Hlavní navigace

Ovlivní umělá inteligence konkurenční zpravodajství?

18. 8. 2023

Sdílet

Competititve intelligence Autor: Depositphotos
Pod pojmem konkurenční zpravodajství (competitive intelligence) si můžeme představit shromažďování a analýzu dat z různých zdrojů za účelem hromadění praktických poznatků o podnikání nebo společnosti ve vztahu k jejich konkurenčnímu prostředí.

Účelem je získat lepší povědomí o konkurentech, zákaznících a celkovém trhu pro dosažení lepší organizační efektivity a identifikaci strategických výhod. K získání dat vede mnoho způsobů a stále častěji se v této souvislosti skloňuje také umělá inteligence a její nástroje.

CFOworld 2/2023

Článek vyšel v tištěném vydání časopisu CFOworld 1/2023. Pokud si časopis chcete přečíst celý, můžete si ho koupit i v digitální formě.

Nabízíme popis řešení pro vyšší management – využití dat z CRM pro vytvoření byznysového plánu. Všímáme si zajímavého benefitu – práce ze zahraničí.

Na závěr upozorňujeme na článek, připomínající důležité výročí. V červnu tomu bylo třicet let, kdy se v naší republice „rozjel“ internet. Kdo stál u zrodu této tehdy mimořádné technologické novinky, bez které si náš dnešní život neumíme dnes ani představit?

Shromažďování informací o konkurentech není žádnou novinkou a tento princip funguje už mnoho let. Zatímco dříve šlo až o firemní špionáž a získávání údajů bylo obtížné a nákladné, s rozmachem technologií se vše zjednodušuje a společnosti mají přístup k velkému množství dat, která je možné analyzovat a využít. Andy McCotter-Bicknell, head of competitive intelligence ve firmě ClickUp používá pro programy competitive intelligence tři pilíře. První se zaměřuje na výhru a ztrátu a data zdůvodňují a analyzují nákupní proces zákazníků a jejich vnímání produktu ve srovnání s konkurenty. Ten další se věnuje podpoře prodeje při uvádění na trh a poslední pak podpoře samotného produktu, kdy je pro produktový tým důležité porozumět tomu, co vyvíjejí špičkoví konkurenti, jaké jsou silné a slabé stránky produktu nebo co upřednostnit z pohledu produktu a podobně.

Podle tohoto odborníka se bude competitive intelligence v následujících letech nadále měnit a rozvíjet a bude méně vnímána jako tabu s tím, že někteří stále váhají, když mají mluvit o konkurenčním prostředí. To se mění také díky vzestupu podcastů, kde odborníci sdílejí své poznatky a otevřeně se s nimi vede diskuze. S tím, jak konkurenční zpravodajství získává na síle, bude zřejmě stále více společností upřednostňovat investice do vytváření vlastních programů. „Myslím si, že speciálně pro competitive intelligence bude vyhrazen větší rozpočet. Od najímání kandidátů po investice do nástrojů, které pomáhají v CI,“ doplňuje Andy McCotter-Bicknell.

Jak do tohoto oboru zasáhne umělá inteligence?

Nedílnou součástí competitive intelligence je shromažďování dat, což je na jednu stranu náročné kvůli velkému množství dostupných informací. K dispozici jsou blogy, prezentace odborníků z oboru, finanční zprávy, zpravodajství, další veřejné zdroje dat a podobně. Zefektivnit a urychlit sběr dat mohou právě nové techniky umělé inteligence a strojového učení. Softwarové nástroje využívají umělou inteligenci ke sledování a shromažďování historických dat a statistik dat v reálném čase, což firmám umožňuje využívat informace získané z digitálních stop konkurence. „Existuje příliš mnoho zdrojů informací, než aby je lidé mohli sledovat. Bez AI by strávili věčnost zkoumáním a snahou porozumět datům. AI nejen shromažďuje data: analyzuje je a odvozuje z nich smysluplné poznatky, které lze použít pro rozhodování,“ vysvětluje marketingový odborník Zach Hover.

soutez_casestudy

Aleksandras Šulženko, product owner ve společnosti Oxylabs, která patří mezi světové lídry v oblasti sběru dat z webu, v rozhovoru pro TechBullion uvedl, že odvětví zpravodajství z webu poženou dopředu především technologie strojového učení (machine learning) a umělé inteligence (artificial intelligence). Ty umožňují automatizovat opakující se vzory, a minimalizují tak pracovní zátěž pro vývojáře i riziko lidské chyby. Podle něj je web scraping (extrakce dat z webu) jedním z hlavních hnacích motorů vývoje AI a ML. Machine learning vyžaduje obrovské množství dat pro trénování, aby se zlepšily algoritmické předpovědi a přesnost: „Nákup hotových datových sad od poskytovatelů třetích stran často nestačí pro moderní technologii strojového učení. Zde pomáhají veřejně dostupná webová data. Oba obory se tedy vzájemně pozitivně posilují.“

Podle odborníků je však v rámci competitive intelligence stále potřeba i lidský faktor. Anthony Lamy, viceprezident ve VidMo, zdůrazňuje, že umělá inteligence může být pro značky přínosem, aby si udržely náskok na konkurenčních trzích tím, že zvýší efektivitu a přehled v marketingových týmech a sníží časově náročné a pracné procesy. Podotýká však, že bez lidského vstupu, který by dal kontext k datům, které může AI generovat, nebudou značky schopné využít to, co mají na dosah: „Firmy proto mohou najít konkurenční výhodu nikoli tím, že přenechají úplnou kontrolu umělé inteligenci, ale tím, že ji použijí v tandemu s lidskými tvůrčími týmy.“ 

Byl pro vás článek přínosný?