Hlavní navigace

Globální obchodní lídři mají obavy z využívání umělé inteligence

2. 5. 2022

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Globální obchodní lídři vyjadřují vážné obavy z rozhodnutí učiněných umělou inteligencí (AI) a jejích pochybení – a to navzdory tomu, že ji už nyní využívá až 60 % firem.

Do ruky se nám dostal průzkum společnosti Dentons, největší právní firmy světa. Ta uskutečnila průzkum mezi předními světovými obchodními lídry o tom, jak využívají AI technologie a jaké příležitosti a rizika pro ně tyto platformy představují. Výsledky průzkumu jsou velice zajímavé a ukazují, že si společnosti po celém světě uvědomují řadu výhod, které užití umělé inteligence představuje, jako je například úspora času, využití automaticky zpracovaných dat v rozhodovacích procesech a snížení pravděpodobnosti lidských chyb při zpracování dat.

Z průzkumu ale zároveň vyplývají i doposud málo diskutované obavy z užívání umělé inteligence, a to v následujících oblastech:

•             Celých 81 % respondentů průzkumu uvádí, že má vážné obavy související s ochranou osobních údajů, ale pouze 55 % dotazovaných společností má zavedená pravidla pro ochranu osobních i neosobních údajů.

•             Na 80 % respondentů zmínilo nejistotu v otázce odpovědnosti za rozhodnutí učiněná umělou inteligencí nebo za její pochybení.

•             Jenom 19 % respondentů uvedlo, že mají jasnou strategii či scénář pro využití umělé inteligence. To znamená, že společnosti umělou inteligenci zavádějí, aniž dostatečně zvažují veškerá rizika, relevantní legislativu či mají nastavené interní kontrolní mechanismy nezbytné k zajištění správného využívání AI.

•             Celkem 57 % respondentů má obavy z možné diskriminace způsobené činností systémů umělé inteligence.

•             V závislosti na právní oblasti 55 až 75 % respondentů nezná relevantní AI legislativu ve své zemi a 63 % z nich neví, který veřejnoprávní subjekt je zodpovědný za regulaci v této oblasti.

•             Společnosti očekávají od regulatorních orgánů nastavení ochranných mechanismů pro využívání AI ve vztahu k: ochraně soukromí (61 %), ochraně spotřebitele (52 %), trestní odpovědnosti (46 %) a duševnímu vlastnictví (45 %).

Článek vyšel v tištěném vydání časopisu CFOworld. Pokud si časopis chcete přečíst celý, můžete si ho koupit i v digitální formě.

Kromě rozhovoru najdete v magazínu například i informace o tom, jaké změny se týkají letos a napřesrok datových schránek.

Věnovali jsme se i volbě ERP systému, tedy investici, která si zaslouží hlubokou analýzu. A pro vaši inspiraci přinesli několik zajímavých firemních aplikací, které mohou citelně zjednodušit, urychlit a zefektivnit pracovní činnosti vás i vašich podřízených.

Některé právě uvedené závěry studie jsou až zarážející. „Umělá inteligence se stala součástí běžného života a společnosti jedou na vlně optimismu spojeného s možnostmi růstu, které implementace těchto rychle se vyvíjejících technologií přináší,“ uvedl Giangiacomo Olivi, vedoucí evropské praxe Dentons pro oblasti ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti, duševního vlastnictví a technologií. „Globální lídři ale začínají řešit zásadní otázky spojené s odpovědností za správné využívání umělé inteligence, její regulací a související compliance. Musíme co nejdříve zahájit dialog o kontrolních mechanismech potřebných pro ochranu společností, zákazníků, všech zúčastněných stran a obecně celé komunity. Zveřejněním výsledků průzkumu Dentons apeluje na aplikaci etických principů, aby využívání umělé inteligence bylo vyváženo zavedením patřičných kontrolních opatření. Ohled na morální zásady musí být nezbytnou součástí procesu vývoje technologií umělé inteligence a obchodní cíle vyváženy prioritním zaměřením na člověka.“

Průzkum se uskutečnil online v září 2021 a zúčastnilo se ho 209 předních globálních společností. Dalších 698 odpovědí bylo získáno prostřednictvím anket mezi uživateli na LinkedInu. Výsledky průzkumu doplňuje publikace Dentons Artificial Intelligence Guide, která prezentuje pohled advokátů Dentons na právní a regulatorní problematiku vztahující se na společnosti využívající umělou inteligenci. Průvodce také obsahuje stručné přehledy vládních strategií a regulatorního vývoje v Evropě, Kanadě, Číně, Indii, Izraeli a ve Spojených státech amerických.

ICTrocenka

Zdeněk Kučera, partner a vedoucí skupiny TMT, advokátní kancelář Dentons, uzavírá popsaná zjištění: „Současná pravidla odpovědnosti obsažená v občanském zákoníku se dají aplikovat na umělou inteligenci, ale s ohledem na to, že systémy se stávají mnohem více autonomní, je tento koncept dlouhodobě neudržitelný. Řešením je tento koncept upravit a buď jasně určit  osobu odpovědnou za jednání umělé inteligence, nebo zavést koncept pojištění, které bude svou povahou podobné jako povinné ručení.“

Jak z článku plyne, nastává teď ten správný čas přestat jásat nad možnostmi umělé inteligence a začít řešit věci z pohledů, které byly dosud upozaděny, tedy především z hlediska odpovědnosti za konání a činy AI. Otázky týkající se ochrany osobních údajů se víceméně daly čekat, stejně jako zvážení rizik, která nasazování AI technologií s sebou nese. Stejně tak v mlžném oparu pro mnoho respondentů zůstává i nadále možná až překvapivě legislativa spojená s nasazováním AI projektů.

Byl pro vás článek přínosný?