Hlavní navigace

Česká ekonomika ožívá – dovozy silně rostou

Sdílet

Aktuální komentář k datům Českého statistického úřadu, zveřejněným 6. srpna.

Přebytky obchodní bilance České republiky slábnou. Děje se tak vlivem silné dynamiky dovozů, které nabraly během druhého čtvrtletí větší rychlost než vývozy. Může snad existovat – při obecně velmi silné dovozní náročnosti hospodářství v ČR – lepší důkaz toho, že česká ekonomika ožívá? Navíc i v evropském srovnání zahraničního obchodu, které zatím Eurostat zveřejnil jen v kumulaci za letošní první čtyři měsíce, působí český zahraniční obchod čipernějším dojmem než zbytek unie: tempo dovozů do ČR bylo ve srovnání s EU 27 o dvě třetiny rychlejší, dynamika vývozů pak o více než 40 procent. 

Na silných dovozech se podepsal směnný kurz, kdy koruna k dolaru oslabila meziročně o desetinu. I tak je však působivý pětinový růst dovozů za druhé čtvrtletí a dynamika zesilující až k červnovým 28 procentům. Podle dat v eurech stoupl v tomto měsíci dovoz do ČR dokonce o třetinu. Ale komu vyrazil dech například květnový meziroční růst celkových čínských dovozů (podle agentury Reuters +48 %), je jistě českou dynamikou importu překvapen méně…

 

Drahomíra DubskáČína v pozadí

Červnový import do ČR nebyl tentokrát ovlivněn výrazně dovozem paliv, přestože hodnota dovezeného zemního plynu byla meziročně dvojnásobná a u ropy vyšší o tři čtvrtiny. Jejich dovoz stoupl totiž proti stejnému měsíci loni jen o necelých sedm miliard. Silný růst celkových dovozů však způsobily hlavně stroje – v této dovozní skupině zahrnující i dopravní prostředky se import zvýšil o 25 mld. korun (+37 %), což představovalo přes polovinu celkového meziročního zvýšení dovozů do České republiky.  

Má z tohoto pohledu své opodstatnění obava, že vývoz stoupá pomaleji? Ne tak docela. Pohybujeme se nyní v řádu pětinových meziročních přírůstků. Navíc tlustý polštář přebytků v českém obchodu zbožím se natřásal prakticky během celé krize, při obrovských propadech vyvážené i dovážené hodnoty. Byl také hlavní příčinou skutečnosti, že vnější rovnováha české ekonomiky nebyla krizí výrazně vychýlena. Nepokoj může budit spíše teritoriální rozvrstvenost obchodů – například z již zmíněné Číny dovezla ČR v červnu meziročně v hodnotě o dvě třetiny zboží více (vyšší dynamiku měly jen české dovozy z asijských republik a Ruska vlivem růstu cen ropy a plynu), ale český vývoz do Číny vzrostl o třetinu. Obchod s Německem a Slovenskem zaznamenal ve srovnání s celkovými přírůstky dovozů i vývozů nižší dynamiku. 

 

Rizika zakázek v průmyslu 

Solidně rostla i průmyslová produkce. Odvětví znovu nabírá pracovníky. Vadou na kráse je však relativně prudký červnový pokles nových zakázek ze zahraničí, který se podle průzkumů v české firemní sféře zpracovávaných pro banku HSBC v červenci ještě výrazněji prohloubil. Vzniká tak riziko, že vzestupná fáze českého průmyslu patrná v trendu od dubna 2009 (do prosince však ještě v záporném teritoriu) dosáhla vrcholu v letošním květnu. Další vývoj průmyslové produkce určí právě zahraniční zakázky.

 

Stavebnictví stále „v červených“ 

Stavebnictví stále nevypadá dobře. Alibi mimořádně nepříznivých zimních měsíců, s postupným umazávání největších propadů, však v červnových výsledcích nadějnější vývoj nepotvrdilo. Opětovný meziroční pokles u velkých staveb a drastické propady bytové výstavby spolu s inzerovaným budoucím zastavením velkých projektů v dopravě ukazuje, že české stavebnictví se ze záporných čísel brzy nevymaní. Jak také, když zahájená výstavba bytů (mimo rodinné domy) byla v červnu proti stejnému období loni jen zhruba poloviční? Navíc si firmy „šetří“ práci, protože s jejich předáváním nespěchají – dokončených bytů v bytových domech bylo meziročně o tři čtvrtiny méně(!).

 

Tržby obchodníků zachraňovala auta 

Dnešní sadu nových dat Českého statistického úřadu doplňují maloobchodní tržby. Ty sice v červnu opět nadějně povyskočily, ale čertík je ve struktuře. Nebýt prodejů nových aut, kdy podnikatelé nakupovali ve snaze vytěžit ještě na poslední chvíli z předloňských protikrizových odpisových výhod, byl by růst tržeb (bez očištění o sezónnost a pracovní dny) o čtyři pětiny nižší. Prodej aut a dílů totiž stoupl o 22 %. Stoupl i prodej potravin, ale k výsledným tržbám nepřispěl ani desetinou. Ve srovnání s unijní Evropou, kde maloobchodní tržby (očištěné o pracovní dny) stouply v červnu meziročně pouze o půl procenta, je jejich zvýšení v ČR o více než 5 % sice impozantní, ale o koupěschopnosti drtivé většiny českých domácností mnoho nevypovídá. Zvýhodnění prodejů nových aut podnikatelům v červnu skončilo.

 

Reformy a oživení 

Dnešní sada dat Českého statistického úřadu vykreslila vývoj relativně optimisticky. Teď ještě co udělá s českým ekonomickým oživením fiskální konsolidace, jak zní v „odborničtině“ a v nynějších českých podmínkách překlad pro škrty výdajů státního rozpočtu, s opatrným avízem zvýšení daní. Nebýt toho, byl by výhled české ekonomiky samozřejmě daleko optimističtější. Už teď je její kondice v evropském kontextu velmi slušná.

 

Autorka je analytička Českého statistického úřadu

 

 

Byl pro vás článek přínosný?