Hlavní navigace

Jak identifikovat klíčové drivery pro růst společnosti? X. konference Excellence in Finance v režii Klubu finančních ředitelů

19. 11. 2014

Sdílet

 Autor: CFO club
Na začátku je potřeba definovat vizi a misi společnosti, dále nastavit strategické plánování a za klíčovou považuje identifikaci tzv. value drivers, podstatných faktorů, které ovlivňují dosažení výsledků. Nezbytnými kroky jsou obchodní plánování, nastavení cílů a nakonec monitoring a reporting.

Již podesáté uspořádal ve středu 12. listopadu 2014 Klub finančních ředitelů v pražském Grand Hotelu Bohemia své nejvýznamnější setkání, výroční konferenci Excellence in Finance. Letošní ročník byl rozdělen do tří částí: „Jak a kde hledat klíčové drivery pro zvyšování hodnoty firmy – nejlepší praxe a omyly“, dále „Transformace společnosti a podpora podnikání – klíčový faktor udržitelného vývoje“ a nakonec „Jak uspořit čas a peníze a ještě zvýšit výkonnost“. 

 

Programově velmi zajímavou konferenci zahájil svým vystoupením Dean Brabec, prezident Klubu finančních ředitelů a Managing Partner CEE společnosti Arthur D. Little. Položil si otázku „Jak identifikovat klíčové drivery pro růst společnosti?“ a zaměřil se také na nejlepší praxi, ale i omyly a přehmaty globálních firem. Mezi tradičně úspěšné firmy podle něj patří IBM, PAG, 3M či Apple, naopak za méně úspěšné považuje Kodak, Nokii či BlackBerry. Uvedl několik příkladů, mimo jiné společnost Apple, která současně vyvíjí technologii i aplikace a vytvořila podle něj zcela nový segment na trhu pro přehrávání hudby. Všichni CEO úspěšných firem se shodují, že rozvoj a budoucnost svých firem vidí v inovacích. Je potřeba najít strategii inovací, nastavit proces k dosažení vrcholu a umět se na věci podívat netradičním pohledem.

 

Zbyněk Solecký, CFO, RWE Energie ve svém příspěvku nazvaném „Value Based Management in RWE Energie“ představil výsledky své praxe. Podle něj by se každá společnost měla zaměřit na vytváření hodnoty, ale je třeba myslet na to, že každý ji vnímá odlišně. Z pohledu zákazníka je rozhodující hodnotou cena, kvalita, funkcionalita a bezpečnost, pro zaměstnance je to plat a uznání a pro akcionáře dividenda či cena firmy. Na začátku je potřeba definovat vizi a misi společnosti, dále nastavit strategické plánování a za klíčovou považuje identifikaci tzv. value drivers, podstatných faktorů, které ovlivňují dosažení výsledků. Nezbytnými kroky jsou obchodní plánování, nastavení cílů a nakonec monitoring a reporting.

 

Otázku „Jak zvýšit hodnotu firmy v průběhu jednoho roku?“ si položil Michal Vepřek, CFO, Fortuna Entertainment Group NV, Czech Republic, který se svým týmem dokázal v průběhu jednoho roku dosáhnout růst firmy o čtyřicet perocent. Důležité je podle něj zamyslet se nad aktuálním životním cyklem, ve kterém se firma nachází a podle něj určit svou strategii. Společnost Fortuna Entertainment Group zvolila jako svoji strategii růst hodnoty firmy prostřednictvím zvýšení budoucích očekávání.

 

Posledními vystupujícími v první části konference byli Petr Pokorný, CIO, ESA s.r.o. a Jiří Polák, výkonný ředitel, CACIO, jejichž příspěvek odpovídal na dvě otázky: „Je digitalizace hrozbou firem, příležitostí nebo nástrojem, jak smést CFO“ a „Může IT pro firmu generovat výnosy nebo je to bezedná díra na peníze?“ První si vzal slovo Jiří Polák, který se ve svém příspěvku zabýval historií digitalizace a nezapomněl zmínit ani 25. výročí internetového prohlížeče. S hosty se podělil také o svůj názor, že CFO může stát společnost nemalé prostředky, ale bez CFO by se žádná moderní firma neobešla. O černé díře a rozpočtech informatiků hovořil dále Petr Pokorný, podle kterého se především zkracuje inovační cyklus. Jak tedy předejít černé díře v IT? Vždy velmi záleží na kultuře firmy, dále plánování, aktivní komunikaci a důležitý je také obezřetný outsourcing či insourcing doprovodných služeb. S hosty se podělil také o krédo firmy ESA, které zní „Kupuj pouze prověřené věci.“  

