Hlavní navigace

Generální finanční ředitelství k emisním povolenkám

15. 4. 2011

Sdílet

V souvislosti s opatřeními reagujícími na nárůst cen elektrické energie způsobený podporou obnovitelných zdrojů, schválenými koncem minulého roku, byla novelou zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí též zavedena darovací daň z emisních povolenek bezplatně přidělených v letech 2011 a 2012 výrobcům elektřiny, a to s účinností od 1. ledna 2011.

Generální finanční ředitelství v této souvislosti vydalo v březnu na svých webových stránkách informaci k postupu při zdanění bezúplatného nabytí emisních povolenek daní darovací.

Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí povolenek na emise skleníkových plynů v letech 2011 a 2012 pro výrobu elektřiny v zařízení, které k 1. lednu 2005 nebo později vyrábělo elektřinu na prodej třetím osobám a ve kterém probíhá z činností, na které se vztahuje obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, pouze spalování paliv výrobcem elektřiny. Energetický regulační úřad na svých webových stránkách uveřejnil přehled výrobců elektřiny, u nichž darování emisních povolenek podléhá darovací dani. Tento úřad vyzval zástupce jednotlivých subjektů k verifikaci hodnot a parametrů souvisejících s kalkulací počtu povolenek podléhajících dani.

Základem daně darovací je průměrná tržní hodnota povolenky na emise skleníkových plynů k 28. únoru příslušného kalendářního roku (zveřejňovaná ministerstvem životního prostředí) vynásobená počtem bezúplatně nabytých povolenek k výrobě elektřiny pro příslušný kalendářní rok. Průměrná cena emisní povolenky k 28. únoru 2011 byla stanovena ve výši 349,84 Kč jako průměr tržní ceny emisní povolenky v období od 1. ledna 2011 do 28. února 2011.

Darovací dani podléhá jen ta část bezplatně nabytých emisních povolenek, které jsou využity pro výrobu elektřiny, emisní povolenky odpovídající podílu elektřiny vyrobené v kombinované výrobě elektřiny a tepla jsou osvobozeny. Česká daňová správa v této souvislosti uveřejnila metodiku stanovení darovací daně s uvedením konkrétního postupu výpočtu zdaněných a osvobozených povolenek.

Daňové přiznání k dani darovací je poplatník povinen podat místně příslušnému správci daně do 31. března příslušného kalendářního roku (tj. za rok 2011 do 31. března 2011). Samotná daň je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru finančním úřadem. Sazba daně darovací u bezúplatně nabytých povolenek činí 32 %. 

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © Len Green - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?