Hlavní navigace

Kontrola platnosti elektronických dokumentů zdarma

22. 11. 2010

Sdílet

Firma Software602 vyvinula nástroj, který odstranil bariéru, jež ztěžovala všeobecné používání elektronických dokumentů. I běžný uživatel nyní okamžitě rozpozná platný od neplatného.

Každý, kdo dostává elektronicky podepsaný dokument, může od minulého týdne snadno zkontrolovat, zda se jedná o dokument důvěryhodný a zda jej budou úřady akceptovat. To je něco, co dosud vyžadovalo značné technické znalosti a zvládnutí takových úkonů jako importování kořenových certifikátů do prohlížeče. S nástrojem, který dala firma Software602 bezplatně k dispozici, stačí k vyhodnocení stavu elektronického dokumentu běžná uživatelská znalost a jakýkoliv počítač s přístupem k internetu. Ověřovací formulář byl publikován na portále http://www.bezpapiru.cz.

„Chceme tak pomoci občanům i celé řadě organizací, které dostávají elektronické dokumenty podepsané elektronickým podpisem a nejsou schopny vyhodnotit jejich platnost. Prostě proto, že je to příliš složité,“ uvedl člen představenstva Software602 Pavel Nemrava. „Teď stačí dokument vložit do ověřovacího formuláře a během několika vteřin máte výsledek.“

Bezprostředně po vložení dokumentu do formuláře se uživateli zobrazí snadno srozumitelný text a uživatel se tak dozví, zda může dokumentu důvěřovat a zda může počítat s tím, že jej budou akceptovat úřady, případně zda jej bude možné konvertovat na Czech POINTu do listinné podoby. (Ukázky takových textů jsou uvedeny na konci textu) 

To je umožněno tím, že formulář ověří:

* zda elektronický podpis (certifikát), jímž bylo podepsáno, byl vydán některou z kvalifikovaných certifikačních autorit v České republice (PostSignum, eIdentity a I. CA),

* zda tento podpis nebyl zneplatněn (zneplatnění podpisu je úkon odpovídající zablokování platební karty),

* zda nevypršela platnost tohoto podpisu,respektive certifikátu,

* pokud jeho platnost vypršela, zda je možné doložit časovým razítkem, že v okamžiku podepsání byl platný,

* zda v textu nebo vzhledu dokumentu nebyly dodatečně provedeny změny.

Kvalifikovaný elektronický podpis prokazatelně zajišťuje, kdo je autorem dokumentu a že dokument nebyl od okamžiku podepsání pozměněn. Z hlediska české legislativy má elektronický dokument s elektronickým podpisem stejnou právní sílu jako listina s notářsky ověřeným ručním podpisem. 

 

Ukázky slovního hodnocení dokumentu:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem, založeným na platném kvalifikovaném certifikátu, který vydala akreditovaná certifikační autorita. Právní účinnost dokumentu byla ověřena.
Autorizovanou konverzi na kontaktním místě Czech POINT je možné provést do data ukončení platnosti certifikátu, na kterém je založen elektronický podpis.
 
Integrita podepsaného dokumentu je porušena, z tohoto důvodu nelze provést autorizovanou konverzi na kontaktním místě Czech POINT.
 
Dokument je podepsán elektronickým podpisem, který je založen na kvalifikovaném certifikátu.
V době ověření měl tento certifikát elektronického podpisu propadlou platnost, a protože není možné ověřit, kdy byl dokument podepsán, nelze provést autorizovanou konverzi na kontaktním místě Czech POINT.
 

 

Zdroj: Software602

 

Byl pro vás článek přínosný?