Hlavní navigace

Jak se vybírá dobrý finanční ředitel?

1. 2. 2010

Sdílet

Naše následující otázky zodpověděl Marek Sedláček, zakladatel a jednatel personální společnosti Viveka.

Jaká jsou kritéria firem při vyhledávání finančních manažerů? Jak se liší? V návaznosti na zaměření firmy nebo jinak? A jaké schopnosti či vlastnosti má mít dobrý finanční manažer? Jaká je situace na trhu práce v současné době? Jsou kvalitní finanční manažeři "volní"? Vyžaduje pozice finančního manažera pouze ekonomické vzdělání, nebo se uplatní i třebas technické obory?

Marek Sedláček
, zakladatel a jednatel personální společnosti Viveka, odpovídá:

„V podstatě lze požadavky rozdělit do dvou velkých skupin, a to na všeobecné a podmíněné pracovní pozicí. Finanční manažer, jenž disponuje souborem těchto vlastností a znalostí, může být považován za dobrého. Mezi všeobecné požadavky patří například
- vzdělání v ekonomické či finanční oblasti, v drtivé většině se předpokládá, že kandidát má VŠ;
- znalost fungování firmy z hlediska financí a toku peněz;
- znalost předpisů v oblasti účetnictví, daní, práva v oblasti financí;
- schopnost vést tým a komunikovat.
Dále mezi všeobecné předpoklady patří morálně volní vlastnosti, které jsou pro finanční ředitele (FŘ) specifické:
- schopnost snášet velký tlak (nároky na vnitřní integritu);
- schopnost jednat a argumentovat s managementem, nadřízenými a státními institucemi;
- pozornost, schopnost plánovat, mít přehled;
- schopnost činit a prosazovat zásadní a často nepopulární opatření;
- schopnost reprezentovat firmu, protože většinou bývá FŘ "pravou rukou"
generálního ředitele.
Nyní se dostáváme k požadavkům daným konkrétní pozicí. Za základní určující kritéria mohou být považovány:
1. velikost firmy,
2. velikost obratu, za který FŘ odpovídá,
3. mezinárodní/lokální firma,
4. oblast podnikání.

Ad1 - čím větší firma, tím větší důraz je kladen na osobu manažera. Lze předpokládat, že povede více oddělení (mzdová a finanční účtárna, controlling, někdy spadá pod FŘ i IT a právní oddělení výjimečně HR), bude zodpovídat za větší tok peněz, budou větší nároky na uzávěrku a reporty.

Ad2 - důležitý fakt. Něco jiného je dělat FŘ firmě s obratem 50 milionů ročně, něco jiného firmě s obratem 2 miliardy. Toto hodně souvisí s délkou praxe a k jakým příležitostem se kandidát v profesní praxi "dostal". Většinou platí, že když FŘ mění místo, chce zodpovídat za víc peněz.

Ad3 - klade se důraz na znalost cizích jazyků, systém reportů, znalost mezinárodních účetních standardů, celkovou vyzrálost kandidáta. Všeobecně platí, že zahraniční firmy chtějí vyšší kvalitu.

Ad4 - také důležité. Není třeba tolik komplikované pro kandidáta přestoupit mezi dvěma obchodními firmami, i když prodávají něco jiného, jako přejít z firmy, která se zabývá službami, do firmy výrobní. Výrobní firma nakupuje zásoby, vede skladové hospodářství, financuje provoz pomocí úvěrů atd. Jsou to tedy relativně jiné světy a přestup může být komplikovaný.

Hledáme-li kandidáta na pozici FŘ, sledujeme uvedená hlavní kritéria. Typické (velmi rámcové a pro nás nyní ilustrativní) zadání může být: Pět let praxe v mezinárodní výrobní firmě v oblasti automotive s obratem nad 3 mld. Kč ročně, znalost německého jazyka, US GAAP, schopnost vést tým 15 zaměstnanců.

V současné době stále platí, že kvalitních kandidátů je málo. Jak jsem uvedl výše, firmy stanovují poměrně striktní kritéria pro výběr kandidátů, protože se jedná o klíčovou pozici ve firmě. Na inzerát se přihlásí kandidátů hodně, ale v požadované výseči je jich méně. Důležité je podotknout, že čím je inzerovaná pozice náročnější, tím je výběr menší.

ICTrocenka

Lokální firma s malým obratem má šance vyšší.

Volných kvalitních kandidátů je málo. Všeobecně platí, že FŘ patří k dražším zaměstnancům. Každé další znalosti, které kandidát má, se mu počítají k dobru, pokud jsou pro zaměstnavatele přínosem. Má-li tedy znalosti v oblasti IT, je to výborné. Stejně tak se cení znalosti v oborech jako je právo, ekonomie, obchod. Většinou to ale není v základních požadavcích zaměstnavatele. Ten potřebuje spolehlivého člověka, který se mu postará o finance.“

Byl pro vás článek přínosný?