodného podielu, s ktorým je spojená aspoň polovica všetkých hlasov) bude podmienený súhlasom správcu dane. Prevod väčšinového obchodného podielu bude právne účinný až zápisom do obchodného registra.

Rozdelenie väčšinového obchodného podielu prevodom bude podmienené súhlasom správcu dane. To neplatí v prípade, ak sa obchodný podiel rozdelí v dôsledku zrušenia spoločnosti bez likvidácie. Uvedené obmedzenia sa nebudú vzťahovať na konania vo veciach zápisov do obchodného registra začatých pred 1. októbrom 2012.

 

Navrhované zmeny Trestného zákona s účinnosťou od 1. októbra 2012 

Zavedú sa skutkové podstaty dvoch daňových trestných činov – daňový podvod a marenie výkonu správy daní.

Pokiaľ súd rozhodne o uložení trestu zákazu činnosti za daňové trestné činy, bude súd povinný uložiť tento trest na päť až desať rokov. 

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © Beboy - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?