 

Prezentující následně debatovali v diskusním panelu, který moderoval Dean Brabec. V diskusi řečníci navázali na předchozí prezentace a hovořili o fungování IT ve firmách a zapojení CFO do rozhodování o IT. Například ve Fortuna Entertainment Group převažuje počet IT zaměstnanců nad bookmakery a 80 % budgetu je alokováno do IT, z čehož  polovina jde do vývoje. Investice do IT přináší společnosti rostoucí výnosy, čímž podpořil slova předchozích prezentujících. Dále se diskutovalo o transformaci energetiky a o komplexní logistice.

Druhá část programu byla zaměřena na transformaci společnosti a podporu podnikání jako klíčového faktoru udržitelného rozvoje. První si vzal slovo Jan Topinka, partner Havel, Holásek & Partners, který se zaměřil na oblasti a možnosti outsourcingu ve finančním řízení.

Dále hovořila Hana Strnadová, finanční a provozní ředitelka, Fincentrum a.s., která se zabývala tématem výzev pro finančního ředitele při prodeji a transformaci společnosti. Při transformaci společnosti je podle ní důležité mít dostatek informací a znalostí, schopnost učit se za pochodu a také mít správný tým, který táhne za jeden provaz. Dále vyzdvihla důležitost fungující komunikace a reálných očekávání vzhledem k termínům a harmonogramu.

Jiří Postolka, místopředseda představenstva a finanční ředitel, Severočeské doly a.s., hovořil ve svém příspěvku o Programu Design to Cost pro řízení investičních výdajů. Design to Cost představuje program spolupráce vlastních top zaměstnanců s externími odborníky. Citlivou oblastí je správná komunikace uvnitř firmy, aby se zaměstnanci firmy necítili ohroženě. Cílem je nalézt od externistů doporučení či možnosti úspory, které vidí v konkrétních projektech firmy. V rámci programu Design to Cost je důležité mít na paměti tvorbu variant řešení, zapojení externího světa, vytvoření ekonomického hodnocení variant a také vedení strukturovaných interních workshopů. Ve společnosti Severočeské doly a.s. bylo díky této metodě ušetřeno přes jednu miliardu korun.

Aleš Barabas, člen představenstva, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. si položil otázku „Jak mohou banky podpořit rozvoj podnikání v ČR?“. Podle něj je pro banky nejdůležitější likvidita, která je v ČR výrazně lepší než v eurozóně díky vysoké míře úspor uložených v českých bankách. Dále považuje za podstatnou kapitálovou vybavenost a české banky vnímá jako kapitálově nejlépe vybaveny v Evropě. V této souvislosti zmínil velmi konzervativní přístup ČNB. Nakonec hovořil o důležitosti návratnosti kapitálu a otevřeného postoji k riziku.

I na konci druhého bloku proběhla panelová diskuse za účasti prezentujících, moderovaná prezidentem CFO Clubu Deanem Brabcem. Hovořilo se především o financování a vývoji eurozóny.

Třetí část se věnovala tématu, jak uspořit čas a peníze a ještě zvýšit výkonnost. V poslední části prezentoval Martin Novák, ředitel divize finance a místopředseda představenstva společnosti ČEZ, mimo jiné též držitel ocenění vítěz prestižní ankety Finanční ředitel roku 2011. Ústředním tématem prezentace byla transformace skupiny ČEZ v letech 2015 až 2018, která byla zaměřena na snižování nákladů. Od roku 2008 poklesl EBIT o 60 %, nicméně dopad nebyl kritický díky prodejům elektřiny až na deset let dopředu (budoucí prodeje). Martin Novák uvedl tři základní vize ČEZ: patřit k nejlepším v provozu tradiční energetiky, nabízet zákazníkům širokou škálu produktů a služeb a zároveň posílit a konsolidovat pozici v regionu střední Evropy. Na konci příspěvku i celé konference zaznělo několik otázek od Deana Brabce na ceny v energetice a také dotazy z publika.

Cloud24

 

Vánoční a letos též závěrečné setkání Klubu finančních ředitelů se uskuteční 10. prosince, tradičně pod záštitou společnosti RWE. Setkání bude zaměřeno na kulturní dědictví a archiv ČT.

Byl pro vás článek přínosný?