Hlavní navigace

Koncentrovaná portfolia: příležitost i riziko

12. 5. 2010

Sdílet

Divoká houpačka na akciových trzích pokračuje. Zatímco minulý týden zaznamenaly trhy výrazné ztráty, stačil jediný den, a to pondělí, aby byla podstatná část těchto ztrát vymazána.

Tak vysoký růst trhů sice investory nepochybně potěší, svědčí ale zároveň o tom, že situace na trzích, a nejde jen o akcie, má stále daleko k normálu. Jejich další vývoj ostatně zůstává, jak naznačilo i úterý, ve hvězdách.

Ještě minulý pátek se zdálo, že obavy z dalšího vývoje situace v Řecku poslouží, jak tomu u podobných událostí obvykle bývá, jako záminka k dlouho očekávané korekci akcií, při níž trhy po více než ročním růstu oslabí o deset až dvacet procent. Tomu také odpovídalo dění v minulém týdnu, kdy index PX ztratil asi deset procent, americký S&P 500 oslabil o 6,4 %, německý index DAX o sedm a většina evropských indexů o 8-9 procent.

Poté, kdy Mezinárodní měnový fond schválil Řecku pomoc ve výši 30 miliard eur, na cestě je snad dalších 110 mld. eur od Evropského měnového fondu jako součást celkové pomoci Evropské unie ve výši 750 miliard eur, zdá se vše jinak. Optimismus přiživují i firemní výsledky v USA i v Evropě za 1. čtvrtletí, které většinou překonaly očekávání analytiků a růst počtu pracovních míst v USA.

Co však bude dál? Tak silný růst, jako zažily burzy v pondělí, rozhodně není zdravý a nesvědčí o tom, že je vše v pořádku.

 

Jak rozkvetou dividendy?

Květen je obdobím valných hromad, bilancování a schvalování dividend, vyplácených zpravidla o něco později. To může dál zvednout zájem o dividendové tituly, zejména v prostředí nízkých úroků.

Při diskusi na téma, jakou strategii zvolit, se objevuje na první pohled módní záležitost, kterou představují tzv. koncentrovaná portfolia. Jde o sázku na omezený počet akciových titulů, jejichž cílem je navzdory tomu dostatečně rozložit riziko investice. Podstatné tedy je, aby šlo o skutečně kvalitní akcie z různých odvětví nebo oborů. Oborové hledisko zde ovšem nehraje takovou roli. Stěžejní je najít kvalitní společnosti napříč celým firemním spektrem. Místo třeba i několika stovek akcií v klasicky řízeném akciovém fondu v koncentrovaných portfoliích najdeme pouhých pár desítek akciových titulů.

Stěžejní je pochopitelně jejich pečlivý výběr, což klade nemalé nároky na kvalitu portfoliomanažera fondu. Podobným způsobem ostatně investuje řada celebrit, z nichž jmenujme například Warren Buffett.

 

Méně je více i na výdajích

Nikde není samozřejmě řečeno, že si akcie, které mají teoreticky největší šanci na zhodnocení, povedou skutečně nejlépe. Koncentrovaná portfolia ale představují jednu z příležitostí, o níž by měl investor rozhodně uvažovat. I v případě přílišné diverzifikace, tedy rozložení rizik, totiž platí, že všeho moc škodí. Pokud tvoří portfolio fondu více než jen pár desítek akcií, už mu to podle teorie příliš nepomáhá.

K tomu je navíc třeba přičíst další nezanedbatelný faktor, který představují výdaje fondu, spojené se zpravidla častějšími poplatky za obchody, pokud tvoří portfolio fondu 60, 80, sto či více akcií. Zvolená strategie tedy klade zvýšené nároky správce fondu na hledání podhodnocených firem a trpělivost investorů.

I v České republice je možné koupit fondy, které se řídí touto strategií. Patří k nim například Pioneer Top European Players. Jak napovídá jeho název, investuje zhruba do třicítky evropských akciových titulů. Dalším zajímavým fondem, který rovněž využívá strategii koncentrovaných portfolií, je Top Stock, spravovaný Investiční společností České spořitelny. Fond se zaměřuje na 25 různých investičních nápadů, přičemž jeden investiční nápad znamená investici do jedné vybrané akcie. Jde především o americké akcie.Váha jednotlivých investičních nápadů bývá zpravidla přibližně stejná.

Vzhledem k vysoké koncentraci portfolia může hodnota investice krátkodobě silně kolísat. Podobná investice tedy vyžaduje delší investiční horizont a větší ochotu riskovat. Přesto je pravděpodobné, že půjde o trend, který se bude spolu s tzv. zelenými fondy, zaměřenými na ekologické, ale i další sociálně zodpovědné investice, stále více prosazovat u nás i v zahraničí.

 

ICTrocenka

Autor je redaktorem serveru www.penize.cz

 

Byl pro vás článek přínosný?