Hlavní navigace

K financování výzkumu, vývoje a inovací využijte dotace EU

29. 8. 2011

Sdílet

„Právě letos mají podnikatelé jednu z posledních velkých šancí sáhnout si na evropské dotace v oblasti investic, které mají sloužit výzkumným, vývojovým a inovačním aktivitám,“ říká Jiří Kvíz, senior projektový manažer společnosti eNovation s.r.o., která již několik let pomáhá firmám získat peníze z EU na jejich projekty.

 Jaké jsou aktuální dotační možnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací? 

Do 30. září je pro příjem registračních žádostí otevřen program Potenciál, který umožňuje podnikům, které provádějí nebo chtějí provádět vlastní výzkum a vývoj, získat dotace na potřebné vybavení. Pokud uvažujete o dotaci z toho programu, doporučujeme vzhledem k brzkému termínu s rozhodnutím příliš dlouho neotálet.

V průběhu září by měl být vyhlášen program Inovace, který podporuje zavádění nových, inovovaných produktů do výroby a na trh. V programu Inovace se může také jednat o zavádění inovativních procesů výroby. V rámci obou programů je možné pořídit zejména nové stroje a technologie, potřebný software a hardware, stavby a inženýrské sítě, malé a střední podniky k tomu mohou obdržet dotaci také na provozní náklady, jako jsou mzdy, poradenské služby apod.

 

V jaké výši se dotace ve zmiňovaných programech pohybují? 

Program Potenciál umožňuje získat až 100 mil. Kč na jeden projekt, u programu Inovace to v minulé výzvě bylo maximálně 75 mil. Kč, v další výzvě by se tato částka neměla výrazně lišit. Projekty realizované v ekonomicky nejzaostalejších regionech ČR mají nárok na dotaci v ještě vyšších hodnotách. Podnikatel vždy získává dotace zpětně na základě opravdu vynaložených výdajů, a to ve výši 30 až 60 procent podle regionu, v němž je projekt realizován, a podle velikosti podniku.

 

Jaké podmínky musí žadatel splnit, aby mohl získat dotace v některém z těchto programů? 

Programy Potenciál i Inovace jsou určeny pro podniky všech velikostí, žadatel však musí mít uzavřena minimálně dvě účetní období (v případě programu Potenciál postačuje, pokud má dva uzavřené roky mateřská společnost žadatele), na jejichž základě je hodnoceno jeho finanční zdraví. Projekt musí být lokalizován mimo území hl. m. Prahy, rozhodující přitom není sídlo žadatele, což si mnoho podnikatelů neuvědomuje, ale místo, kde projekt skutečně realizujete.

Pokud hovoříme o realizační fázi projektu, tak v rámci programu Potenciál musí příjemce dotace investovat do dlouhodobého majetku minimálně 5 mil. Kč, pokud se jedná o malý nebo střední podnik, u velkých podniků je to potom 10 mil. Kč. U programu Inovace se musí realizací projektu docílit toho, že dojde k pořízení potřebných výrobních technologií a s jejich pomocí je poté zahájena výroba inovovaných produktů. Ty by měly být uvedeny na trh. U inovace procesu se pak kontroluje pořízení výrobních technologií a jejich zprovoznění.

 

Podnikatelé se často domnívají, že je proces získání dotace složitou záležitostí, je tomu skutečně tak? 

Vzhledem k tomu, že jsou podnikatelům v rámci programu OPPI přidělovány částky dosahující často desítek miliónů korun, nelze ani očekávat, že bude žádost o dotaci spočívat ve vyplnění banálního formuláře. Celý proces je dvoustupňový, nejprve musí podnikatel vyplnit tzv. registrační žádost, což je poměrně jednoduchá záležitost. Náročnější už je druhý krok, tzv. plná žádost. Klíčovou součástí plné žádosti je podnikatelský záměr, u nějž musíte dodržet přesně danou strukturu. Na základě plné žádosti je potom projekt vyhodnocen a případně schválen. Celý proces žádosti o dotace probíhá prakticky výhradně elektronickou cestou, je tedy nutné disponovat kvalifikovaným certifikátem, tedy tzv. elektronickým podpisem.

 

Je o programy Potenciál a Inovace velký zájem? 

Ano, oba tyto programy patří mezi nejžádanější dotační tituly vůbec. O dotace v rámci těchto programů již žádaly stovky firem všech velikostí. Mezi úspěšné žadatele a zároveň naše klienty se řadí společnosti jako například Škoda Auto, a.s., Meopta – Optika s.r.o. či ČKD Blansko a.s.

 

Jaká je v těchto programech pravděpodobnost, že podnikatel dotaci opravdu získá? 

Míra úspěšnosti v programu Inovace se pohybuje okolo 65% a u programu Potenciál je to přibližně 70%, což jsou poměrně vysoká čísla. Zda žadatel dotaci skutečně obdrží, záleží především na kvalitě jeho projektu, ale do velké míry také na úrovni zpracování samotné žádosti. Zejména žadatelům s menšími nebo žádnými zkušenostmi se strukturálními fondy EU proto doporučuji uvažovat o spolupráci s poradenskou nebo konzultační společností, která má s danými programy dostatek zkušeností, díky nimž zvýší vaše šance na zisk dotace.

 

Jak pomáháte svým klientům? 

Naše společnost poskytuje komplexní dotační poradenství od prvotních konzultací, které jsou samozřejmě zdarma, přes zpracování a podání samotné žádosti až po celkovou administraci procesů spojených s udržením dotace. Právě fázi samotné realizace projektu mnoho žadatelů podceňuje, často je ale složitější dotaci udržet než ji získat. Proto se svým klientům věnujeme po celou dobu realizace projektu, abychom jim pomohli jej dovést do úspěšného konce. Díky naší filozofii komplexní péče o klienty a rozsáhlým zkušenostem odborníků, kteří u nás pracují, si naše společnost drží nadstandardní úspěšnost 95%.

 

Mgr. Jiří Kvíz je expertem na dotační tituly Inovace a Potenciál, se zpracováváním investičních projektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovativních technologií má dlouholeté zkušenosti. V minulosti působil jako garant programu Potenciál v agentuře CzechInvest, v současné době pracuje ve společnosti eNovation s.r.o. jako senior projektový manažer.

 

eNovationSpolečnost eNovation s.r.o. (další info též na telefonu 800 190 163) je předním poskytovatelem poradenských služeb v oblasti strukturálních fondů Evropské unie, specializuje se především na průmyslový, technologický a IT sektor.

 

 

soutez_casestudy

 

Zdroj: eNovation

Byl pro vás článek přínosný?