Hlavní navigace

K poskytnutí úplatku se přiznává deset procent podnikatelů

18. 10. 2012

Sdílet

 Autor: © Helder Almeida - Fotolia.com
Podnikatelé mají více svobody a méně si stěžují na nedostatek času, zároveň ale mají více starostí a pracovní stres se přesouvá od přepracovanosti k obavě o budoucnost jejich podnikání.

Podnikatelé už nejsou pro veřejnost podnikavci a podvodníci - lidé uznávají, že mají těžký život a spoustu práce. Podnikatelé si méně stěžují na nedostatek času, ale mají více starostí. Přes šedesát procent respondentů je přesvědčeno, že vláda svými nařízeními podporuje korupci v podnikatelské sféře. To jsou některé z výsledků průzkumu společnosti g82 pro společnost Ernst & Young, který se zaměřil na názory veřejnosti a podnikatelů na podnikání v České republice.

 

Obraz podnikatelů se v očích veřejnosti i nadále zlepšuje 

Češi vnímají podnikatele podstatně lépe než dříve. Oceňují odpovědnost, kterou za své podnikání nesou, jejich pozitivní vliv na životní úroveň a vytváření pracovních míst. Jako pozitivní hodnotí svůj vztah k podnikatelům více než polovina populace (53 %). „Výsledky naznačují, že kladnější postoj veřejnosti vůči podnikatelům je důsledkem změny jejich chování. Dlouhodobý vnější tlak v podobě větší konkurence a sebevědomějších zákazníků přispívá podle veřejnosti k eliminaci negativních jevů a tím i k větší prestiži podnikatelů,“ komentuje výsledky průzkumu Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice. Celých 61 % obyvatel České republiky je přesvědčeno, že vláda svými nařízeními podporuje korupci v podnikatelské sféře (loni „jen“ 55 %). 64 % občanů rovněž považuje byrokratickou zátěž pro podnikání za příliš velkou. Nedostatečná je podle občanů i podpora malého a středního podnikání.

 

Lze vůbec podnikat bez úplatků? 

„Co je na výsledcích průzkumu znepokojivé, jsou odpovědi týkající se korupce. Nevím, zda je horší to, že po zhruba polovině podnikatelů byl požadován úplatek, nebo to, že téměř nikdo z nich nenahlásil nekalé jednání policii či jiným státním orgánům,“ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice. V porovnání s loňským rokem větší skupina respondentů tvrdí, že podnikat lze i bez korupce. Navzdory tomu zhruba polovině podnikatelů byla někdy nabídnuta možnost získat výhodu za poskytnutí úplatku. Přes 60 % podnikatelů, kteří se setkali s uplácením, přešlo tuto možnost bez reakce. Necelá třetina z nich věří, že to mělo na jejich podnikání negativní dopad. K poskytnutí úplatku se přiznává deset procent podnikatelů. S korupcí se podnikatelé, obdobně jako loni, nejčastěji setkávají na úřadech, ve státních institucích, u zadavatelů výběrového řízení a v soukromých firmách, a to s podobnou četností.

 

Podnikatelé jsou ve svém úsilí osamoceni 

Podnikatelé sami čím dál tím silněji vnímají rozpor mezi zhoršujícími se podmínkami k podnikání a pozitivy, které jejich podnikatelské aktivity přinášejí. Chybí jim podpora jak institucí, tak i firem z oblasti infrastruktury (zejména bank a telefonních operátorů). Za největší překážky v podnikání považují vysokou daňovou zátěž, přílišnou byrokracii a především nerovné podmínky. Životní styl a postoje podnikatelů se zvolna mění. Podnikatelé mají možná více svobody a méně si stěžují na nedostatek času, zároveň ale mají více starostí a samotný druh pracovního stresu se přesouvá od přepracovanosti k obavě o budoucnost jejich podnikání. V tomto světle je více volného času jen malou útěchou.

K rozporu mezi veřejností a podnikateli došlo v otázce, jak snadné je v České republice začít podnikat. Zatímco více občanů než loni je přesvědčeno, že je snadné začít podnikat, mezi podnikateli je trend přesně opačný. „I letos se ukázalo, že se celkový obraz podnikatelů u veřejnosti zlepšuje. Znamená to, že loňské pozitivní výsledky nebyly náhodné, nebo ovlivněny velmi dobře naladěnou skupinou respondentů, ale jedná se o příznivý trend, který se budeme snažit podporovat oceňováním dalších výjimečných podnikatelských osobností v soutěži Podnikatel roku, “ říká Magdalena Souček, vedoucí partnerka Ernst & Young v České republice.

 

O výzkumu

soutez_casestudy

Výzkum realizovala agentura g82 pro společnost Ernst & Young v srpnu 2012. Výzkum byl proveden metodou CAWI na reprezentativním vzorku 411 lidí, z toho 110 podnikatelů. Názory a postoje obecné populace a podnikatelů jsou ve výzkumu interpretovány zvlášť. 

 

Byl pro vás článek přínosný?