Hlavní navigace

Inovační vouchery – projekt pokračuje

23. 8. 2010

Sdílet

Od dubna do června 2010 zorganizovalo Jihomoravské inovační centrum v pořadí druhou výzvu úspěšného projektu inovační vouchery. Celkem 55 firem z celé České republiky si mezi sebe rozdělilo 7,2 mil. korun, které věnovalo statutární město Brno.

Firmy mohly žádat o dotaci do výše 150 tis. korun na nákup znalostí od čtyř brněnských vysokých škol a čtyř participujících ústavů Akademie věd ČR. Podpořené projekty se budou realizovat v období červenec 2010 až červen 2011. Podniky získanou znalost využijí pro inovaci svého produktu, procesu nebo služby.

 

O jaké výzkumné instituce byl zájem 

O inovační voucher letos požádalo celkem 136 firem z celé České republiky. Brněnský primátor Roman Onderka losoval nejčastěji firmy, které chtěly spolupracovat s Vysokým učením technickým (celkem 33). Deset voucherů putuje na Masarykovu univerzitu, devět na Mendelovu univerzitu a jeden na Veterinární a farmaceutickou univerzitu Brno. Dostalo se i na dvě žádosti o spolupráci s Ústavem přístrojové techniky Akademie věd ČR. Vysoké učení technické opět potvrdilo, že má nejblíže k průmyslu. Firmy si ostatně jeho služby pochvalují. Vyplývá to z  případových studií o jednotlivých projektech podpořených voucherem, nově zveřejňovaných na www.inovacnivouchery.cz. „Díky prototypu měřicího zařízení vyvinutého společně s VUT jsme schopni daleko efektivněji porovnávat a vyhodnocovat již postavené fotovoltaické elektrárny a navrhovat případná řešení. Zájem o proměření svých elektráren a vyhodnocení navržené technologie projevili již mnozí investoři,“ vyzdvihuje přínos spolupráce s VUT David Dočkal, jednatel společnosti ENERG-SERVIS a.s. Tento podnik v rámci inovačních voucherů spolupracoval s Ústavem elektrotechnologie Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT.

 

Kam vouchery putovaly? 

Stejně jako v první výzvě byly i letos nejčastěji zastoupeny firmy z oborů strojírenství, stavebnictví a informačních a komunikačních technologií. Celkem 36 vylosovaných podniká v Jihomoravském kraji, z toho 26 přímo v Brně; 19 firem sídlí mimo jižní Moravu, 7 jsou z Prahy. Čtyři společnosti pocházejí z líhně brněnských technologických inkubátorů JIC.

Většina (37) příjemců je z řad malých podniků do 50 zaměstnanců, 10 firem je středních podniků do 250 zaměstnanců. Mezi vylosovanými se letos objevilo i 8 velkých společností, jako například Microsoft, Honeywell nebo Zetor Tractors. „Inovační vouchery tím cílí rovněž na upevnění vazeb velkých nadnárodních korporací v rámci lokální ekonomiky,“ vysvětluje novinku v systému Petr Chládek, manažer Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. „Těší nás, že se o inovační voucher požádaly společnosti napříč obory i různých velikostí. Potvrzuje to vysokou kvalitu brněnských výzkumných institucí,“ chválí vědce Chládek.

 

Brno inspiruje další regiony 

Na úspěch inovačních voucherů z jižní Moravy v současné době navazují v dalších krajích. V létě 2010 proběhla například výzva ke sběru žádostí na Královéhradecku. V přípravách je již i národní verze projektu. „Cílem inovačních voucherů je pomoci uskutečnit první krok v propojení komerční a vědecké sféry. Jsem rád, že Brno a Jihomoravský kraj ukazují zbytku republiky, jak podporovat inovace a posilovat regionální znalostní ekonomiku,“ uvedl při slavnostním losování brněnský primátor Roman Onderka. „V příštím roce bychom chtěli uvolnit opět podobnou částku jako letos,“ doplnil Onderka. Firmy se tak mohou těšit na v pořadí již třetí kolo inovačních voucherů, a to na jaře 2011. Více informací lze nalézt na www.inovacnivouchery.cz.  

 

Mezinárodní centrope_tt vouchery 

Firmy, které mají zájem spolupracovat se zahraničním poskytovatelem znalostí, se mohou od 1. 7. 2010 do 31. 1. 2011 přihlásit o tzv. centrope_tt voucher v hodnotě 5 000 eur. Jde o podporu mezinárodní spolupráce firem a vědeckovýzkumných institucí v rámci regionu Centrope, který tvoří osm příhraničních regionů České republiky, Rakouska, Slovenska a Maďarska. Jihomoravské podniky tak budou moci nakoupit potřebné znalosti například ve Vídni, Bratislavě nebo Györu. Pro zahraniční firmy budou naopak lákavým partnerem brněnské výzkumné instituce. Pro celý region Centrope je k dispozici 50 voucherů, jihomoravští podnikatelé získají 10 z nich v celkové hodnotě 50 tis. eur. Program je určen výhradně pro malé nebo střední podniky a spolupráce musí probíhat vždy přes hranice.Více informací na www.centrope-tt.info.   

 

Autor je projektový manažer

 

 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku