Hlavní navigace

Rozhodujte se správně bez emocí a na základě dat

8. 10. 2021

Sdílet

Power Bi Autor: ipodnik.cz
Různé pohledy využití firemních dat pomocí Microsoft Power BI. (Partnerský příspěvek)

Zpracování firemních dat představuje obrovskou příležitost i obchodní výhodu. Ale jen za předpokladu, že se dobře uchopí a není to jen zobrazení dat někomu zbůhdarma. Podívejme se na hlavní výhody a pohledy, které vytěžení dat umožňuje.

Co se dozvíte v článku
  1. Jedna pravda a jeden zdroj dat
  2. Čas a lidské zdroje
  3. Potřebný čas na změny a proaktivní přístup
  4. KPI jako oblíbený nástroj hodnocení
  5. Manažerské řízení na základě dat
  6. Přenos fungujících věcí
  7. Hledání souvislostí a příležitostí
  8. Mnoho dat znamená nutnost třídění

Jedna pravda a jeden zdroj dat

Zásadní věc a pravidlo. Máte pouze jeden zdroj dat, ze kterých si potřebná data berete. Není tedy varianta A, B, nebo dokonce C. Stejné číslo vidí majitel i obchodní ředitel a tak dále. Bez výjimek. A bez chyb, které mohou vzniknout zpracováním.

Čas a lidské zdroje

Data máte ihned na dotaz zobrazena. Není zapotřebí sekretářka a tabulky v Excelu, aby vám dodala potřebná čísla. Znáte to. Dostanete číslo a chcete přidat další parametr. Pro člověka, který vám data zpracovává, to mnohdy znamená celou práci znova. A když vám je dodá, vše už může být jinak.

Potřebný čas na změny a proaktivní přístup

Druhou zásadní změnou je zobrazení informací kontinuálně. Dosavadní standardní proces je na konci měsíce (kvartálu, roku) vše spočítat a vyhodnotit. Splnilo se, nesplnilo. Nikdo však již výsledek neovlivní. Power BI a vytěžování dat naopak umožňuje zobrazovat data po celou dobu. Obchodník se může každý den ráno podívat na stav a podle toho pracovat. Aktivovat marketing, přijít se speciální nabídkou, aby se plán dotáhl. K takovým rozhodnutím však potřebujete data včas. A kontinuálně.

KPI jako oblíbený nástroj hodnocení

Pokud pracovníkům nastavíte KPI, musejí mít nástroje, jak výsledek změnit, a také informace o svém výkonu. Díky Power BI tak může každý obchodník, prodejce mít každý den ráno svůj report na očích a vědět, jak moc musí zabrat, případně v jaké kategorii zboží. Takto to lze přesunout na týmy, oddělení i pobočky.

Manažerské řízení na základě dat

iPodnik
Autor: iPodnik

iPodnik

Tímto jsme se dostali i k samotnému řízení firmy. Manažer prodejny vidí výkon svých podřízených a může v případě potřeby zakročit. Stejně tak regionální manažer, obchodní ředitel nebo i sám majitel. Díky datům vidíte i výkon jednotlivých zaměstnanců. Vidíte na KPI, zda se člověku dlouhodobě daří, nebo je zde stagnace či naopak pokles výkonu. Tady pak lze hledat příčinu a zřizovat nápravu.

Přenos fungujících věcí

Díky sledovaným parametrům můžete porovnávat výkon v čase i regionálně. Proč se v regionu A prodá třikrát více daného zboží? Důvodem může být větší zájem, ale také schopnější obchodník a prodejce. Někdy je to lepší prodejní technika. Tu pak lze efektivně školením přenést na lidi v obchodním týmu a zvednout výsledek všude.

Hledání souvislostí a příležitostí

Nezapomínejme, že firemní data jsou široký pojem. Dostanete tam informace z ekonomického systému, docházkového systému, skladového systému, návštěvnosti webu, affiliate programů, B2B programů a mnoho dalšího. Tím lze sledovat souvislosti a hledat opravdové příčiny a výzvy.

Mnoho dat znamená nutnost třídění

Zde je velká výzva. Nechat si zobrazovat jen to, co opravdu potřebuji. Je zapotřebí projít každý segment. Postupujme od toho, co potřebuji, nikoliv od toho, co mohu zobrazit.

Právě iPodnik má dlouholetou zkušenost a tým odborníků v oblasti zpracování dat. Pomůžeme vám tak nejen s tvorbou reportů na míru, ale také v diskuzi o napojení systému a odpovědi na otázku: „Co potřebuji zobrazit?“

soutez_casestudy

Nutná investice? Vyplatí se! Analýza a vytěžování dat se do budoucna ukazují jako nezbytná investice pro posun celé firmy vpřed. Můžete chodit na školení, vzdělávat se a na druhou stranu potřebuje i relevantní data o podniku či oddělení pro správné rozhodnutí.

http://www.ipodnik.cz

Byl pro vás článek přínosný?