Hlavní navigace

Integrované výkaznictví, CSR a svědomí

13. 9. 2012

Sdílet

 Autor: © Nikolai Sorokin - Fotolia.com
Firmy vykazují víc sociálních, ekologických a etických informací – potvrzuje se totiž jejich vliv na finanční kondici společnosti.

Integrované výkaznictví je nový a rychle se rozvíjející koncept ve firemním vykazování, který firmám umožňuje prezentovat ve výroční zprávě ekologické, sociální nebo etické informace v přímé návaznosti na informace o financích a strategii. Cílem integrovaného reportování je otevřít výroční zprávy korporací široké veřejnosti, a ne pouze úzkému okruhu zájemců jako jsou investoři nebo obchodní partneři. Asociace profesních účetních ACCA analyzovala výroční zprávy firem v první zemi na světě, kde je povinné tzv. integrované výkaznictví - v Jihoafrické republice.

 

Etické cesty 

V rozboru ACCA se analyzuje deset výročních zpráv od jihoafrických společností v éře před zavedením integrovaného výkaznictví (2009) a po jeho zavedení (2010/11). Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, k výsledkům analýzy uvedla: „Náš záměr byl vzít Jihoafrickou republiku jako případovou studii a zjistit, zda se situace před zavedením integrovaného výkaznictví a po jeho zavedení nějak zásadně liší. Zjistili jsme, že zkoumané organizace si uvědomily, že nefinanční otázky mají na jejich firmy finanční dopady. Agenda spojená s udržitelností dnes může ovlivnit hodnotu a rizika společnosti.“ 

Z analýzy výročních zpráv těchto deseti společností vyplývá, že ve zprávách z let 2010/11 se vykazuje výrazně více sociálních, ekologických a etických informací než v letech, kdy integrované výkaznictví ještě nebylo povinné. Tenkrát se tyto informace objevovaly spíše v konkrétních pasážích (obvykle šlo o samotnou zprávu o udržitelnosti), než aby byly nedílnou součástí celé výroční zprávy, o což právě integrované výkaznictví usiluje.

 

Angažování zainteresovaných 

Jednou z nejdůležitějších změn v těchto zprávách je posun k výkaznictví orientovanému na všechny zainteresované a ne jen na akcionáře, což je velmi nápadné právě ve stanoviscích předsedy správní rady a generálního ředitele. V integrovaných výkazech se rovněž píše o péči o zainteresované a angažmá zainteresovaných se věnuje vyšší pozornost než v předchozích výročních zprávách. 

Kateřina Benešová dodává: „Je zjevné, že nástup integrovaného výkaznictví představuje nové příležitosti, ale klade i nové nároky na firemní výkazní agendu a představuje problém i pro IIRC (International Integrated Reporting Council), která je bude muset vzít v potaz. Angažování zainteresovaných může narazit právě u IIRC, která ve svých nedávných materiálech není takovému přístupu nakloněna. IIRC se spíš soustředí na tvorbu integrovaných výkazů pro účely rozhodování a pro akcionáře – sama IIRC se jasně vyjádřila, že upřednostňuje odpovědnost akcionářů, ne zainteresovaných.“

 

Jihoafrická republika a historie vykazování CSR 

Johannesburská burza (JSE) zavedla integrované výkaznictví na základě doporučení soudce Mervyna Kinga, autora Kingových zpráv. Jihoafrická republika je již dlouho pokládána za průkopníka v reformách tzv. corporate governance, tedy způsobu vedení firem – už první Kingova zpráva z roku 1994 představovala nové východisku v odpovědnosti zainteresovaných. A protože v Jihoafrické republice není o politické, sociální a ekologické problémy nouze, stát tu prostřednictvím výkazů orientovaných na všechny zainteresované převzal iniciativu a donutil firmy zohlednit sociální a ekologické ohledy. Druhá Kingova zpráva z roku 2002 doporučovala další integraci udržitelnosti v corporate governance a výkaznictví, ovšem v roce 2009 King ve třetí zprávě trval na integrovaném výkaznictví u společností kótovaných na JSE. Burza jím poté podmínila kótování, a proto dnes všechny tam kótované společnosti musí překládat integrovaný výkaz.

 

 

Zdroj: ACCA

 

ICTrocenka

Foto: © Nikolai Sorokin - Fotolia.com

 

Byl pro vás článek přínosný?