Hlavní navigace

K dnes zveřejněnému návrhu MFČR jak reformovat daň z příjmu

18. 3. 2011

Sdílet

Návrh plánuje zjednodušení systému zdanění z hlediska základního nastavení administrativních povinností a základních oblastí výpočtu. Pozitivní je především snaha o zřízení tzv. jednotného inkasního místa.

Snahu o zjednodušení celého systému však nelze přeceňovat. Do doby, než bude představeno paragrafované znění, máme k dispozici pouze omezené informace o hlavním směřování nového zákona. Z praxe nicméně víme, že realizace opatření často naráží na řadu překážek. 

 

Výhody a nevýhody představeného návrhu: 

Návrh přináší určité výhody pro zaměstnance s nižšími a středními příjmy. Na druhé straně však zvyšuje zdanění zaměstnanců s vysokými příjmy, a to jak na straně zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Pro firmy zaměstnávající špičkové odborníky s vysokými platy tak dojde k nárůstu nákladů. Motivace pro umístění projektů náročných na vysoce kvalifikovanou pracovní sílu do České republiky tak značně poklesne. I pro zaměstnance s nižšími příjmy však nemusí být nový systém výhodný. Souběžně se plánují změny řady dalších předpisů, především zákona o dani z přidané hodnoty. Významný dopad může mít také nastavení tzv. důchodové reformy. Jedná se o spojené nádoby, kdy úlevy na jednom místě mohou být převáženy nevýhodami jinde. Například zvýšení slevy na vyživované dítě může být pro řadu poplatníků kompenzováno zvýšením daně z přidané hodnoty. V konečném důsledku se tak nemusí jednat o úsporu. 

 

 

Autor komentáře je Partner oddělení Daňového poradenství, KPMG Česká republika

Byl pro vás článek přínosný?