Hlavní navigace

Hlad po akvizicích

14. 6. 2010

Sdílet

Celých 62 procent společností počítá s tím, že pro významné investiční projekty bude mít zdroje v průběhu příštích několika měsíců.

Optimismus v oblasti globálních fúzí a akvizic sílí – o uskutečnění akvizice během následujícího roku uvažuje 57 % společností, což představuje téměř dvojnásobek v porovnání s 33 % v období před šesti měsíci. Vyplývá to z nedávného průzkumu Ernst & Young Capital confidence barometer mezi více než 800 vedoucími pracovníky firem z celého světa. Celých 47 % společností se na realizaci fúze nebo akvizice chystá dokonce již v následujících pěti měsících, zatímco v listopadu s takovým plánem počítala pouze čtvrtina oslovených podniků.

Na růst se nyní soustředí 76 % společností, zatímco před půl rokem to bylo 56 %. Posiluje také důvěra v podmínky úvěrování, 62 % podniků je přesvědčeno, že se jim finanční prostředky potřebné k realizaci významných investičních projektů a akvizic podaří získat během příštích jedenácti měsíců.

„V důsledku vyššího objemu likvidity usilují společnosti o akvizice, které dříve oddalovaly. Průzkum ukazuje, že existuje více potenciálních kupců než prodávajících, což by mohlo vést k vyššímu počtu pokusů o nepřátelská převzetí,“ říká Vladislav Severa, vedoucí partner oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v České republice.

 

Rostoucí důvěra v ekonomiku

Důvěra v globální ekonomiku obecně roste – 40 % účastníků průzkumu se domnívá, že hospodářský pokles se zastaví do jednoho roku, v listopadu tento názor zastávalo 30 %. Vyhlídky národního hospodářství hodnotí optimisticky 64 % respondentů, v pozitivní vývoj vlastní firmy jich pak věří 69 %. K zemím, z nichž optimistických názorů zaznívalo nejvíce, patřily Austrálie (93 %), Indie (91 %), Brazílie (83 %) a Čína (80 %). Naopak více skeptický postoj zaujali respondenti z některých vyspělých západních trhů, mj. z Francie (44 %), USA (56 %) a Velké Británie (57 %).

V rámci hodnocení průmyslových odvětví počítá s oživením svého sektoru během následujícího roku 61 % účastníků průzkumu, v listopadovém průzkumu sdílelo tento názor 49 %.

Mezi odvětvími projevují nejvyšší míru důvěry v opětovný růst respondenti z automobilového průmyslu (81 %), nejméně pak z odvětví paliv a energií (59 %). Právě firmy z odvětví paliv a energií však – společně s farmaceutickým průmyslem a biologickými vědami – nejčastěji uplatňují neorganické formy růstu, včetně využívání fúzí a akvizic. Celých 69 % zpracovatelů ropy a zemního plynu plánuje v příštích šesti měsících prodej podniku formou divestice.

 

Přesun pozornosti kupujících k budoucímu potenciálu 

Zpomalení ekonomického růstu má negativní dopad na dynamiku uzavíraných transakcí. Novým trendem je, že potenciální kupci se nyní více zaměřují na příležitosti dalšího rozvoje, mj. růst tržeb, tržní podíly či získávání nových klientů a upřednostňují je před minulými výsledky akvírovaných společností.

Důležitá je v současnosti také fáze integrace, která následuje po ukončení transakce; 77 % respondentů pokládá vymezení a dosažení synergie za jednu z hlavních priorit. To může být v důsledku poučení z chyb z minulosti – téměř jedna třetina (32 %) uvedla, že poslední transakce, kterou ukončili, nenaplnila jejich očekávání nebo byla nedostatečně monitorována z hlediska dosažené hodnoty.

„Transakční proces se vyvíjí. Synergiím a hodnocení budoucího tržního potenciálu věnují podniky stále více času i pozornosti. Zvládnutí integračních procesů vyžaduje více disciplíny, přičemž prodávající musejí přistoupit na vyšší míru transparentnosti, pokud jde o vývoj budoucích tržeb prodávaného podniku. Dle našich zkušeností se investoři stále více zabývají hodnotami, jichž chtějí v potransakční fázi dosáhnout,“ vysvětluje Petra Wendelová, partnerka Ernst & Young pro oblast fúzí a akvizic.

 

Překážky budoucího vývoje

I přes sílící optimismus existují stále nemalé překážky, se kterými je třeba se vypořádat. Jedná se například o očekávanou vlnu refinancování, jelikož 58 % společností musí refinancovat své úvěry či dluhy v průběhu následujících čtyř let. Přístup ke kapitálovým trhům tak zůstává i nadále klíčový.

„Podpora provozních procesů a řízení pracovního kapitálu hrají naprosto zásadní roli. Zatímco nutnost provozní restrukturalizace se od minulého průzkumu snížila, více než třetina podniků (35 %) stále potřebuje restrukturalizovat svou hlavní podnikatelskou činnost,“ komentuje výsledky průzkumu Vladislav Severa a dodává: „Z výsledků průzkumu je však zřejmé, že většina společností si z poklesu hospodářství odnáší cenné zkušenosti: 86 % společností přehodnotilo uplatňované procesy v oblasti pracovního kapitálu a provedlo určitá zlepšení. Pravdou ovšem je, že 54 % těchto opatření mělo spíše taktický a krátkodobý charakter, odpovědný přístup je tudíž stále na místě.“

Podle Petry Wendelové obecně z výsledků průzkumu vyplynulo, že společnostem, které na ztížené ekonomické podmínky reagovaly a stále reagují rozhodně a bez zbytečného otálení, se nyní daří držet náskok před konkurencí a mají tak dobré základy k získání vedoucí pozice na trhu. Dalším důležitým faktem zůstává to, že způsob, jakým společnosti řídí svůj kapitál, má rozhodující dopad na jejich budoucí postavení na trhu. 

 

Zdroj: Ernst & Young

 

Byl pro vás článek přínosný?