Hlavní navigace

Jak se bude vyvíjet role finančních ředitelů?

5. 10. 2013

Sdílet

 Autor: © Yang MingQi - Fotolia.com
CFO už dávno nejsou „pouze“ těmi, kdo zodpovídají za přípravu finančních a obchodních reportů. Dnes musí umět vysvětlit finanční výsledky ostatním pracovníkům firmy včetně těch, kteří nemají příslušné vzdělání.

Martin BrixS postupným odezníváním ekonomické kontrakce pomalu klesá potřeba finančních ředitelů zaměřovat se na tzv. cost cutting, tedy na drastické snižování nákladů. To je samozřejmě stále nezbytné jako poslední nástroj, jak zajistit alespoň částečné přežití organizace. Firma se však takové situaci může vyhnout, pokud dokáže včas reagovat na změny ve vnějším prostředí. A právě CFO může být velmi užitečný při přípravě a výkonu podobných opatření. Je totiž pravda, že společnosti dnes musí přizpůsobit své obchodní procesy vnějším turbulencím v daleko kratším čase, než tomu bylo doposud. To s sebou přináší nové výzvy, s nimiž je třeba se vyrovnat.

 

Aby všichni rozpoznali rizikovou zakázku

Jistě i nadále přetrvává potřeba držet výdaje pod kontrolou, rozvíjet efektivní nákupní procesy, stále je nezbytné hledat nové cesty k úsporám. Pravdou však je, že v tomto ohledu už většina firem řadu adekvátních opatření podnikla a nyní tuto etapu považuje za překonanou.

Finanční ředitelé už dávno nejsou „pouze“ těmi, kdo zodpovídají za přípravu finančních a obchodních reportů. Dnes musí umět vysvětlit finanční výsledky ostatním pracovníkům firmy včetně těch, kteří nemají finanční vzdělání. Navíc musí zajistit, aby na všech úrovních byly dodržovány určité základní finanční principy. Firmy se totiž musejí umět vyhnout ztrátovým či jinak rizikovým zakázkám, které je mohou finančně ohrozit.

 

Řízení rizik s vyšší přesností

Vnější ekonomické i politické turbulence zvýšily důraz na řízení rizik. Firmy jsou při své expanzi nuceny brát na sebe daleko větší míru rizika. Obecné odhady míry rizika již nestačí. Je třeba pracovat s daleko vyšší mírou přesnosti. To vyžaduje spolehlivější metody měření a efektivnější způsoby řízení rizik.

V souvislosti se snahou o maximální hospodárnost vzrostla role CFO při dohledu nad efektivním využitím ICT investic. Zkušenosti s využitím informačních dat pro finanční reporting mohou rozvíjet i při dalších činnostech. Informační systémy firem často disponují ohromným množstvím dat, která nejsou dostatečně využívána. Tato data lze přitom vytěžit při hledání nových obchodních příležitostí nebo k zefektivnění firemních procesů.

 

Kdo nemá data, nemá budoucnost

ICT je zcela jistě oblastí, v níž jsou nyní CFO mnohem aktivnější, než tomu bylo ještě před několika málo lety. Tento trend bude navíc posilovat. Výhodu mají finanční ředitelé firem, pro které jsou nové technologie denním chlebem. Patřím mezi ně. LeasePlan si dlouhodobě buduje pozici inovátora svého oboru – operativního leasingu aut – a ICT v této jeho snaze hrají klíčovou úlohu. V jednom rozhovoru jsem řekl, že zatímco úkolem účetních je podat věrnou a úplnou zprávu o minulosti, úkolem finančního ředitele je naopak podat zprávu o tom, co bude následovat. Díky schopnosti poskytovat kvalifikované odhady finančních veličin je proto role finančního ředitele přímo předurčena pro účast na strategických rozhodnutích. Bez fundovaného využití dat generovaných rozvinutými informačními systémy by to nebylo možné.

 

FIN24

 

Autor je finanční ředitel společnosti LeasePlan Česká republika, rozhovor s ním jsme přinesli zde, interview s generálním ředitelem celé společnosti Jaromírem Hájkem si lze přečíst zde.

Byl pro vás článek přínosný?