Hlavní navigace

Slovensko: Návrh zákona o e-governmente zverejnený

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
Ministerstvo financií ukončilo pripomienkové konanie k návrhu zákona o elektronickom výkone verejnej moci, tiež známom ako zákon o e-governmente. Návrh zavádí elektronickú komunikáciu so všetkými orgánmi verejnej moci na všetkých úrovniach verejnej správy – ústrednej, regionálnej i miestnej.

Elektronická komunikácia by mala byť povinná pre všetkých podnikateľov („povinní užívatelia“) a nepovinná pre fyzické osoby, ktoré nepodnikajú („nepovinní užívatelia“).

Pre umožnenie elektronickej komunikácie budú všetkým podnikateľom a ďalším povinným používateľom zriadené a aktivované elektronické schránky. Schránka bude slúžiť na odosielanie elektronických dokumentov orgánom verejnej moci a ich prijímanie od týchto orgánov. Dokumenty by mali byť autentifikované schváleným prostriedkom, ktorým bude občiansky preukaz s elektronickým čipom v kombinácii s osobným bezpečnostným kódom (PIN), alebo alternatívny autentifikačný kód vydaný Ministerstvom vnútra SR. Schránka bude prístupná cez internet prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, ktorý spravuje Úrad vlády, ďalších špecializovaných portálov, cez ústredné kontaktné centrum Ministerstva financií SR, alebo cez integrované obslužné miesta.

Integrované obslužné miesta sa zriadia s cieľom uľahčiť elektronickú komunikáciu pre tie subjekty, ktoré nemajú potrebné technologické vybavenie a/alebo z iného dôvodu nemajú prístup k niektorému z verejných portálov alebo kontaktných miest. Integrované obslužné miesta budú tiež na žiadosť poskytovať služby asistovanej komunikácie. Funkciu integrovaných obslužných miest budú môcť vykonávať orgány verejnej moci, notári a pobočky pošty, na základe povolenia vydaného Ministerstvom financií SR.

Navrhovaný dátum účinnosti je 1. september 2013. Elektronické schránky by mali byť vytvorené pre všetkých povinných používateľov do 1. decembra 2013. Orgány verejnej moci však budú mať prechodné obdobie troch rokov, aby sa prispôsobili novému zákonu a zaviedli elektronickú komunikáciu. Počas prechodného obdobia môžu ešte komunikovať v papierovej forme. Úrad vlády ako centrálny koordinačný orgán bude počas tohto prechodného obdobia priebežne zverejňovať a aktualizovať zoznam orgánov verejnej moci, ktoré už prešli na elektronickú formu komunikácie. 

 

 

soutez_casestudy

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?