Hlavní navigace

Informace GFŘ k uplatnění DPH ve zdravotnictví od 1. dubna

5. 4. 2012

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
1. dubna 2012 nabývá účinnosti novelizované ustanovení § 58 zákona o DPH, týkající se osvobození zdravotních služeb a dodání zdravotního zboží.

Generální finanční ředitelství v dané souvislosti vydalo informaci, v níž blíže specifikuje kritéria pro posouzení, zda plnění představuje zdravotní službu od DPH osvobozenou, službu uvedenou v příloze č. 2 k zákonu o DPH podléhající snížené sazbě DPH, nebo službu podléhající základní sazbě DPH.

GFŘ uvádí vedle příkladů plnění, která lze považovat za plnění osvobozená i po 1. dubnu 2012, rovněž příklady plnění, která již osvobození podléhat nebudou. Detailněji se pak zabývá posouzením vybraných typů plnění, jako je například lázeňská péče, jesle, služby očních optiků, dopravní zdravotní služba, dodání zdravotního zboží.

Informace také uvádí kritéria pro posouzení, zda se u souvisejících služeb jedná o službu úzce spojenou se zdravotní službou nebo nikoliv.

Závěrem GFŘ upozorňuje na dopady novelizovaného ustanovení na stávající plátce DPH i na poskytovatele zdravotních služeb, kteří se plátci DPH stanou právě v souvislosti s novelizovaným ustanovením § 58 zákona o DPH. 

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © Visual Concepts - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?