Hlavní navigace

Kdo je nemá, ať si zoufá. Identifikační číslo provozovny

5. 8. 2010

Sdílet

V souvislosti s účinností novely živnostenského zákona se objevuje od 1. 7. jako nóvum identifikační číslo provozovny v podobě desetimístného číselného označení.

Z praktického hlediska jsou důležité zejména následující podrobnosti ohledně výše uvedené legislativní úpravy:

* Dostane jej každá nově ohlášená provozovna automaticky, zpětně pak i provozovny ohlášené před 1. červencem 2010. Podnikatelé, kteří ohlásili provozovnu před 1. červencem letošního roku, dostanou od živnostenského úřadu identifikační číslo provozovny do jednoho roku, tedy do 1. července 2011. Do této doby je také musí živnostenský úřad o identifikačním čísle provozovny vyrozumět.

* Identifikační číslo osoby a identifikační číslo provozovny jsou  podle Zákona číslo 111/2009 Sb., o základních registrech, jedny z údajů vedených v základním registru osob. „Každé osobě nebo její provozovně smí být přiděleno pouze jedno identifikační číslo osoby nebo identifikační číslo provozovny bez ohledu na počet činností, které vykonává. Již jednou přidělené identifikační číslo nesmí být přiděleno jiné osobě nebo provozovně, a to ani v případě, že osoba nebo provozovna, které bylo identifikační číslo přiděleno, zanikla,“ upřesňuje paragraf 26, odstavec 8 zákona.

* Kromě zmíněných změn novela také vyjmenovává údaje, které živnostenským úřadům poskytují Ministerstvo vnitra a Policie České republiky, a to pro potřeby vedení živnostenského rejstříku.

* Rozšiřuje se povinné označení provozovny – Identifikačním číslem osoby a identifikačním číslem provozovny musí být poté provozovna, spolu s obchodní firmou/obchodním názvem nebo jménem a příjmením podnikatele, viditelně označená. Podnikateli tak v označení provozovny přibude další položka – unikátní číslo, které provozovnu jednoznačně identifikuje. Podnikatel musí začít přidělené identifikační číslo provozovny používat a svoji provozovnu jím označit. A to nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí roční lhůty – tedy do 1. srpna 2011.

* Je přitom důležité, že provozovnou rozumí živnostenský zákon jakýkoliv prostor, v němž je provozována živnost. Provozovnou tedy je i automat nebo mobilní provozovna (viz paragraf 17, odstavec 1 živnostenského zákona).

* Neoznačení provozovny je podle živnostenského zákona správním deliktem, za který může živnostenský úřad uložit podnikateli pokutu až do 100 tisíc korun.

* Většina měst i krajů pro podnikatele na svých stránkách ještě upozorňuje na další podrobnosti: např. Živnostenský úřad na Praze 1 ještě upřesňuje, že identifikační číslo provozovny se přitom váže na jednoho podnikatele. To znamená, že pokud v jedné provozovně podniká více podnikatelů, dostane provozovna každého podnikatele své unikátní identifikační číslo. Jestliže podniká více podnikatelů v jedné provozovně, bude provozovna logicky povinně označena více identifikačními čísly. 

 

Autorka působí v České asociaci finančních ředitelů (CACFO) při Svazu průmyslu a dopravy ČR

Byl pro vás článek přínosný?