Hlavní navigace

Investoři ztratili důvěru ve firemní výkazy

25. 6. 2013

Sdílet

Na trhu je silná poptávka po externím potvrzení správnosti firemních výkazů, která je vnímána jako hlavní protiváha k poklesu důvěry ve firemní údaje. Pouze v oblastech, jako je upozornění na pokles zisku a vznikající rizika investoři věří, že rychlost poskytnuté informace u nich převáží nad potřebou jistoty.

Z nového průzkumu Asociace profesních účetních ACCA vyplývá, že investoři od počátku globální finanční krize méně důvěřují firemním finančním výkazům. Více než dvě třetiny investorů jsou skeptičtí vůči informacím, které jim firmy poskytují; 45 procent dokonce uvedlo, že výroční zpráva je pro ně naprosto nepoužitelný dokument. Velká většina investorů také přiznala, že klade daleko větší důraz na informace získané zvenčí, jako jsou zpravodajství a sociálních média. 

Čtvrtletní reportování je manažery vnímáno značně ambivalentně. Celých 75 % respondentů jej považuje z hlediska svých vlastních investičních rozhodnutí za užitečné, přesto 65 % z nich souhlasilo, že tento trend s sebou na trh jako celek přinesl nutnost krátkodobého rozhodování, a tedy i časově rozptýlené řízení. Téměř polovina respondentů by nejraději viděla povinné čtvrtletní zprávy skartované.

 

Klíčová zjištění: 

* 69 % investorů je od globální finanční krize stále skeptičtější vůči zprávám poskytovaným firmami,

* 63 % přikládá větší hodnotu informacím načerpaným zvenčí,

* 63 % tvrdí, že management příliš zvažuje, jaká čísla ve zprávách zveřejní,

* 63 % věří, že množství informací zveřejněných společnostmi má za cíl podnítit nadměrné investice do nich samotných,

* 46 % si myslí, že povinné čtvrtletní výkazy mají být zrušeny,

* 93 % vyjádřilo podporu koncepci integrovaného reportování.

 

Průzkum také odhalil, že na trhu je silná poptávka po externím potvrzení správnosti firemních výkazů, která je vnímána jako hlavní protiváha k poklesu důvěry ve firemní údaje. Pouze v oblastech, jako je upozornění na pokles zisku a vznikající rizika investoři věří, že rychlost poskytnuté informace u nich převáží nad potřebou jistoty. A podle 41% procent dotázaných by audity měly být rozšířeny i na čtvrtletní zprávy.

 

Audity posílí

Kateřina Benešová, ředitelka ACCA pro Česko, Slovensko a Maďarsko, k novému výzkumu řekla: „Tento výzkum ukazuje, že od počátku finanční krize došlo k posunu v tom, co investoři chtějí, pokud jde o finanční údaje. Pokles důvěry v informace poskytované samotnou firmou naznačuje, že audity budou hrát v budoucnu při obnovování důvěry ve firemní reportování mnohem větší roli.“ 

Mezi respondenty tohoto výzkumu ACCA patří řada organizací, z nichž 150 spravuje jmění vyšší než 500 milionů USD v aktivech. Patří mezi ně penzijní fondy, pojišťovny, soukromé banky a další investiční firmy, stejně jako investiční poradci nebo analytikové a podnikoví finančníci.

 

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?