Hlavní navigace

Firmy neoprávněně přihlášené na cizí adrese neohrožují vlastníka nemovitosti

7. 6. 2013

Sdílet

 Autor: © Pavel Losevsky - Fotolia.com
Bez souhlasu vlastníka nemovitosti si žádná firma nemůže na jeho adresu zapsat místo podnikání. Pokud se společnosti přesto podaří obelstít živnostenský úřad a podvodem zaevidovat provoz činnosti na cizí adrese, jde mimo jiné o trestný čin a majitel prostor by se měl bránit. Vyhne se tak leckterým nepříjemným situacím. Eventuální exekuce vedená proti takové firmě by se ho však tak jako tak nedotkla.

Korespondence adresovaná společnosti, jež je vlastníkovi domu neznámá, může být prvotním varováním. „S takovým jednáním však už mají právnické osoby utrum. Podvodům, kdy firma zfalšovala podpis na souhlasu vlastníka nemovitosti se zřízením sídla podnikání na dané adrese, odzvonilo před časem novelizací živnostenského zákona. Pokud totiž majitel domu zjistí, že si někdo bez jeho vědomí fiktivně zapsal místo provozu podnikání k němu, může jednoduše kontaktovat živnostenský úřad s žádostí o vymazání tohoto záznamu,“ vysvětluje viceprezident Exekutorské komory ČR David Koncz. Odstranění společnosti z adresy pak provede příslušný úřad ve správním řízení. 

I v případě eventuální exekuce soudem zahájené proti konkrétní firmě je tedy bezpředmětné zabývat se otázkou, zda na adrese neoprávněně zapsané v živnostenském rejstříku může dojít k soupisu movitých věcí. „Tuto úvahu vnímám jako šíření poplašné zprávy. K takové absurdní situaci v praxi nikdy nedošlo, a i kdybychom si hypoteticky představili její nástin, zjistíme, že jde o nesmysl,“ hodnotí prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.

 

Uveďme několik důvodů, které výše uvedené osvětlují: 

* Vlastník nemovitosti by se o dluhu neznámé společnosti se sídlem zapsaným na jeho adrese dozvěděl dávno před zahájením exekuce. Věřitel totiž na toto místo zašle předžalobní výzvu. Již na ni lze reagovat nejen upozorněním věřitele, ale i informováním živnostenského úřadu. V další fázi jsou doručována četná rozhodnutí soudů.

* „Majitel domu má tedy ještě před začátkem eventuální exekuce nařízené proti jemu neznámé firmě tisíc příležitostí, kdy poukáže na fakt, že podnikající subjekt nemá žádný právní důvod k užívání prostor. Rozhodně nemusí čekat na to, až si dotyčný sám změní adresu,“ říká Jiří Prošek. Zákonodárce se s tímto problémem efektivně vypořádal již loni. Vlastník nemovitosti není ohrožen ani zásahem policie, ani návštěvou jiných úředních osob, např. insolvenčního správce či soudního exekutora.

* Dojde-li přesto k exekuci: Soupis movitých věcí dlužníka je až sekundárním způsobem provedení exekuce. Dluh je nejprve vymáhán tzv. od stolu – srážkami z příjmů, obstavením bankovního účtu atp.

* I kdyby došlo k soupisu movitých věcí: Při soupisu movitých věcí je určující, co je majetkem dlužníka, u kterých věcí lze toto předpokládat a kde jsou tyto věci uloženy. Věcí třetích osob se exekuce netýká. Tato zásada platí i v absurdních situacích, které mohou nastat v případě, že si firma neoprávněně zapsala místo podnikání na cizí adresu.  „Konstrukce, že exekutorský vykonavatel přijde do domu, kde má firma neoprávněně zaevidované sídlo, a začne tam provádět soupis věcí, je ze spektra mýtů a pohádek, které o této tematice mezi lidmi kolují. Soupis by se prováděl pouze v označených kancelářích, jejichž identifikace by vyplývala z různých zdrojů. Podobné je to třeba v případech, kdy je exekuce vedena proti jednomu z obyvatel bytového domu – soupis se také provede v konkrétní bytové jednotce, sousedů či majetku spolubydlících se logicky netýká,“ konstatuje šéf Exekutorské komory Jiří Prošek.

 

Lidé, buďte bedliví...

Majitelé nemovitostí by tedy měli být bedliví svých práv a v případě, že se vůči nim někdo dopustí podvodu tím, že zfalšuje jejich podpis a zapíše si místo podnikání na jejich adresu, měli by se bránit. Lze podat trestní oznámení na danou firmu či žalobu na odškodnění, pokud by vlastníkovi prostor vznikla v souvislosti s tímto podvodem finanční újma.

 

 

Byl pro vás článek přínosný?