Hlavní navigace

Informace MF ke změnám ve stavebním spoření od 1. 1. 2011

Sdílet

Snížená státní podpora se týká všech smluv o stavebním spoření bez ohledu na okamžik, kdy byly uzavřeny.

Ministerstvo financí uveřejnilo dne 14. prosince 2010 nejdůležitější informace ke změnám, jež nastaly v oblasti stavebního spoření v souvislosti s novou legislativní úpravou od 1. ledna 2011.

Dokument obsahuje informace ke třem hlavním oblastem:

* Zdanění státní podpory na rok 2010 připsané na účet účastníka spoření v roce 2011

Státní podpora bude zdaněna sazbou 50 % a na účet účastníka spoření bude připsána již ve výši po zdanění. Státní podpora připsaná do 31. prosince 2010 zůstává v původní výši a dani nepodléhá. Státní podpora, na niž vznikne nárok v roce 2011, již zdanění podléhat nebude, neboť ta již bude poskytována ve snížené výši.

* Snížení státní podpory stavebního spoření na maximálně 2 000 Kč

Státní podpora ve snížené výši bude poskytována u nároků, které vzniknou po 1. lednu 2011. Již připsaných záloh státní podpory se toto netýká. Snížená státní podpora se týká všech smluv o stavebním spoření bez ohledu na okamžik, kdy byly uzavřeny (dosud se pro účely stanovení výše státní podpory rozlišovalo mezi smlouvou o stavebním spoření uzavřenou do 31. prosince 2003 a po 1. lednu 2004).

* Zdanění úrokových příjmů

Osvobození úroků ze stavebního spoření novela zákona o daních z příjmů ruší. Úrokové příjmy roku 2011 a dalších let budou zdaněny stejně jako úrokové příjmy např. z bankovních vkladů. Tyto příjmy se zdaňují srážkovou daní ve výši 15 %. Stavební spořitelna tedy připíše úrok na účet účastníka spoření již po zdanění. Toto zdanění se týká pouze těch úroků, které budou na účet připsány po nabytí účinnosti zmíněné novely, tedy od počátku roku 2011. Úroky připsané na účet do konce roku 2010 zůstávají osvobozeny.

soutez_casestudy

 

Zdroj: KPMG

Byl pro vás článek přínosný?