Hlavní navigace

Globální ekonomika v prvním čtvrtletí roku 2012 významně vzrostla

26. 4. 2012

Sdílet

 Autor: © Victoria - Fotolia.com
Zaměstnanost ve střední a východní Evropě nadále klesá, finanční profesionálové očekávají, že vládní výdaje v nadcházejících měsících vzrostou.

Z dnes zveřejněného posledního Globálního průzkumu ekonomických podmínek, který provádí ACCA (Asociace certifikovaných účetních) a IMA (Institute of Management Accountants) plyne, že na počátku roku 2012 globální ekonomika výrazně pookřála a získala zpátky něco z dynamiky, kterou loni ztratila.

Obě profesní organizace přivítaly zjištění průzkumu, který představuje názory zhruba 2200 finančních manažerů z celého světa. Podíl respondentů, kteří hlásili nárůst důvěry ve vlastních organizacích, se bezmála zdvojnásobil ze 16 procent na sklonku roku 2011 na 29 procent, a přestože se většina (54 procent) nadále domnívá, že globální ekonomika klesá nebo stagnuje, poklesl jejich počet oproti předchozímu čtvrtletí o 19 procent.

 

Situace ve střední a východní Evropě 

Nárůst důvěry byl v celém regionu relativně stejnoměrný, jen Bělorusko a Chorvatsko v minulém čtvrtletí skončily s podprůměrným výsledkem. Celkově 18 procent respondentů ve střední a východní Evropě hlásilo nárůst důvěry, což je o 8 procent více než na sklonku roku 2011, zatímco 36 procent respondentů se domnívá, že globální ekonomika se zotavuje či chystá k zotavení, což představuje nárůst o 14 procent oproti předchozímu období.

V tomto regionu došlo k významnému nárůstu nových zakázek, nikoli však nových kapitálových výdajů; index zaměstnanosti pro celý region nadále klesal. Firmám rovněž prospěla nižší úroveň volatility na zahraničních akciových trzích, ale jinak se skutečné podnikatelské prostředí nezlepšilo tak, aby bylo v souladu s jeho vnímáním.

Odborníci v regionu nyní očekávají, že se vládní výdaje budou zvyšovat rychleji než před třemi měsíci. Nejsilněji tyto hlasy zazněly u respondentů v Polsku, Chorvatsku a v Maďarsku. Celkem 57 procent respondentů očekává, že v následujících pěti letech výdaje stoupnou. Na sklonku roku 2011 jich v to věřilo jen 36 procent. Účetní se ovšem shodli, že vlády budou utrácet víc, než vyberou na daních: 57 procent respondentů očekává ve střednědobém horizontu deficity veřejných financí. Na tomto podílu se nic nezměnilo, z čehož plyne, že odborníci získali k vládním výdajům vřelejší vztah.

 

Situace ve světě 

ACCA a IMA přičítají nárůst globální podnikatelské důvěry hlavně objektivnímu zlepšení podnikatelského prostředí, hlavně nových zakázek, ale zároveň varují, že úleva je důležitý krátkodobý faktor – zvlášť vzhledem k tomu, že řada katastrofických scénářů, které vypadaly pravděpodobně na konci roku 2011, například eskalace evropské dluhové krize nebo hospodářský otřes v Číně, se v posledním čtvrtletí zjevně nenaplnily. Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, k průzkumu uvedla: „Podle všeho se obnovila víra ve vyhlídky globální ekonomiky a trvanlivost oživení. Tento vývoj se rovněž promítl do nárůstu firemních investic a zaměstnanosti.“ 

Nárůst důvěry byl celkem rovnoměrný napříč regiony a průmyslovými odvětvími, ačkoli nejvíc z něj vytěžily Latinská a Severní Amerika spolu se západní Evropou, stejně jako výrobci a distributoři, obzvláště v hi-tech sektorech.

Podle výsledků šetření roste obchodní dynamika, povětšinou v Latinské a Severní Americe a regionu Asie –Tichomoří, přičemž firmy si sehnaly nové zakázky, kde by předtím nemohly uspět, a v reakci na to zvyšují investice a rozšiřují řady zaměstnanců. 

 

Účetní pleasjí, ale... začínají stoupat ceny vstupů

ACCA a IMA tento vývoj vítají a dodávají, že investice byly na globální úrovni potlačené od konce fáze „zelených výhonků“ globálního oživení, která trvala od poloviny roku 2009 až po polovinu roku 2010. Afrika pořád vykazuje nejvyšší míru důvěry ze všech sedmi velkých regionů, v nichž se průzkum uskutečnil, viditelně však začíná ztrácet půdu. 

ACCA a IMA se domnívají, že skokový nárůst investic se zaměřil zejména na dvě oblasti. Jednou je zkoumání chování zákazníků, konkrétně potřeba porozumět tomu, jak se lidé rozhodují utrácet v éře omezenějších možností, a využití těchto vědomostí; druhou oblastí je optimalizace dodavatelského řetězce prostřednictvím prohloubení vztahů a většího zaměření na kvalitu. Obě organizace účetních rovněž uznávají přínos vlád na nejdůležitějších trzích, z nichž mnohé uvolnily fiskální politiku, aby povzbudily malátné ekonomické oživení. Není jasné, jak dlouho si to ještě budou moci dovolit dělat, neboť respondenti se nadále všeobecně domnívají, že výdaje mnoha velkých ekonomik včetně USA a zároveň Číny, budou ve střednědobém horizontu neudržitelné. Na druhou stranu, finanční profesionálové v západní Evropě a v dalších zemích, které přikročily k výdajovým škrtům, rovněž pochybovali o udržitelnosti fiskální politiky vlastních vlád.

ACCA a IMA v neposlední řadě konstatují, že nová dynamika globální ekonomiky má svou cenu: začínají stoupat ceny vstupů. Upozorňují, že když i slabé oživení doprovází stoupající inflace, pak by případné plné oživení bylo nejspíš výzvou pro centrální banky a politiky. 

 

Zdroj: ACCA

 

Foto: © Victoria - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?