Hlavní navigace

Jeden den Ředitele Financoviče

12. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Yang MingQi - Fotolia.com
CFO dnes musí být především velmi dobrý komunikátor, suchaři se už nenosí. Finanční ředitel už není chápán jako pouhý strážce čísel a modelů, nýbrž jako partner generálního ředitele a představenstva. Mnohem více než dříve se podílí na strategickém rozhodování, orientuje se v tržním prostředí, komunikuje s akcionáři i veřejností.

Výše uvedené a další poznatky zazněly na CFO Congressu, nazvaném Jeden den v životě finančního ředitele, který se konal 3. října v pražském Hotelu Boscolo Prague. Akci, na které se sešlo přes 150 finančních ředitelů větších i menších firem a podniků, pořádala společnost Blue Events ve spolupráci s vydavatelstvím Economia. První blok kongresu, Priority CFO v dnešní době, nabídl praktické rady a doporučení těch nejpovolanějších – finančních ředitelů. Kdo by však čekal strohá čísla a suchopárné grafy, nedočkal by se. Od počátku konference bylo jasné, že již neplatí obrázek finančního ředitele jako „šedé osoby s fasciklem analýz“. Naopak, během kongresu několikrát zaznělo, že dnešní finanční ředitel v sobě musí spojit několik dovedností.

 

Martin Tesař, Partner společnosti Deloitte Audit, upozornil na chyby, kterých by se CFO měli vyvarovat. Mezi časté nešvary patří například nezohledňování celkových nákladů při dodávkách od dodavatelů, podcenění situace a motivace v týmu, přeceňování outsourcingu, nepřesná orientace v IT řešeních nebo podcenění komunikace napříč společností. V podnicích se často uplatňuje přístup „nejlepší dodavatel je ten nejlevnější“, což je past, do níž se management firmy chytí. Za další nešvar označil přístup, kdy se v řadě firem neprovádí zpětné vyhodnocení zakázky. Klíčovou schopností finančního ředitele je podle Tesaře vyvážený přístup ke všem výzvám, se kterými se dnešní CFO potýkají.

Jiří Nosek, Sector Leader Finacial Services & Digital Technology z GfK Czech, se věnoval roli CFO ve spojitosti s marketingem. Podle něj se dnes krize z peněženek zákazníků přesunula i do jejich myslí, proto je velmi důležité, aby i finanční ředitelé měli přehled o tom, jak se mění chování zákazníků.„CFO by měl být vzděláním účetní a instinktem marketér,“ zdůraznil.

 

Diskusi o prioritách CFO v dnešní době zahájil Lukáš Cyrankowski, ředitel divize společnosti Comperio, který na prvním místě uvedl potřebu vybudovat kvalitní tým, jehož členové však budou zastupitelní. Důležité je, aby byl finanční ředitel aktivní, zajímal se o všechny části firmy a dostatečně a srozumitelně komunikoval. O nutnosti srozumitelné komunikace napříč společností je přesvědčen i Karel Soukeník, CFO Raiffeisenbank. Zároveň upozornil na rizikové situace, ve kterých se společnost může ocitnout na základě podcenění určitých faktorů. Konkrétně hovořil o kursových rizicích, nedostatečném plánovaní cash flow či významu stresového testování. Podle Václava Sušeně, konzultanta a ex-CFO z Bochemie Group, je klíčové hodnotit situaci ve společnosti ze systémové úrovně, jasně si stanovit cíle a dosáhnout jich pomocí zaměstnanců a zákazníků. Upozornil, že finance jsou jen rozhodčím, ale samy o sobě peníze nevydělávají. Proto je důležité umět prodat to, co umím vyrobit.

 

Druhá část kongresu, Novinky v klíčových oblastech práce finančního ředitele, se věnovala praktickým aspektům každodenní práce CFO. Cílem bloku bylo sdílet zkušenosti, prověřené typy a inspirativní nápady, které finančním ředitelům usnadní a zefektivní pracovní den. Radovan Mužík, Managing Partner firmy Fleet Partners, upozornil na možnosti efektivní správy firemního vozového parku. „Optimalizací na základě ukazatele nákladu na 1 km mobility lze ušetřit až dvacet procent, aniž by došlo k omezení kvality,“ zdůraznil. O významu informačních systémů ve finančním řízení hovořil Radek Hovorka, CFO, IBM Česká republika. CFO nemusí být IT odborník, ale při identifikaci nákladů na informační řešení je do rozvahy velmi důležité zahrnout i položky, kterým se nepřikládá velká pozornost. Jedná se například o spotřebu energií, cenu za pronájem plochy serveru nebo počet licencí.

Jan Brázda, jednatel společnosti Constellation, a Martin Klika z Egon Zehnder Int. diskutovali o požadavcích a trendech na současném trhu práce. Profil úspěšného finančního ředitele zaznamenal výrazný posun. CFO dnes musí být především velmi dobrý komunikátor, suchaři se už nenosí. Finanční ředitel už není chápán jako pouhý strážce čísel a modelů, nýbrž jako partner generálního ředitele a představenstva. Mnohem více než dříve se podílí na strategickém rozhodování, orientuje se v tržním prostředí, komunikuje s akcionáři i veřejností, buduje vlastní brand. „V době zásadních změn nepřežijí ti nejsilnější. Přežijí ti, co se dokážou nejlépe přizpůsobit,“ mínil Jan Brázda. „Úspěšný CFO má přehled o trhu, kde firma působí, je schopen řídit změny, strategicky uvažuje a orientuje se na výsledek,“ dodal Martin Klika. Zaznělo zde i zajímavé srovnání – mezi nově jmenovanými CFO bylo jen deset procent žen. Procento žen se sice ve srovnání s předchozími lety zvyšuje, stále je ale malé.

