Hlavní navigace

Připravované legislativní změny v oblasti spotřebitelských úvěrů

13. 9. 2012

Sdílet

 Autor: © shoot4u - Fotolia.com
Vláda ve středu 22. srpna odsouhlasila novelu zákona o spotřebitelském úvěru předkládanou Ministerstvem financí.

Novela vznikla s ohledem na nutnost transpozice směrnice Komise 2011/90/EU, kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, stanovující dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů u spotřebitelských úvěrů. Vzhledem k tomu, že transpoziční lhůta novelizační směrnice uplyne 31. prosince 2012, je navrhováno, aby sněmovna vyslovila souhlas s novelou již v prvním čtení a neohrozila tak její plánovanou účinnost od 1. ledna 2013. Předložený návrh má rovněž zajistit zpřesnění transpozice samotné směrnice upravující smlouvy o spotřebitelském úvěru z roku 2008. 

Novela mimoto posiluje tzv. princip odpovědného úvěrování. Stávající úprava ukládá poskytovateli spotřebitelského úvěru povinnost posoudit s odbornou péčí schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr na základě dostatečných informací získaných od klienta a v případě nezbytnosti s využitím dostupných úvěrových databází. Po přijetí novely pak bude legální poskytnout úvěr spotřebiteli pouze tehdy, pokud bude po posouzení jeho úvěruschopnosti s odbornou péčí zřejmé, že bude schopen spotřebitelský úvěr splácet. Toto posílení principu odpovědného úvěrování zřejmě povede k dalšímu nárůstu významu dlužnických, resp. klientských registrů. 

Významným prvkem, který by novela měla do regulace spotřebitelského úvěrování přinést, je zákaz požadavku takového zajištění úvěru, jež je ve zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Novela dále zavádí zákaz použití směnky ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru. Reakcí na další druh poškozujících praktik je nové ustanovení, podle něhož nelze ke sjednání úvěru po telefonu použít linky zpoplatněné vysokými sazbami. Dodržování zmiňovaných novelizovaných pravidel mají zajistit poměrně vysoké sankce – za porušení některých povinností může věřitele nebo zprostředkovatele postihnout pokuta až do výše dvaceti milionů korun.

 

 

Zdroj: KPMG

 

Foto: © shoot4u - Fotolia.com

Byl pro vás článek přínosný?