Hlavní navigace

Letos budou hlavním motorem primárních emisí privatizace

25. 3. 2011

Sdílet

Vyplývá to ze včera vydané zprávy o průzkumu společnosti Ernst & Young „Global IPO trends report 2011“, který se zaměřil na perspektivy kapitálových trhů v oblasti primárních emisí pro letošní rok a analyzuje také hlavní trendy roku 2010.

Primární emise akcií (IPO) mají za sebou nebývale úspěšný start do nového roku. Během prvních dvou měsíců se po celém světě uskutečnilo 193 IPO v celkové hodnotě 25,3 miliard amerických dolarů. Díky zájmu investorů, kteří se snaží využít slibného hospodářského růstu v rozvíjejících se ekonomikách, oživují kapitálové trhy a na burzách celého světa jsou umisťovány nové emise. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ernst & Young „Global IPO trends report 2011“, který se zaměřil na perspektivy kapitálových trhů v oblasti primárních emisí pro letošní rok a analyzuje také hlavní trendy roku 2010.

Na rostoucí počet emisí má pozitivní vliv celá řada faktorů, mimo jiné četné privatizace státních podniků či odštěpení samostatných subjektů z nadnárodních korporací. Největší aktivitu v oblasti IPO vykazuje oblast přírodních zdrojů, včetně ropného a plynárenského průmyslu, ale také průmyslová výroba, výstavba infrastruktury nebo technologie. 

„Současná situace je důsledkem toho, že řada primárních emisí byla kvůli finanční krizi odložena a bylo možné je realizovat až nyní. Svou roli hraje i fakt, že například soukromé fondy stále nemají mnoho jiných alternativ jak naložit s investicemi a podnikům zase chybí jiné příležitosti jak získat kapitál,“ říká Peter Wells, partner oddělení transakčního poradenství společnosti Ernst & Young v České republice. „Očekává se, že naroste počet sekundárních prodejů, protože společnosti navyšují své zdroje na rekordní úroveň, především kvůli financování budoucích akvizic.“

„Vzhledem k tomu, že posiluje důvěra investorů v ceny, za které se akcie obchodují na kapitálových trzích, a roste jejich ochota riskovat, můžeme očekávat, že primární emise se rozšíří i do dalších odvětví ekonomiky a do dalších regionů. Nepůjde tedy jen o země BRIC, ale i o další rozvíjející se trhy, jako je jihovýchodní Asie, východní Evropa a Latinská Amerika. I v České republice očekáváme v relativně brzké době několik primárních emisí,“ dodává Petr Kříž, výkonný ředitel oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v České republice.

 

Výhled evropských trhů pro letošní rok 

V prvních dvou měsících letošního roku proběhlo na evropských burzách 26 IPO v celkové hodnotě 1,8 miliardy amerických dolarů. V roce 2010 vedly žebříček nejúspěšnějších evropských IPO trhů Velká Británie a Polsko. Evropští investoři mají o akcie zájem, protože jsou většinou přesvědčeni, že jejich kurs už odpovídajícím způsobem zohledňuje stávající makroekonomická rizika. Potenciálních kandidátů na primární emisi je v Evropě celá řada, mezi nimi mimo jiné velké východoevropské státní podniky, které se kvůli snížení schodku státního rozpočtu chystá privatizovat polská, česká nebo ruská vláda. 

K největším primárním emisím, které se připravují ve Velké Británii, budou patřit odštěpení domácích i zahraničních bank. Na hlavním trhu londýnské burzy budou vydány rovněž akcie některých společností z rozvíjejících se ekonomik, především z energetického sektoru. Oživení se očekává i na německých kapitálových trzích. Na Deutsche Börse, konkrétně v segmentu „Entry Standard“, tj. v segmentu regulovaného neoficiální trhu, kde platí nižší regulatorní nároky, by mělo být umístěno asi 20 malých emisí společností z různých odvětví.

„I když začátek letošního roku byl opravdu rekordní, nelze automaticky předpokládat, že primární emise porostou stejným tempem i v dalších měsících. Globální makroekonomická rizika by mohla kapitálové trhy znovu rozkolísat,“ upozorňuje Peter Wells. „Nicméně, pokud nepřijde nějaká nepředvídatelná krize, lze očekávat, že primárním emisím se bude letos dařit lépe než v roce předchozím.“

 

Výhled amerických trhů pro letošní rok 

Na burzách ve Spojených státech se během prvních dvou měsíců roku 2011 uskutečnilo 26 primárních emisí v celkové hodnotě 9,0 miliard dolarů. Kromě toho bylo koncem února 150 dalších společností v různých fázích přípravy IPO, které by jim podle předpokladu měly přinést kolem 42 miliard dolarů. Jsou mezi nimi společnosti vlastněné private equity fondy či fondy rizikového kapitálu, rychle rostoucí technologické nebo zdravotnické podniky, realitní společnosti, společnosti se sídlem v Číně, samostatné subjekty vydělované z velkých korporací, případně americké společnosti financované z vládního programu finanční pomoci TARP (Troubled Asset Relief Program). V letošním roce se také uskutečnila zatím největší primární emise podniku vlastněného private equity kapitálem v americké historii – jde o IPO energetické společnosti Kinder Morgan v hodnotě 3,3 miliardy dolarů. Dá se předpokládat, že trend emisí, za kterými stojí silné finanční instituce, bude pokračovat i do budoucna.

Co se týče Brazílie, i přes rostoucí inflaci a následný nepříznivý vývoj cen akcií po emisi by se v Brazílii v letošním roce mělo uskutečnit asi 30 IPO, každá průměrně v hodnotě 500 milionů amerických dolarů. Předpokládá se, že převažovat budou společnosti podnikající v maloobchodním sektoru a ropné, plynárenské a báňské podniky.  

 

Výhled asijských trhů pro letošní rok 

Čína: Vše nasvědčuje tomu, že i v roce 2011 zůstane lídrem trhů s primárními emisemi Čína. Během prvních dvou měsíců letošního roku se na šanghajské burze uskutečnilo osm IPO v celkové hodnotě čtyři miliardy amerických dolarů. Burza v čínském Šen-čenu realizovala dokonce 51 primárních emisí celkem za 6,5 miliardy dolarů (22 v segmentu SME a 29 na trhu Chi-next).

Hongkongská burza (HKEx) očekává, že celková hodnota primárních emisí v letošním roce přesáhne 50 miliard amerických dolarů. Jejím cílem je přilákat další zahraniční emitenty, především má zájem o oblast přírodních zdrojů, např. ropné společnosti.

„HKEx je jedinou čínskou burzou, která je bez omezení přístupná zahraničním investorům,“ upozorňuje Peter Wells. „Proto na ní emitují své akcie ty čínské společnosti, které mají mezinárodní ambice a zájem o finanční prostředky ze zahraničí.“ V regionu „velké Číny“ se pro letošek připravuje celá řada atraktivních emisí. IPO chystají jednak některé velké státní podniky a jednak četné malé a středně velké společnosti podnikající ve spotřebním průmyslu, výstavbě infrastruktury, čistých technologiích nebo ve farmaceutickém průmyslu. 

Indie: Indický kapitálový trh s primárními emisemi oživuje velice rychle, především díky 8% růstu HDP a solidním ziskům v korporátní sféře. Pozitivní dopad má rovněž obří celostátní plán investic do infrastruktury v celkové hodnotě jednoho bilionu amerických dolarů a privatizační program vlády v hodnotě 10 miliard dolarů. Nepřekvapí proto, že primární či dodatečnou emisi v letošním roce chystá více než stovka indických společností.

 

FIN24

 

 

Byl pro vás článek přínosný?