Hlavní navigace

Jak lze v dnešní době použít Business intelligence? Inspirujte se u zahraničních firem!

17. 8. 2023

Sdílet

BI Autor: Depositphotos
Business intelligence je technologie, která umožňuje podnikům organizovat, analyzovat a dávat do kontextu obchodní data z celé společnosti. Její součástí je několik nástrojů a technik a je možné díky ní lépe plánovat a dělat rozhodnutí. Zatímco dříve s nástroji business intelligence pracovali především analytici a IT uživatelé, dnes se její použití stále rozšiřuje a má své místo v mnoha nejen známých společnostech.

Odborníci očekávají, že zavádění nástrojů business intelligence (BI) bude pořád pokračovat a stále více společností si bude uvědomovat důležitost efektivní správy dat a také její roli při rozhodovacích procesech. Mezi trendy letošního roku patří automatizace a také nástroje umělé inteligence. Právě integrace umělé inteligence nebo strojového učení usnadňuje využít sílu business intelligence, a to i těm méně technicky zdatným, a analýza dat se tak stává dostupnější. Naren Vijay, executive vice president ve společnosti Lumenore, předpokládá, že umělá inteligence bude pravděpodobně hrát v nadcházejícím roce aktivnější roli v BI také díky tomu, že mezi podniky roste poptávka po online analýze dat v reálném čase a očekává se, že platformy business intelligence vyvinou sofistikované adaptivní modely umělé inteligence, které budou flexibilní a přizpůsobí se změnám v reálném světě: „Očekává se, že odvětví jako e-commerce, maloobchod, výroba, automobilový průmysl, zdravotnictví, logistika, finanční služby a energetika budou velkými zastánci business intelligence. Rok 2023 bude i nadále vzrušujícím obdobím pro platformy BI a podniky, které chtějí zvýšit své možnosti správy a zpracování dat.“ 

Nové nástroje pro doručovatele

CFOworld 2/2023

Článek vyšel v tištěném vydání časopisu CFOworld 1/2023. Pokud si časopis chcete přečíst celý, můžete si ho koupit i v digitální formě.

Nabízíme popis řešení pro vyšší management – využití dat z CRM pro vytvoření byznysového plánu. Všímáme si zajímavého benefitu – práce ze zahraničí.

Na závěr upozorňujeme na článek, připomínající důležité výročí. V červnu tomu bylo třicet let, kdy se v naší republice „rozjel“ internet. Kdo stál u zrodu této tehdy mimořádné technologické novinky, bez které si náš dnešní život neumíme dnes ani představit?

Wise Systems je americká společnost zaměřující se na automatizaci doručování, a to především na takzvanou logistiku poslední míle. Neustále zlepšuje služby zákazníkům, efektivitu vozového parku a také snižuje počet najetých kilometrů nebo uhlíkovou stopu. Na začátku června přišli se dvěma novými produkty: Wise Systems Strategic Planner a Wise Systems Performance Manager. „Celkový proces dodání je velmi složitý a vyžaduje systémy a aplikace, které zjednodušují a automatizují každý krok na cestě a splňují jedinečné potřeby každé operace,“ uvedla Layla Shaikley, spoluzakladatelka Wise Systems a vedoucí produktu. Wise Systems Strategic Planner je nástroj určený pro dlouhodobé plánování, který umožňuje plánovačům distribuce řídit své operace a přizpůsobovat se změnám v zákaznické základně a objemu objednávek. Performance Manager je pak aplikace BI poskytující manažerům a vedoucím pracovníkům dělat podrobné analýzy plánovaného a skutečného výkonu trasy, procenta včasného doručení a podobně, aby bylo možné identifikovat oblasti pro zlepšení a optimalizaci efektivity trasy.

