Hlavní navigace

Slovensko: Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach

14. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Tomas Sereda - Fotolia.com
7. augusta 2012 podpísal prezident Slovenskej republiky zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý bol schválený parlamentom 26. júla 2012.

K pôvodnému vládnemu návrhu zákona prijal parlament tieto zmeny:

* sadzba dane sa zvýšila z 0,00351 na 0,00363 mesačne, čo zodpovedá 4,356 % účtovného zisku ročne;

* zoznam zdaňovaných činností bol rozšírený z 9 na 10 „regulovaných odvetví“ pridaním niektorých zdravotníckych služieb ako rýchla lekárska pomoc a rýchla zdravotnícka pomoc, vrátane prevádzkovania záchranných zdravotníckych vozidiel a vrtuľníkov;

* daňovníkmi sú nielen domáce subjekty, ale aj organizačné zložky zahraničných subjektov, ktoré majú povolenie na podnikanie v niektorom z regulovaných odvetví v inom členskom štáte EÚ alebo EHP. Tento dodatok spôsobil verejnú debatu pre nejasné znenie, ktoré umožňuje taký výklad, že akýkoľvek subjekt licencovaný v krajinách EÚ/EHP podlieha novej dani na Slovensku z celosvetových ziskov, aj keď nemá na Slovensku žiadnu pobočku alebo činnosti. Ministerstvo financií SR prostredníctvom svojho hovorcu oznámilo, že daň budú platiť len daňovníci s pobočkou na Slovensku a len zo ziskov prisúditeľných tejto pobočke. Je pravdepodobné, že táto interpretácia bude široko prijatá, keďže zodpovedá štandardným princípom medzinárodného zdaňovania. 

Zákon nadobudol účinnosť 1. septembra 2012 a mal by sa aplikovať do decembra 2013.

 

 

Zdroj: KPMG

 

Byl pro vás článek přínosný?