Hlavní navigace

Informační potřeby moderního CFO

20. 12. 2012

Sdílet

 Autor: © ra2 studio - Fotolia.com
Finanční ředitelé mají dobré důvody zajímat se o informační technologie – a to i ti z nich, kteří nejsou za IT ve své organizaci přímo odpovědni.

V dobách, kdy se v prvních firmách formovala IT oddělení, jak je známe dnes (bylo to ve Spojených státech amerických, zhruba před třiceti lety), bylo zvykem svěřovat je do kompetence finančního ředitele. Od té doby sice pomalu roste podíl IT ředitelů, kteří reportují generálnímu řediteli, ale finanční ředitelé, odpovědní za podnikové IT, rozhodně nejsou výjimkou. Z globálních průzkumů Gartner vyplývá, že je to zhruba 50 procent (v Evropě o něco méně).

Finanční oddělení jsou ve všech organizacích významnými konzumenty podpory ze strany IT. Pro moderního CFO však dosavadní podpora v podobě bezchybně fungujícího podnikového informačního systému ERP nestačí. K získání nebo aspoň udržení konkurenční výhody bude nutné využívat všech možností, které IT nabízejí.

Důvody, proč jsou informační technologie pro CFO nepostradatelné, jsou v zásadě tři.

1. Rostoucí složitost byznysu a nekončící tlak na efektivitu

S tím, jak firmy hledají v dnešním propojeném světě nové a nové obchodní příležitosti, vzrůstá počet procesů a jejich variabilita. Bez odpovídajícího tlaku na efektivitu byznysu by takový vývoj vedl k dramatickému růstu nákladů na IT podporu. Role finančního ředitele a jeho oddělení je v této souvislosti nezastupitelná: CFO musí tlačit jak byznys, tak IT k jasnému vydělení procesů, které umožňují získání či udržení konkurenční výhody. Všechny ostatní procesy je pak nutné redefinovat směrem ke standardizaci a pokud možno k automatizaci. Podpora pro tyto procesy vyžaduje využívání nejlevnějších řešení – především konceptu „jako služba“, ideálně v cloudové podobě.

Aby CFO mohl být relevantním partnerem nebo dokonce hnací silou redefinování procesů a jejich IT podpory, musí jeho oddělení disponovat odpovídajícím know-how. Je třeba zdůraznit, že rezignovat na aktivní roli v oblasti procesů a jejich IT podpory znamená vzdát se dohledu nad efektivitou – což je přitom jedna z klíčových rolí finančního oddělení každé organizace.

 

2. Rostoucí význam informací a možnosti vytěžit z nich reálné hodnoty

Poradenská společnost Gartner předpokládá, že v horizontu deseti let budou informace pro mnoho firem zdrojem reálných hodnot – s tím, že řada z nich bude informace přímo prodávat. Informace se nevyhnutelně stanou samostatnou třídou aktiv se vším, co to přináší – včetně účetních souvislostí. V tomto ohledu jsou dopady tohoto vývoje na finanční oddělení zřejmé, ale pro CFO a jeho tým vzniknou i další příležitosti, jak se zapojit do využívání informací. I tam, kde informace nebudou bezprostředně komerčně využitelné, umožní přinejmenším lepší monitorování výkonnosti organizace jako celku i jeho jednotlivých částí.

Role CFO jako klíčové součásti vrcholového vedení organizace bude nezastupitelná také při taktickém a strategickém rozhodování, souvisejícím s informacemi. Na taktické úrovni bude například nutné nastavit standardní mechanismy pro správu této nové třídy aktiv (tzn. Life Cycle Management) jako třídou aktiv. Na strategické úrovni bude nutné organizační zařazení „informační divize“ nebo případné vyčlenění – to v případě, že by podniková kultura nebyla s odpovídajícím využíváním informací dostatečně kompatibilní.

 

3. Nutnost využívat nejen finanční data, ale také operativní a risková

Zrychlené obchodní cykly a sílící konkurence nutí finanční ředitele – a vrcholový management obecně – zakládat rozhodování na komplexnějších sadách relevantních informací. Jsou to informace, vytěžené ze záplavy dat, a to napříč procesními doménami i napříč tzv. organizačními sily. Problém je, že firemní IT takové komplexní sady relevantních informací proaktivně většinou nenabízí. Jednotlivé úseky řízení se proto musí zajímat, jaká data jsou k dispozici a jaké informace je možné z nich získat. K tomu je nutné udržovat IT kompetence i mimo IT oddělení, jinak hrozí izolace obchodních jednotek a ztráta konkurenceschopnosti celé organizace.

Cloud24

 

Autorka pracuje jako analytička společnosti Gartner

Byl pro vás článek přínosný?