BI je využívána napříč obory

Velkou část úspěchu Starbucks lze přičíst jejich dobře strukturované BI. Tato firma dokáže pečlivě analyzovat řadu datových bodů, aby zajistila vytvoření úspěšné prodejny. Zahrnuje to například demografii spotřebitelů, hustotu obyvatel, jejich průměrnou úroveň příjmů, dopravní schémata, veřejnou dopravu a její uzly nebo typy firem v dané lokalitě. Navíc ačkoliv je většina položek nabídky Starbucks standardizována po celém světě, některé produkty a marketing se liší podle regionů. Také v rámci programu odměn využívá Starbucks business intelligence a s její pomocí sleduje chování spotřebitelů a generuje zákaznické nabídky na míru v časech, kdy se předpokládá, že si kupující s největší pravděpodobností koupí nápoj. To zvyšuje prodeje, ale také zlepšuje loajalitu ke značce.

S daty zákazníků pracuje také globální finanční společnost American Express (AMEX). Funguje na uzavřeném systému, což znamená, že generuje data o nákupech jak ze strany firmy, tak ze strany držitele karty. Díky tomu dokážou skvěle pochopit, jak firmy prodávají a jak jejich držitelé karet nakupují. AMEX tedy využívá BI ke sledování této činnosti, a navíc k zamezení podvodných aktivit. Kromě toho také společnost nabízí výhody pro členy a používá business intelligence k přizpůsobení svého programu výhod pro členy. Jejich cílem je poskytnout jim něco, co odpovídá jejich nákupnímu chování, preferencím a utrácení. Navíc je AMEX schopný uživatelům doporučit restaurace a aktivity, které by držitele karty bavily, a to na základě sledování stejných dat.

Platforma kybernetické bezpečnosti Bugcrowd propojuje své zákazníky s bezpečnostními odborníky, aby identifikovali zranitelnosti produktů a aplikací. Ve snaze udržet obě skupiny spokojené se potřebovali ponořit do hor dat spočívajících v jednotlivých interakcích. Od nástroje pro business intelligence přitom požadovali, aby byl výborně zabezpečený a byl schopný pracovat s velkým objemem dat. Věděli přitom, že pokud si chcete udržet své zákazníky, musíte jim opravdu porozumět a naučit se, jak používají váš produkt. Bugcrowd tedy pomocí BI centralizovali všechny interakční data a díky tomu bylo snadné identifikovat trendy a postřehy. Zpočátku jen chtěli porozumět těmto interakcím, ale posléze díky nástroji business intelligence plynule přešli ke zlepšení každé interakce. To jim pomohlo například zlepšit zákaznický servis, ale také získat nové obchody a udržet si ty dosavadní.

soutez_casestudy

Letecká společnost Delta Airlines implementovala business intelligence mimo jiné proto, aby sledovala a zlepšila manipulaci se zavazadly. Díky shromážděným a dobře vizualizovaným datům byly týmy na letištích a v ústředí společnosti schopné identifikovat hlavní příčiny nesprávné manipulace se zavazadly a také zpoždění. To jim umožnilo činit rychlá a efektivní rozhodnutí, která drasticky snižují ztráty a poškození zavazadel. To je důvod, proč Delta Airlines patří mezi nejspolehlivější leteckou společnost, pokud jde o zavazadla. Navíc jí toto zaměření pomohlo v takto konkurenčním prostředí.

Walmart má okolo 245 milionů zákazníků, více než deset tisíc obchodů a také několik webových stránek. S tím souvisí velký objem dat, který byl v podobě nestrukturované databáze, takže se s daty jen obtížně pracovalo. Business intelligence je dokázala zefektivnit, a především vizualizovat takovým způsobem, aby jim porozuměli manažeři. Ti na jejich základě mohli přijímat rozhodnutí, která ovlivnila klíčové obchodní výsledky. Walmart BI využil také k umístění produktů před zákazníky podle jejich potřeb a také ji použil ke sledování cen různých produktů na trhu. Díky tomu tak měli cenovou výhodu a byli vždy o krok napřed před konkurencí. Výše popsané příklady ukazují, že většina společností používá BI k pochopení chování zákazníků a zlepšení jejich hospodářského výsledku a nemusí jít jen o všeobecně známé firmy jako například Uber, Twitter nebo Netflix. „Aplikace BI jsou prakticky nekonečné. Právě společnosti, které kladou správné otázky a vizualizují data lépe než jejich konkurence, nakonec na trhu vynikají,“ myslí si marketingový analytik Pragadish Kalaivanan z firmy Toucan Toco.

Byl pro vás článek přínosný?