Hlavní navigace

Květnové závěry Rady ECOFIN a Evropské rady

25. 6. 2013

Sdílet

 Autor: © Comugnero Silvana - Fotolia.com
Evropská rada (předsedové vlád členských států EU) vycházejíc ze závěrů Rady ECOFIN (ministři financí, závěry ze 14. května) se 22. května usnesla následovně:

* Prioritou nyní bude rozšíření automatické výměny informací na evropské i globální úrovni. Komise v červnu předloží návrh na rozšíření směrnice o administrativní spolupráci tak, aby zahrnovala automatickou výměnu informací v plném rozsahu. Zároveň Evropská rada vítá iniciativu skupiny členských států (Francie, Itálie, Německo, Španělsko a Velká Británie), které pracují na pilotním modelu multilaterální výměny informací. Vycházejí přitom z modelu dohodnutého s vládou USA v rámci zákona FATCA.

  • * Jednání se Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Monakem, Andorrou a San Marinem by měla začít co nejdříve, aby bylo možné sjednat s těmito státy opatření ekvivalentní těm, která platí v rámci EU (směrnice o úsporách). Opatření by měla začít platit do konce roku 2013.
  • * Další prioritou jsou konkrétní kroky vedoucí k naplňování akčního plánu posílení boje proti daňovým podvodům a daňovým únikům.
  • * S cílem bojovat proti podvodům v oblasti DPH by do konce června 2013 měla být přijata směrnice o použití mechanismu „reverse charge“.
  • * Dále budou pokračovat práce na doporučeních Komise ohledně agresivního plánování a přesouvání zisků. Komise předpokládá, že před koncem roku předloží revizi směrnice o zdanění mateřských a dceřiných společností. Evropská rada také vítá očekávanou zprávu OECD o rozmělňování daňových základů a přesouvání zisků (tzv. report BEPS).
  • * V rámci jiných fór, jako je např. OECD, je třeba působit na třetí státy, aby přijaly pravidla dobré daňové správy.
  • * Do konce roku 2013 bude revidována směrnice proti praní špinavých peněz. Kromě toho bude třeba řešit výzvy, jež v daňové oblasti přináší digitální ekonomika.

 

Evropská rada přinese zprávu o pokroku ve všech jmenovaných oblastech do prosince 2013.

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?