Hlavní navigace

Jako náhradu škody od aerolinek lze získat až 15 tisíc korun

2. 11. 2012

Sdílet

 Autor: © Eray - Fotolia.com
Mnozí cestující si mylně myslí, že nemají nárok na kompenzaci v případě výrazného zpoždění letu, pokud letenku měli zajištěnou přes cestovní kancelář jako součást zájezdu.

Lidé z neznalosti přicházejí o desítky milionů korun, na které mají nárok od leteckých společností. Jen pět procent cestujících ví, že mohou získat až 600 eur (cca 15 000 Kč) jako náhradu škody, která jim vznikla zrušením, výrazným zpožděním letu, nebo pokud jim byl odepřen nástup na palubu z důvodu chyby dopravce. Ti, kteří zažili nějakou komplikaci v letecké dopravě, mohou žádat o náhradu škody prostřednictvím webového portálu Kompenzomat.cz. Tato služba vyhodnotí odůvodněnost nároku, podá za cestující oprávněné žádosti a projde celým procesem jejich vyřízení. Nárok na odškodnění mohou cestující uplatnit i zpětně.

Exkluzivní výzkum mezi lidmi, kteří alespoň občas využívají leteckou dopravu, ukázal, že téměř 71 % z nich zažilo alespoň jednou nějaký problém se zpožděním, zrušením a následným přesměrováním letu. V takovýchto případech je podle evropského nařízení možné zažádat leteckou společnost o kompenzaci, která se při splnění daných podmínek pohybuje v rozmezí 250 až 600 eur (přibližně 6 250 až 15 000 Kč).

 

Drzé čelo je lepší než polužní dvůr

Jak dále vyplynulo z výzkumu, lidé jisté informace o možnosti odškodnění mají, ale ve velmi omezené míře. Základní povědomí o nároku na náhradu škody při zrušení letu má 95 % respondentů, při zpoždění 81 %. „Když jsme se ale ptali na konkrétní situace, ukázalo se, že přesné informace lidé nemají. Například téměř polovina respondentů se chybně domnívá, že nemá nárok na kompenzaci v případě výrazného zpoždění letu, pokud letenku měli zajištěnou přes cestovní kancelář jako součást zájezdu,“ uvádí Václav Forst, nezávislý konzultant v oblasti marketingových výzkumů. Nedostatek informací mají klienti aerolinek i o výši náhrad. „Celých 65 % se mylně domnívá, že výše kompenzace záleží na ceně letenky nebo na způsobené újmě, více než pětina si myslí, že nepřekročí 200 eur a jen 5 % ví, že může dosahovat až 600 eur,“ doplňuje Alice Güttlerová, ředitelka portálu Kompenzomat.cz. 

Rozmach letecké dopravy v ČR, existence zprostředkovatelů v zahraničí a malá informovanost klientů aerolinek vedly k založení portálu Kompenzomat.cz. „Naším cílem je nejenom rychle a férově vyřešit oprávněné nároky klientů, ale zároveň chceme posílit znalosti cestujících o jejich právech, a přispět tak ke zkvalitnění servisu leteckých společností i cestovních kanceláří,“ vysvětluje Alice Güttlerová.

 

Bič na neochotu

Cestující na webových stránkách vyplní formulář, kde zadají základní údaje o sobě, případně i dalších cestujících a o letu, za který žádají kompenzaci. Právní specialisté portálu Kompenzomat.cz následně posoudí, zda je nárok u žádostí oprávněný nebo nikoliv. V případě kladného vyhodnocení pak za klienta podají žádost a projdou celým procesem jejího vyřízení. Podání žádosti a její prvotní posouzení je zdarma, v případě úspěšného uzavření náleží Kompenzomatu odměna ve výši 27 % vymožené částky. „Tato provize pokrývá právní služby, soudní poplatek a administraci celého procesu, která může u jednotlivce trvat měsíce a stát značné soudní výlohy,“ vysvětluje Alice Güttlerová.

Za dosavadním nízkým počtem žádostí o náhradu (78 % respondentů o odškodnění nikdy nežádalo, i když až 71 % žádat mohlo) stojí podle výzkumu především neznalost, nejistota a pohodlnost. Pokud cestující o kompenzaci žádali, pak v 87 % tak učinili sami bez zprostředkovatele a průběh jejího vyřízení přibližně polovina hodnotí jako zdlouhavý, složitý a stresující zážitek, téměř 40 % přitom narazilo na neochotu zaměstnanců leteckých společností. „Zapojení renomované společnosti, která má díky kumulaci žádostí a právnímu zázemí vůči aerolinkám silné postavení, mnohonásobně zvyšuje šanci na úspěšnou kompenzaci,“ doplňuje Güttlerová.

soutez_casestudy

 

 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku