Hlavní navigace

Jaká jsou nejproblematičtější místa nového občanského zákoníku

6. 6. 2013

Sdílet

 Autor: © Cmon - Fotolia.com
Česká společnost se začíná připravovat na rekodifikaci soukromého práva. Obrovský zásah do legislativního rámce zasáhne nejen obchodní společnosti a občany – podstatnými změnami projde i související pojmosloví.

Zástupci advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti představili nejproblematičtější oblasti, které budou dle jejich názoru v praxi zdrojem největších komplikací. „Rekodifikace soukromého práva je zajisté velkolepý počin. Jen samotný občanský zákoník má více než 3000 paragrafů, zákon o obchodních korporacích jich pak přidává dalších téměř 800. I když základní kodex soukromého práva – nový občanský zákoník – by měl být ze své podstaty co nejstabilnější, nelze vyloučit chyby a značné komplikace při zavádění do praxe. Věříme, že k vychytání ‚mušek‘ dojde ještě před jeho vstupem v platnost,“ uvádí Erwin Hanslik, partner ve společnosti TaylorWessing e|n|w|c Advokáti.

 

Firmy nejsou připraveny

Nový kodex nahradí stávající občanský a z velké části i stávající obchodní zákoník a zasáhne tak do běžného života občanů i firem. „Podle našeho názoru bude pro budoucí praxi největším oříškem to, že nový občanský zákoník obsahuje vedle koncepčních změn řadu drobných odchylek od toho, co mají lidé zažité. Jak podnikatelé, tak spotřebitelé mají určité povědomí o obsahu právních předpisů a ustálené způsoby, jak v určitých situacích jednají. Nový občanský zákoník spoustu těchto zažitých věcí mění a bude trvat velmi dlouhou dobu, než se právní povědomí přizpůsobí novému zákonu,“ říká advokát Petr Dobeš.

„Podle informací z médií je zatím na změny připravena jen asi polovina firem. Naším záměrem proto bylo upozornit, že doba na nastudování nové legislativy se nebezpečně krátí. Už jen samotné ponechání základních dokumentů společnosti, jako jsou stanovy či společenská smlouva, bez patřičných úprav a uvedení do souladu s novou právní úpravou by se společnostem a jejich majitelům mohlo velmi rychle vymstít,“ uzavírá Aleš Linhart, Ph.D.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?