Pavel Křivonožka z Raiffeisenbank představil složky a význam treasury strategie, která v dobách nejistoty umožňuje omezení volatility. Při vytváření strategie je důležité porozumět rizikům v byznys modelu, vhodně strategii nastavit, určit způsob implementace a stanovit metodu vyhodnocení. Tento blok zakončil Jan Spáčil, Partner společnosti Deloitte Legal, který se věnoval právním otázkám a vyplývající odpovědnosti CFO. Pro finanční ředitele je důležité uvažovat v dlouhodobém  časovém horizontu, umět rozpoznat, kdy je vhodné přizvat odborníky a věnovat pozornost blížícím se rekodifikačním novinkám.

 

Odpolední program zahájily dva paralelní diskusní workshopy, které se věnovaly výzvám a rolím CFO ve velkých či středních firmách. Blok věnovaný velkým společnostem zahájil Luděk Niedermayer, ředitel Deloitte Consulting, pohledem na vývoj světové i české ekonomiky od roku 2008. V porovnání s ostatními zeměmi středoevropského regionu se Česká republika potýká s pomalým růstem, podle předpovědí MMF se bude tento trend nadále prohlubovat. Na příčinách pomalého růstu neexistuje mezi odborníky jednoznačná shoda, ale stále více se pozornost přesouvá k otázkám fiskální konsolidace, stabilitě prostředí, efektivitě, transparentnosti a míře korupce. „Zásadní slabinou EU není ekonomika, ale politika,“ upozornil.

Pro Petra Veselého, finančního ředitele Zetoru, je vzhledem k proexportnímu založení firmy nejdůležitější fiskální nastavení a fluktuace devizových kurzů. Helena Hostková, CFO společnosti Čepro, za nejpalčivější problém uvádí sníženou schopnost státu efektivně vybírat daně, současně však upozorňuje na blížící se novelu zákona, která by měla obchodování s pohonnými hmotami výrazně zpřísnit. V otázce budoucího vývoje se finanční ředitelé shodují na nutné dávce opatrnosti, pečlivých rozvahách a investicích s rychlejší návratností. Jan Bolek ze společnosti DEK je ohledně nadcházejících dvou let skeptický a zdůrazňuje naléhavost vyhledávání alternativních zdrojů. Neméně zajímavý je pohled finančních ředitelů na personální otázky, tedy oblast, která běžně do domény CFO nespadá. Společnost Čepro v mzdové politice reflektuje situaci v jednotlivých regionech, Zetor nabízí retenční programy kvalitním, zkušeným zaměstnancům a firma DEK používá model, který před otevřením nové pobočky testuje míru personální saturace trhu.

A jakou koncepční změnu pro usnadnění byznysu by si finanční ředitelé přáli? Helena Hostková uvádí větší vymahatelnost práva a plnění daňových domácích úkolů ze strany státu. Petr Veselý by rád pozvedl prestiž a úroveň českých vysokých škol. Jan Bolek by uvítal větší předvídatelnost českého prostředí. Na přání navazuje kolektivní prosba finančních ředitelů v sále – alespoň tři měsíce dopředu vědět, jaké budou v roce 2013 daně!

 

Blok věnovaný středním společnostem zahájil Martin Tesař, Partner společnosti Deloitte Audit, shrnutím nejčastějších výzev, kterým čelí finanční ředitelé středních společností. V průběhu tohoto diskusního bloku se o své zkušenosti, rady a tipy podělili Ivana Bergerová ze společnosti ZAT a Kateřina Švehlová ze Scanservice a Aleš Doložílek ze společnosti HENRY SCHEIN DENTAL, Pavel Štraus za LAUFEN, Pavel Chýňava ze společnosti LINET a Petr Nobst jménem společnosti PLEAS. Mezi diskutovaná témata patřila například oblast motivace týmu, jakým způsobem se účastníci panelu vypořádávají s volatilitou a riziky, které vyplývají z aktuálního vývoje ekonomiky, jak hledat rezervy v činnosti společnosti a další témata. Všichni přítomní se shodli na tom, že role CFO v dnešní době přesahuje oblast financí a je nutné aktivní zapojení finančního ředitele v chodu firmy jako celku.

 

V závěru kongresu proběhlo vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší finanční tým roku 2012. Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo více než 50 týmů. Odborná porota vybírala vítěze ve třech kategoriích: 

V kategorii Best Finance Team 2012 – velké firmy zvítězil tým Rudolfa Fischera, CFO, Siemens, s projektem na konsolidaci, integraci a implementaci efektivního finančního systému.

V kategorii Best Finance Team 2012 – malé a střední firmy porota vybrala tým Jakuba Fízela, finančního ředitele Rodinného pivovaru Bernard. Zásluhou (nejen) finančního týmu, společnost Bernard v současnosti produkuje 206 tisíc hektolitrů piva s ročním ziskem 46 milionů Kč.

V kategorii Best Finance Team 2012 – veřejná správa se na prvním místě umístil tým Zdeňka Studeníka z Městského úřadu ve Valašském Meziříčí. Finanční oddělení pod vedením pana Studeníka dokázalo i přes zájmový nátlak různých politických uskupení prosadit určité nepopulistické kroky a hospodařit bez narůstání zadlužení. „Podařilo se nám prosadit věci, které jsou sice v soukromé sféře běžné, avšak v neziskové veřejné správě pod politickým tlakem mnohem složitěji dosažitelné,“ poznamenal Z. Studeník. 

Účastníci kongresu měli v přímém hlasování unikátní možnost rozhodnout o absolutním vítězi. Na jeho základě putuje cena Best Practice Award 2012 do rukou týmu Jakuba Fízela, finančního ředitele Rodinného pivovaru Bernard.

 

 

 

 

Byl pro vás článek přínosný?