Hlavní navigace

Jak "sexy" je Česko pro nadnárodní společnosti?

Sdílet

 Autor: © iNNOCENt - Fotolia.com
Od roku 1993 do roku 2011 se evidují v české ekonomice francouzské investice v hodnotě 4, 923 miliardy eur, což představuje cca 6,3% podíl na přímých zahraničních investicích v ČR. V roce 2011 byla Francie 7. největším investorem v ČR po Německu, Slovensku, Rakousku, Nizozemsku, Velké Británii a Švýcarsku.

Mezi hlavní kritéria, která zvažují nadnárodní společnosti při rozhodování, kde umístit svou centrálu či dokonce investovat a budovat lokální výrobní závody, patří dopravní infrastruktura, vzdělání a praktická připravenost lidí pro práci v daném oboru, inovativnost zaměstnanců, ale zároveň také cena pracovní síly, politická stabilita, zdravotnická a kongresová infrastruktura a kulturní nabídka dané země. Praha se v těchto kritériích podle nedávné studie společnosti Roland Berger Strategy Consultants umístila v porovnání s ostatními městy střední a východní Evropy na druhém místě, hned za Vídeň. Máme například vysoký počet univerzit v žebříčku evropských top 500. Lze tedy říci, že jsme pro zahraniční firmy atraktivní lokalitou. Stále je ale co zlepšovat – oproti západoevropským metropolím Praha stále zaostává.

 

Co chybí nad Vltavou ve srovnání s Vancouverem

Podle řady žebříčků a srovnání se západní Evropou Praha stále má co zlepšovat. Například Economist Intelligence Unit, který vyhlašuje žebříček nejlepších měst pro život, přiřknul Praze 60. místo – žebříček přitom vedou Vancouver, následovaný Vídní a Melbourne. Aby Praha a celá Česká republika zůstala jednou z preferovaných destinací v evropském měřítku, je třeba, aby její obraz na globální scéně byl ještě jasnější. Je třeba i nadále pracovat na zlepšování infrastruktury – například počtu přímých leteckých linek, kde stále ještě zaostává, ale také na rozvoji veřejné dopravní sítě. Česká republika by se měla i nadále propagovat jako centrum inovace, kreativity a podporovat výzkumné a rozvojové iniciativy. Právě inovativnost je nyní alfou a omegou velkých nadnárodních společností. Technologická centra, průmyslové oborové klastry, PPP projekty, to je ta správná cesta pro českou ekonomiku.

 

Na tý louce zelený...

Ano, právě téma zvýšení atraktivity české ekonomiky, mezinárodní spolupráce firem, vytváření klastrů, otázky hledání a výchovy zaměstnanců a talentu, příklady inovací ze zahraničí, představují témata našich pracovních setkání a diskusních panelů, na které se chceme dále v letošním roce zaměřovat. Právě výměnou názorů, zkušeností a dialogem v ekonomické komunitě můžeme přispět k dalšímu zatraktivnění ČR jako cílové destinace zahraničních investorů. A naše členská základna 266 firem nám k tomu dává dobrou startovní pozici.

Největší francouzskou investicí „na zelené louce“ v ČR je společná investice francouzské společnosti PSA Peugeot – Citroën a japonské společnosti Toyota do nového závodu na výrobu malých osobních automobilů TPCA v Kolíně, jejíž výše je 1,3 miliardy eur. Závod zahájil výrobu v roce 2005. Společnost TPCA využívá z 80 % součástek pocházejících od českých subdodavatelů.

 

Sedmý největší investor v Čechách  

Můžeme také zmínit příklad francouzské společnosti Sanofi, která je členem naší komory. Ta se po akvizici největší české farmaceutické firmy Zentiva rozhodla vytvořit právě u nás centrálu pro řízení a vývoj generických léků. Česká Zentiva se tak stala mezinárodní značkou, působící na 35 trzích.

Dále mezi významné francouzské investory patří Société Générale (Komerční banka), Vinci (stavebnictví), Veolia Water (vodovody a kanalizace), Sodexho (veřejné stravování), Alstom (dopravní prostředky), Danone (potravinářství), Lafarge (stavebnictví), Bograin (potravinářství), Saint-Gobain (stavebnictví), Suez (vodovody), Colas (silniční stavitelství), Pechiney (produkce hliníku), Altran (consulting), Lyonnaise des Eaux (vodárenství), Valeo (autopříslušenství), Ondeo services (energetika) či Schneider Electric (elektronika).

Od roku 1993 do roku 2011 (podle předběžných údajů) se evidují v české ekonomice francouzské investice v hodnotě 4, 923 miliardy eur, což představuje cca 6,3% podíl na přímých zahraničních investicích v ČR. V roce 2011 byla Francie 7. největším investorem v ČR po Německu, Slovensku, Rakousku, Nizozemsku, Velké Británii a Švýcarsku. 

 

soutez_casestudy

Autor je ředitel Francouzsko-české obchodní komory

 

Byl pro vás článek přínosný?