Hlavní navigace

II. pilíř důchodové reformy od 1. ledna 2013 z hlediska povinností zaměstnance a zaměstnavatele

21. 12. 2012

Sdílet

 Autor: © Visual Concepts - Fotolia.com
Poslanecká sněmovna přehlasovala veto prezidenta Václava Klause a důchodová reforma tak bude spuštěna 1. ledna 2013. Níže uvádíme povinnosti, které přinese zavedení II. pilíře zaměstnancům a zaměstnavatelům.

Zaměstnanec, který se rozhodne vstoupit do II. pilíře, musí sám uzavřít smlouvu o důchodovém spoření s vybranou penzijní společností. Penzijní společnost následně zašle žádost o registraci smlouvy správci Centrálního registru smluv (spadajícího pod Specializovaný finanční úřad), který zaregistrování smlouvy oznámí přímo zaměstnanci. Ten se pak od 1. dne měsíce následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o zaregistrování smlouvy stane poplatníkem a jeho zaměstnavatel plátcem pojistného na důchodové spoření. Zaměstnanec je proto povinen každému svému zaměstnavateli neprodleně písemně oznámit datum vzniku jeho účasti v II. pilíři. Za porušení oznamovací povinnosti vyměří finanční úřad zaměstnanci pokutu a bude muset uhradit dodatečný odvod. Zaměstnavateli v takovém případě povinnost odvodu nevzniká.

Za zaměstnance v II. pilíři srazí a odvede příspěvky na důchodové spoření ve výši 5 % z jeho vyměřovacího základu na důchodové pojištění zaměstnavatel. Současně s odvodem bude zaměstnavatel povinen zaslat svému finančnímu úřadu elektronicky „Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“ (http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/5541_1.pdf) obsahující údaje za jednotlivé poplatníky zaměstnance. Dle pokynů k hlášení je termín pro jeho podání do 20. dne po uplynutí zálohového období. Ve stejném termínu je zaměstnavatel také povinen odvést příspěvky, resp. zálohu na pojistné na důchodové spoření  svému finančnímu úřadu. Zaměstnavateli, který je standardně registrován jako plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, povinnost speciální registrace pro účely tohoto odvodu nevzniká. Poprvé zaměstnavateli vznikne povinnost podat hlášení a odvést zálohu na pojistné za měsíc, ve kterém se některý z jeho zaměstnanců stal účastníkem II. pilíře. To znamená nejdříve za únor 2013.

V případě, že zaměstnavatel bude chtít opravit údaje uvedené v hlášení, bude muset elektronicky zaslat „Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření“ (http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/5541-a_1.pdf). Po skončení zdaňovacího období pak bude zaměstnavatel do 1. dubna 2014 také povinen podat elektronicky „Vyúčtování pojistného na důchodové spoření“ (http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/cds/5542_1.pdf) za všechny poplatníky.

Současně s odvodem příspěvků na důchodové spoření do II. pilíře zaměstnavatel za tohoto zaměstnance poníží o 3 % odvod pojistného na jeho důchodové pojištění odváděné České správě sociálního zabezpečení do I. pilíře.  Zaměstnanci účastni v I. i II. pilíři důchodového systému tak budou celkem odvádět 8,5 % ze svého vyměřovacího základu (3,5 % na důchodové pojištění a 5 % nově na důchodové spoření). U obou typů pojištění bude zaměstnavatel odvádět příspěvky zaměstnance pouze do maximálního základu pojistného, který je stanoven ve stejné výši jako maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění (částka 1 242 432 Kč). Výše příspěvků zaměstnavatele na důchodové pojištění (25 %) nebude případnou účastí zaměstnance ve II. pilíři ovlivněna. Zaměstnanci účastní pouze v I. pilíři budou v roce 2013 i nadále platit pojistné na důchodové pojištění ve výši 6,5 % ze svého vyměřovacího základu.

Bližší informace k důchodové reformě naleznete na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí http://duchodovareforma.mpsv.cz/cs/.

 

 

ICTrocenka

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?