Hlavní navigace

Hlavní technologické trendy Gartneru pro finanční ředitele

7. 10. 2021

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Analytici Gartneru vytipovali dva nejdůležitější technologické trendy, jimiž by se měli v dnešní době zabývat nejen CIO či digitální ředitelé, ale především CFO. Jsou jimi hyperautomatizace a inteligentní komponovaný byznys.

„Jde o trendy, jež odrážejí potřebu CFO a lídrů v oblasti financí rychle a efektivně přizpůsobit svou organizaci stále se měnícím podmínkám,“ říká senior ředitelka výzkumu Gartner Finance Alejandra Lozadová. „Hyperautomatizace zdůrazňuje význam přechodu od manuálních a zatěžujících procesů k automatizovaným procesům, které lze snadněji přizpůsobit měnící se situaci na trzích. Podobně inteligentní komponovaný byznys zdůrazňuje potřebu vedoucích pracovníků v oblasti financí vytvářet flexibilní systémy a funkce, které lze upravovat podle potřeby.“

Vzhledem k tomu, že o pozornost finančních ředitelů soupeří tolik technologií a trendů, doporučují analytici Gartneru, aby se finanční ředitelé zaměřili na dva nejdůležitější a jednali okamžitě – roztříštěný a neuvážený technologický přístup totiž může omezit možné přínosy digitalizace.

Trend první: Hyperautomatizace (Hyperautomation):

Gartner předpovídá, že do roku 2024 organizace sníží provozní náklady o 30 % kombinací hyperautomatizovaných technologií a přepracováním (redesignem, optimalizací) provozních procesů.

Při úvahách o automatizaci se mnoho finančních ředitelů (ale též CIO či CTO) dostává do pasti nadužívání jediného technologického nástroje – robotické automatizace procesů (RPA). Často pak ale zjišťují, že RPA je obtížné škálovat tak, aby automatizovala velkou část finančních procesů.

„Finanční ředitelé proto musejí pochopit, že RPA je pouze jednou částí souboru hyperautomatizačních nástrojů, který zahrnuje mimo jiné také umělou inteligenci (AI), strojové učení (ML), softwarovou architekturu řízenou událostmi a inteligentní sady pro řízení podnikových procesů (iBPMS),“ upřesňuje Lozadová.

Gartner proto finančním ředitelům doporučuje, aby upřednostnili investice do automatizace financí vytvořením iterativního, víceletého plánu směřování k hyperautomatizaci, jenž by zahrnoval více souběžných a sladěných iniciativ. Měli by také vyvinout přístup k zavádění automatizace řízený byznysem, a zaměřit se spíše na měřitelné zlepšení obchodních výsledků než čistě na automatizaci.

Trend druhý: Inteligentní komponovaný byznys (Intelligent Composable Business):

Společnost Gartner předpovídá, že 50 % vedoucích pracovníků v oblasti finančních aplikací do roku 2024 zahrne do svého výběru řešení přístup založený na komponovaném (skládaném, modulárním) systému pro správu financí. Gartner definuje komponovanou architekturu jako takovou, v níž lze vysoce modulární aplikace skládat a znovu skládat tak, aby poskytovaly funkce a výsledky, které drží krok s rychlým tempem obchodních změn.

„Řešení a systémy pro řízení financí – FMS (dříve ekonomické IS), jež jsou postavené na cloudovém jádru zahrnujícím základní procesy finančního řízení, finančního plánování a analýz a finančních uzávěrek, by se měla stát komponovanými,“ seznamuje s problémem Lozadová. „To umožní, aby je pořizovali, komponovali – tedy sestavovali, konfigurovali a personalizovali především sami pracovníci v oddělení financí, kteří je skutečně používají.“

ICTrocenka

Výhodou takové architektury ekonomického či finančního IS je, že jej vzhledem k vysoké modularitě mohou pracovníci, kteří jej používají, rychle rekonfigurovat tak, aby vyhovoval jejich potřebám a potřebám podniku v rychle se měnícím prostředí. Finanční ředitelé mohou dále zlepšit schopnost rychle implementovat, uvádět do provozu a spravovat komponované systémy finančního řízení rozvíjením kompetencí, jako je datová gramotnost, jež usnadňuje integraci dat z široké škály dostupných zdrojů.

Uživatelé služeb Gartneru naleznou další podrobnosti ve studii: Top 2021 Strategic Technology Trends for Finance (pro registrované uživatele). Volně dostupná je pak  e-příručka Top Strategic Technology Trends for Finance v níž naleznete vedle dvou výše uvedených též dalších sedm aktuálních technologických trendů pro CFO.

Byl pro vás článek přínosný?